13. havi bér, jutalom kivájának elhatárolása

Kérdés:

A 13. havi béreket/jutalmakat/bónuszokat társaságunk eddig úgy könyvelte, hogy tartozik a bérköltség/bérjárulék és követel a passzív időbeli elhatárolás (T54-56 K48). 2023. 01. 01-től a társaság kivás lett, így nincs kapcsolódó bérjárulék, amit elhatároljunk. Viszont mi a helyzet a 13. havi bérek/jutalmak/bónuszok alapján fizetendő kivával? Azt is el kell határolni?

Részlet a válaszából: […] Az Szt. 44. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által megállapított, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, azok járulékát....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 7.

Utólag adott engedmény termékben

Kérdés: Cégünk év végén partnereinek, szerződés szerint, nem számlázott, utólag adott engedményt ad. A bónusz értékét termékben kapják a partnerek. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettség, és ha nem, a szállításhoz elegendő-e a számviteli bizonylat, mivel a termék Ekáer-köteles?
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-tv.) 71. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába nem tartozik bele a korábban beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 15.

Húsfeldolgozás termékeiből ingyenes kiszállítás

Kérdés: Társaságunk tevékenysége húsfeldolgozás (sertés- és marhahúsok, húskészítmények előállítása), termékeinket nagykereskedelem formájában értékesítjük. Üzleti partnereinknek (gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások) egyes esetekben ingyenesen szállítunk ki termékeinkből. Esetek:
–termékkóstoltatásra,
–kereskedelmi forgalomba hozható mintaként,
–mennyiségi megrendeléshez kötött ingyenes termékként,
–forgalom után számolt bónuszként,
–rendezvényre történő felhasználásra.
Az árukat minden esetben szállítólevél kíséretében adjuk át a boltoknak, amelyek igazolva veszik át a termékeket. Segítségüket kérem a fenti esetek adózási és könyvelési területen történő kezeléséhez. Hogyan kell bizonylatolni az eseteket, kell-e számlát kiállítani? Mit kell tartalmaznia a számlának? Fennáll-e áfakötelezettség? Ha igen, de nem szeretnénk a partnerrel megfizettetni, hogyan számlázzuk és könyveljük? Egyéb adómegfizetés terheli-e ezeket az átadásokat? Üzleti ajándéknak minősülhet-e az átadás? (Véleményünk szerint nem, mert az Szja-tv. csak magánszemélyekre vonatkozik.)
Részlet a válaszából: […] ...is a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordítás. Könyvelése az előbbi bekezdés szerint.)Ha a forgalom után számolt bónuszként a társaság terméket ad át, azt a térítés nélküli átadás szabályai szerint kell elszámolni, az áfa felszámításával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 25.

Díjvisszatérítés könyvelése

Kérdés: Társaságunk hitelbiztosítással rendelkezik. Év közben havonta fizetünk egy előre megállapított díjat, amelyet az évfordulókor korrigálunk. (Az előző év biztosítási díjának bizonyos százaléka visszajár kármentesség esetén.) A biztosító bónusz megjelöléssel helyesbítő számlát állít ki a visszajáró díjról. A helyesbítő számlán az elmúlt biztosítási évet feltüntetik, de a helyesbített számla nincs nevesítve. A díjvisszatérítést a biztosító átutalta. Hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...szabályai szerint kellene a költségek helyesbítéseként könyvelni (T 384 – K 533).A kérdés szerint a díjvisszatérítést a biztosító bónuszként, a kármentesség "jutalmaként" adja. Így annak összegével nem az évforduló előtti időszak eredményét kell növelni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 24.

Áruházláncok által számlázott tételek

Kérdés: Az áruházláncok által számlázott bónuszt, adatfeldolgozást, logisztikai kedvezményt, piackoordinálási díjat, marketingdíjat stb. az egyéb ráfordítások vagy az igénybe vett szolgáltatások között kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...tételeket alátámasztó szerződés hiányában – csak következtetni tudunk.Számunkra értelmezhetetlen az áruházláncok által számlázott bónusz. A bónusz – jellemzően – kedvezmény (felár), esetenként utólag adott engedmény, amelyet nem az áruházláncnak kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 7.

Adott bónusz elszámolhatósága

Kérdés: Adott bónusz költségként való elszámolásának feltétele a befogadó nyilatkozata arról, hogy nem veszteséges e nélkül sem. Megfelelő-e a mérleg alátámasztásának az, ha letöltöm azt az e-beszámoló.hu oldalról?
Részlet a válaszából: […] ...bónusz szót sokféle formában használják, de aztköltségként soha nem lehet elszámolni! A kérdésből az következik, hogy az adottesetben a nem adományként visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás,juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 16.

Forgalommal arányosan adott engedmény rendezése

Kérdés: Az utólag adott bónuszt csak utalással vagy készpénzzel lehet kiegyenlíteni? Megengedett, hogy a két társaság – jegyzőkönyv alapján – követelését a kötelezettségével szemben összevezetve egyenlítse ki?
Részlet a válaszából: […] ...bónusz szót különböző engedményekhez kapcsoltanhasználják. A válaszban csak a forgalommal arányosan adott engedményrőlszólunk. Az Szt. 2010. 01. 01-től hatályos előírása szerint, aszerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 3.

Bónusz vagy utólag adott engedmény?

Kérdés: Amennyiben a vevő a 2011. évben számláit határidőre kifizeti, azaz az éves bruttó számlaérték legalább 95%-át a fizetési határidő napján jóváírják, akkor az eladó az éves forgalom után + 0,5% bónuszt fizet. (A vevővel skontómegállapodás is van, amely szerint 60 napos fizetési határidő és 15 napon belüli fizetés esetén 2% skontót kap.) Egy másik szerződésben az áruforgalmi bónuszok között szerepel pénzügyi bónusz, amelynek feltétele bankgarancia nyitása. Elszámolása negyedévenként utólag történik, áfa nélkül, utólag adott engedményként (bónuszként). Minek minősülnek ezek a bónuszmegállapodásban rögzített pénzügyi feltételektől függő engedmények?
Részlet a válaszából: […] ...– szerződés szerintiösszeg. Ennek nem felel meg a pénzügyi rendezés alapján meghatározott, bár azéves forgalom után számított bónusz. A bónusz a megállapodás szerinti pénzügyiteljesítés jutaléka, nem egy szolgáltatás ellenértéke, ezért azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 19.

Utólag adott engedmény vagy ajándék

Kérdés: Könyvelőirodánknál többen jelezték, hogy egy szakmai cikk jelent meg azzal kapcsolatban, miszerint a bónusz – forgalom alapján utólag adott engedmény – nyilvántartási és adózási szabályai megváltoztak. Információink szerint az engedmény értékének 1,19-szeresét terheli a 16 és 27 százalékos adó, valamint névre szóló nyilvántartást kell vezetni. Úgy gondoljuk, félreértés lehet e mögött, hiszen nem üzleti ajándékról, hanem forgalomtól függő ajándékról van szó. Változtak tehát a bónusz adózási és elszámolási szabályai?
Részlet a válaszából: […] ...lehet, és az adózásiszabályok a 2011. és a 2012. évre is változtak. (Megjegyezzük, hogy aforgalomtól függő engedményt általában nem bónuszként szokás nevesíteni.)Ha a forgalomtól függő engedményt üzletpolitikai (reklám-)céllal magánszemélyek széles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 8.

Forgalommal arányosan adott engedmény 2010-ben

Kérdés: A társaság építőanyag-kereskedelemmel foglalkozik. A beszerzés kereskedőházon keresztül történik, amely cég áll kapcsolatban a termelőkkel, és több viszonteladónak értékesít. A kereskedőház naptári évi elszámolással forgalomarányos bónusz-visszatérítésben részesül a termelőtársaságoktól, amelyet vevői között – a forgalom arányában – szétoszt. A bónusz mértéke a forgalmazott értékek függvényében sávosan emelkedik. Így a bónusz végleges összege – bonyolult számítások eredményeként – a kereskedőház számára sok esetben csak júliusban áll rendelkezésére, és csak ezt követően történhet meg a vevői közötti szétosztás (a mérlegek zárását követően). A számviteli törvény 2010. 01. 01-től hatályos elő­írása alapján az üzleti évhez kapcsolódó, forgalommal arányosan utólag adott/kapott engedményt – a pénzügyi rendezéstől függetlenül – egyéb bevételként, illetve egyéb ráfordításként ki kell mutatni az egyéb követelésekkel, illetve az egyéb kötelezettségekkel szemben, a két fél közötti elszámolás alapján. Miután a bónusz összege jelentős, értéke befolyásolja a társaság mérleg szerinti eredményét, a társasági adó alapját, a társaság számára nem közömbös az, hogy a bónusz melyik év eredményében kerül kimutatásra. Ezen változással a 2010. évi beszámolóban a 2009. évről áthúzódó bónuszok mellett a 2010. évre járó bónuszok is kimutatásra kerülnek, tehát 2 év bónusz összegével nő az eredmény, amely az évek közötti összehasonlítást is torzítja. Helyesen értelmezzük a számviteli törvény hivatkozott előírásait, vagy elégséges azon bónuszösszegek szerepeltetése, amelyek befolytak, vagy a kereskedőház megküldte részünkre a bónuszelszámolást a mérlegkészítés időpontjáig (nálunk január 31-ig)? Mit tegyünk azokkal a bónuszösszegekkel, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig nem folynak be, és az összegről még bónuszértesítő sem érkezett, az összeg nagysága számítással sem támasztható alá?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatásnyújtáshoz közvetvekapcsolódó, nem számlázott – utólag adott/kapott (járó) engedmény szerződésszerinti összegeit (a bónuszt) az általános előírások szerint, a teljesítéshezkapcsolódóan kell mind a bevételek, mind a ráfordítások, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 24.
1
2