Bontásból visszanyert anyagok elszámolása

Kérdés: A mezőgazdasági főtevékenységgel bejelentett társaságnál a nagy értékű terményszárító berendezést elbontják. A bontásból származó eszközök egy részét (a nagyobb értékű berendezéseket) új szárító megvalósítása során felhasználják, más részét értékesítik, illetve hulladék vasként kerül értékesítésre. Helyesen járunk-e el, ha a nagyobb értékű berendezéseket a tárgyi eszközök közé beruházásként – az értékbecslés szerinti piaci értéken – felvesszük, majd aktiváljuk az új szárítóval? A visszanyert egyéb eszközöket, hulladék vasat készletre vesszük, és onnan szintén értékbecsléssel, piaci értéken az eladással egyidejűleg kivezetjük. Ezt követően a maradék nettó értéket terven felüli értékcsökkenésként számoljuk el. Esetleg selejtezhető a terményszárító, mivel bontásra kerül? Ez esetben nincs terven felüli értékcsökkenés.
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a kérdésben leírt elszámolási mód nincs összhangban a vonatkozó számviteli előírásokkal.A konkrét terményszárító berendezés ismeretének hiányában csak utalunk arra, hogy a terményszárító nem feltétlenül kezelendő egyetlen tárgyi eszközként,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 21.

Bontás a hulladék anyag ellenében

Kérdés: A terményszárítót a társaság a hulladék anyagáért lebontja. A tevékenység a fordított adózás alá esik? Milyen számviteli szabályokat kell betartani?
Részlet a válaszából: […] A válasz előtt a kérdésben leírtakat minősíteni kell abból aszempontból, hogy az adott esetben milyen gazdasági események vannak. Azegyértelmű, hogy a bontást végző társaság lebontja a terményszárítót, tehátbont, azaz szolgáltatást nyújt a terményszárítót a könyveiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 14.
Kapcsolódó címkék: