Adott bónusz elszámolhatósága

Kérdés: Adott bónusz költségként való elszámolásának feltétele a befogadó nyilatkozata arról, hogy nem veszteséges e nélkül sem. Megfelelő-e a mérleg alátámasztásának az, ha letöltöm azt az e-beszámoló.hu oldalról?
Részlet a válaszából: […] ...bónusz szót sokféle formában használják, de aztköltségként soha nem lehet elszámolni! A kérdésből az következik, hogy az adottesetben a nem adományként visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás,juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 16.
Kapcsolódó címke:

Forgalommal arányosan adott engedmény rendezése

Kérdés: Az utólag adott bónuszt csak utalással vagy készpénzzel lehet kiegyenlíteni? Megengedett, hogy a két társaság - jegyzőkönyv alapján - követelését a kötelezettségével szemben összevezetve egyenlítse ki?
Részlet a válaszából: […] ...bónusz szót különböző engedményekhez kapcsoltanhasználják. A válaszban csak a forgalommal arányosan adott engedményrőlszólunk. Az Szt. 2010. 01. 01-től hatályos előírása szerint, aszerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 3.
Kapcsolódó címke:

Bónusz vagy utólag adott engedmény?

Kérdés: Amennyiben a vevő a 2011. évben számláit határidőre kifizeti, azaz az éves bruttó számlaérték legalább 95%-át a fizetési határidő napján jóváírják, akkor az eladó az éves forgalom után + 0,5% bónuszt fizet. (A vevővel skontómegállapodás is van, amely szerint 60 napos fizetési határidő és 15 napon belüli fizetés esetén 2% skontót kap.) Egy másik szerződésben az áruforgalmi bónuszok között szerepel pénzügyi bónusz, amelynek feltétele bankgarancia nyitása. Elszámolása negyedévenként utólag történik, áfa nélkül, utólag adott engedményként (bónuszként). Minek minősülnek ezek a bónuszmegállapodásban rögzített pénzügyi feltételektől függő engedmények?
Részlet a válaszából: […] ...- szerződés szerintiösszeg. Ennek nem felel meg a pénzügyi rendezés alapján meghatározott, bár azéves forgalom után számított bónusz. A bónusz a megállapodás szerinti pénzügyiteljesítés jutaléka, nem egy szolgáltatás ellenértéke, ezért azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 19.
Kapcsolódó címkék:  

Utólag adott engedmény vagy ajándék

Kérdés: Könyvelőirodánknál többen jelezték, hogy egy szakmai cikk jelent meg azzal kapcsolatban, miszerint a bónusz - forgalom alapján utólag adott engedmény - nyilvántartási és adózási szabályai megváltoztak. Információink szerint az engedmény értékének 1,19-szeresét terheli a 16 és 27 százalékos adó, valamint névre szóló nyilvántartást kell vezetni. Úgy gondoljuk, félreértés lehet e mögött, hiszen nem üzleti ajándékról, hanem forgalomtól függő ajándékról van szó. Változtak tehát a bónusz adózási és elszámolási szabályai?
Részlet a válaszából: […] ...lehet, és az adózásiszabályok a 2011. és a 2012. évre is változtak. (Megjegyezzük, hogy aforgalomtól függő engedményt általában nem bónuszként szokás nevesíteni.)Ha a forgalomtól függő engedményt üzletpolitikai (reklám-)céllal magánszemélyek széles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 8.
Kapcsolódó címkék:  

Előre fizetett "bónusz"

Kérdés: Szállító partnerünk - a vele kötött szerződés szerint - bizonyos forgalmi nagyságrend eléréséhez (két évre előre) ún. bónuszt fizet. Az ilyen jellegű engedményt a pénzügyi rendezéskor kell bevételként elszámolni, vagy évekre az elhatárolható? Hogyan kell ezt számlázni? Helyes-e, ha azt áfa nélkül egyszerűen csak átutalja partnerünk a bankszámlára?
Részlet a válaszából: […] ...ösztönözze, és a tényleges vásárlások alkalmával árengedmény nélkül értékesítse termékeit.A kérdésben szereplő, előre fizetett "bónusz" nem tekinthető előlegnek, hiszen nem a vevő fizeti az eladónak. (Előleg a termékértékesítés és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. január 31.
Kapcsolódó címke:

Utólag adott árengedmény számlázása

Kérdés: A Számviteli Levelek 1. számában a 9. kérdésre adott válaszhoz kapcsolódik a kérdés: egyoldalúan felkínált, forgalommal arányosan utólag adott árengedmény esetén lehet-e számlahelyesbítéssel élni, és ennek összege csökkenti-e az áfaalapot?
Részlet a válaszából: […] ...teljesít. Év végén a vevő az adott szállítóval történő éves forgalom alapján - a keretszerződésben foglaltak szerint - ún. bónuszt kap a szállítótól. A bónusz összegét a vevő a szállító utolsó számlájának fizetendő összegéből levonja, és csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. július 12.
Kapcsolódó címkék:    

Lehet-e számlázni a bonust?

Kérdés: Szerződésben vállalt kötelezettségünknek eleget tettünk, akkor jár a bonus. Erről számlát bocsátunk ki a szállító felé, és értelemszerűen az adott év bevételeként számoljuk el, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. Helyesen járunk-e el?
Részlet a válaszából: […] A forgalommal arányosan utólag adott-kapott engedménnyel (bonusszal) már a Számviteli Levelekben több kérdésre adott válaszban (az 1. számban a 8., a 3. számban a 41. kérdésnél) foglalkoztunk. Rögzítettük, amennyiben az utólag adott engedményről (bonusról) a vevő állítja ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 17.
Kapcsolódó címkék:    

Forgalommal arányosan utólag adott engedmény

Kérdés: A forgalommal arányosan utólag adott engedmény elszámolásának új előírásait részletesen ismertetik a Számviteli Levelek 1. számában, a 8. kérdésre adott válaszban. Miként volt ez 2000. december 31-ig szabályozva? A 2000. évi forgalom után utólag adott engedményt (bónuszt) melyik időszakra kell elszámolni, ha a pénzügyi teljesítés 2001-ben volt?
Részlet a válaszából: […] ...7. számában - 2001. 04. 05.):Kiállítható-e helyesbítő számla - kérdi az Olvasó - a forgalommal arányosan utólag adott engedményről (bónusz), figyelemmel arra, hogy a témában megjelenő szakmai vélemények (ugyanazon szerzőtől) eltérő álláspontra helyezkednek?A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. február 8.
Kapcsolódó címkék: