Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott bontási hulladék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bontásból visszanyert anyagok elszámolása

Kérdés: A mezőgazdasági főtevékenységgel bejelentett társaságnál a nagy értékű terményszárító berendezést elbontják. A bontásból származó eszközök egy részét (a nagyobb értékű berendezéseket) új szárító megvalósítása során felhasználják, más részét értékesítik, illetve hulladék vasként kerül értékesítésre. Helyesen járunk-e el, ha a nagyobb értékű berendezéseket a tárgyi eszközök közé beruházásként - az értékbecslés szerinti piaci értéken - felvesszük, majd aktiváljuk az új szárítóval? A visszanyert egyéb eszközöket, hulladék vasat készletre vesszük, és onnan szintén értékbecsléssel, piaci értéken az eladással egyidejűleg kivezetjük. Ezt követően a maradék nettó értéket terven felüli értékcsökkenésként számoljuk el. Esetleg selejtezhető a terményszárító, mivel bontásra kerül? Ez esetben nincs terven felüli értékcsökkenés.
Részlet a válaszból: […]a számviteli törvény selejtezésről nem tesz említést.)A terményszárító berendezést egyetlen tárgyi eszköznek tekintjük, és meg kell állapítani a kivezetéskori terven felüli értékcsökkenésének összegét. Hogyan? Normál esetben a terv szerinti és a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett bruttó érték. A kérdés szerinti esetben - a visszanyert eszközök miatt - azonban a bruttó értéket csökkenteni kell a visszanyert anyagok haszonanyagértékével, illetve hulladékértékével, amely értéken azokat a vásárolt készletek között kell állományba venni. Konkrétan:- a nagyobb értékű berendezéseket haszonanyagértéken (ami lehet azok piaci értéke is, amennyiért azok jelen állapotukban megvásárolhatók lennének) készletre kell venni (nem lehet beruházásként elszámolni, mert az új terményszárító berendezésbe csak kibontás után szerelhető be, a gazdasági eseményeket megtörténtük sorrendjében kell könyvelni, azokat összevonni nem lehet);- az egyéb berendezéseket, a hulladék vasakat hulladékértéken (alapvetően azon az értéken, amennyiért el lehet azokat adni) kell a vásárolt készletek között állományba venni;- nagyon lényeges, hogy az előbbiek szerinti készletre vételi értékek együttes összege nem lehet több, mint a terményszárító berendezés kivezetéskori nettó értéke (amennyiben a kivezetéskori nettó értéket meghaladja a készletre vételi értékek együttes összege, akkor a készletre vételi értékeket arányosan csökkenteni kell a kivezetéskori[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7401
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Bontás a hulladék anyag ellenében

Kérdés: A terményszárítót a társaság a hulladék anyagáért lebontja. A tevékenység a fordított adózás alá esik? Milyen számviteli szabályokat kell betartani?
Részlet a válaszból: […]anyagok - jogszerűen - a terményszárító tulajdonosát illetik meg. Ahhoz, hogy a visszanyert anyagok a bontást végző tulajdonába kerülhessenek, az szükséges, hogy a terményszárító tulajdonosa azokat a bontást végzőnek eladja. A leírtakból következően, valójában csere történik, amelynek során a bontás mint szolgáltatásnyújtás ellenértéke helyébe a bontással visszanyert anyagok lépnek. A csere értékét a kibontott anyagok (hulladékok) - áfa nélküli - piaci értéke fogja meghatározni. A bontást végzőnek ezen az értéken kell számláznia a bontást a terményszárító tulajdonosának, annak pedig ugyanezen az értéken kell számláznia a kibontott, a bontás során visszanyert anyagok értékét a bontást végzőnek. A bontást végzőnek csak akkor nem kell az áfát felszámítania, ha az ingatlan bontásához az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének b)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4148
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,