Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott bontási költség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Megvásárolt épület bontása

Kérdés: Társaságunk a 2019-ben megvásárolt épületet lebontja, mert az a telephelyként kijelölt terület követelményeinek nem felel meg. A megvásárolt épület beszerzési értéke a beruházási számlán van. A lebontásra kerülő épület helyére új termelőcsarnok megépítését tervezi a cég, a megvalósítása azonban még bizonytalan. Ez esetben a lebontott épület könyv szerinti értéke és bontási költségei az eredmény terhére számolandók el, vagy a telek értékét növelik? Ha a telek értékét növelik, akkor a telek piaci értékét meghaladó részt terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]adásvételi szerződés szerint az épülethez tartozó telek is tulajdonjogilag a vevő birtokába került, akkor a vevőnek kell a számlán szereplő vételárat megbontania a lakott telek értékére és az épület értékére. További könyvelés az előző bekezdés szerint.Az előző két bekezdés szerinti esetben az Szt. 47. §-a (5) bekezdésének előírása szerint kell eljárni. E szerint építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, amennyiben az épületet, az építményt rendeltetésszerűen nem veszik használatba (az épület, építmény rendeltetésszerűen nem hasznosítható), akkor az épület, építmény beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt telek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait a telek (a földterület) értékét növelő beszerzési költségként kell elszámolni a telek (a földterület) bontás utáni (üres telek) piaci értékének megfelelő összegig, az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás (az épület, az építmény) beszerzési (bekerülési) értékeként kell figyelembe venni.A törvényi előírásból az is következik, ha a telken (a földterületen) az épület-, építményberuházás a bontást követő üzleti év végéig nem kezdődik el, akkor a valódiság számviteli alapelv előírásaiból következően, a telek (a földterület) piaci értékét meghaladó bekerülési (beszerzési) értéket terven[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8140
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Bontásból visszanyert anyagok elszámolása

Kérdés: A mezőgazdasági főtevékenységgel bejelentett társaságnál a nagy értékű terményszárító berendezést elbontják. A bontásból származó eszközök egy részét (a nagyobb értékű berendezéseket) új szárító megvalósítása során felhasználják, más részét értékesítik, illetve hulladék vasként kerül értékesítésre. Helyesen járunk-e el, ha a nagyobb értékű berendezéseket a tárgyi eszközök közé beruházásként - az értékbecslés szerinti piaci értéken - felvesszük, majd aktiváljuk az új szárítóval? A visszanyert egyéb eszközöket, hulladék vasat készletre vesszük, és onnan szintén értékbecsléssel, piaci értéken az eladással egyidejűleg kivezetjük. Ezt követően a maradék nettó értéket terven felüli értékcsökkenésként számoljuk el. Esetleg selejtezhető a terményszárító, mivel bontásra kerül? Ez esetben nincs terven felüli értékcsökkenés.
Részlet a válaszból: […]a számviteli törvény selejtezésről nem tesz említést.)A terményszárító berendezést egyetlen tárgyi eszköznek tekintjük, és meg kell állapítani a kivezetéskori terven felüli értékcsökkenésének összegét. Hogyan? Normál esetben a terv szerinti és a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett bruttó érték. A kérdés szerinti esetben - a visszanyert eszközök miatt - azonban a bruttó értéket csökkenteni kell a visszanyert anyagok haszonanyagértékével, illetve hulladékértékével, amely értéken azokat a vásárolt készletek között kell állományba venni. Konkrétan:- a nagyobb értékű berendezéseket haszonanyagértéken (ami lehet azok piaci értéke is, amennyiért azok jelen állapotukban megvásárolhatók lennének) készletre kell venni (nem lehet beruházásként elszámolni, mert az új terményszárító berendezésbe csak kibontás után szerelhető be, a gazdasági eseményeket megtörténtük sorrendjében kell könyvelni, azokat összevonni nem lehet);- az egyéb berendezéseket, a hulladék vasakat hulladékértéken (alapvetően azon az értéken, amennyiért el lehet azokat adni) kell a vásárolt készletek között állományba venni;- nagyon lényeges, hogy az előbbiek szerinti készletre vételi értékek együttes összege nem lehet több, mint a terményszárító berendezés kivezetéskori nettó értéke (amennyiben a kivezetéskori nettó értéket meghaladja a készletre vételi értékek együttes összege, akkor a készletre vételi értékeket arányosan csökkenteni kell a kivezetéskori[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7401
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Eszközök bontási költségeinek elszámolása

Kérdés: Vállalkozásunk köteles átadni több épületét az önkormányzatnak. Az épületekben lévő berendezések egy részére azonban a továbbiakban is szükségünk van. Egy részüket selejtezzük, ezzel nincs is problémám. Mit kell csinálni azon eszközök bontási költségével, amelyeket ugyanolyan formában, csak egy másik épületben használunk tovább?
Részlet a válaszból: […]számláin kell elszámolni, és mint ilyen költségeket a társasági adó szempontjából is a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek kell minősíteni. A kérdésben szereplő esetben az épületek átadása az önkormányzatnak jelentheti a vállalkozási tevékenység átszervezését is, és mint ilyennek a felmerült költségei alapítás-átszervezés aktivált értékeként is kimutathatók. A kérdésből arra következtetünk, hogy az épületekben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2955
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Tárgyi eszközök bontási költségeinek elszámolása

Kérdés: Egy volt iparvállalat (amely a tevékenységét befejezte) területén lévő, a korábbi tevékenységhez kapcsolódó, cső- és elektromos vezetékek bontási költségeit hol számolhatjuk el?
Részlet a válaszból: […]költségként, az 5. számlaosztály megfelelő számláin kell elszámolni, és mint ilyen költségeket a társasági adó szempontjából is a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek kell minősíteni. Ez alól kivétel az Szt. 47. §-ának (6) bekezdésében szabályozott eset, amikor egy adott beruházás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1892
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,