Cafeteria "bérben"

Kérdés: Cégünknél megmaradt a cafeteria-rendszer, de belekerült, hogy lehet "bérben" is kérni az összeget. Jól gondoljuk-e - habár bérként adózik -, hogy nem bérköltségként, hanem a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatni az ilyen címen számfejtett összeget?
Részlet a válaszából: […] ...a bérköltségen belül természetben adott munkabérként elszámolni. (Tehát így is bérköltség!)A munkaszerződés módosításával járó cafeteriajuttatás feltételezhetően a munkáltatók többségének nem megfelelő, nem szimpatikus. Indokolt valamilyen más megoldást találni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 4.
Kapcsolódó címke:

Cafeteriajuttatás két munkáltatónál

Kérdés: A munkavállaló két munkáltatóval áll munkaviszonyban, és mindkét esetben jogosult cafeteriajuttatásra. Mindkét munkáltatónál a cafeteria alapja a munkavállaló választása meghatározott elemek közül. Ezen nyilatkozat alapján - amely tartalmazza azt is, hogy más munkáltatótól ilyenben nem részesül - 2012. január, február, március hóra kapott önkéntes egészségpénztári és önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást "A" munkáltatójánál és "B" munkáltatójánál is. A márciusi utalást követően derült ki, hogy a munkavállaló helytelenül nyilatkozott, és nem kaphatta volna mindkét helyen a munkáltatói hozzájárulást. Ennek javítása hogyan történhet?
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló annál a munkáltatónál, ahol előbb nyilatkozott,jogszerűen kapta meg a cafeteria keretében az adott összegű hozzájárulást. Amásik munkáltatónál azonban ezt - mivel nem kaphatta volna - bérjövedelemnekkell tekinteni, ezért utólagosan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 16.
Kapcsolódó címke:

Erzsébet-utalvány több munkaviszony esetén

Kérdés:

Több munkavállaló is további munkaviszonyt létesített cégeinknél. A főállású munkaviszonyukban 2012-ben a havi 5000 Ft összegű Erzsébet-utalványt fogják kapni, mint béren kívüli juttatást. A törvényt úgy értelmezzük, hogy a munkavállalónak nyilatkoznia kell, hogy más cégnél kap-e béren kívüli juttatást, és csak egy helyen, a főállású jogviszonyában kaphatja a juttatást kedvezményes adózással. Jól gondoljuk?

Részlet a válaszából: […]   A válasz röviden az, hogy jól gondolják. Az Szja-tv. 71. §-ának (1) bekezdése alapján béren kívüli juttatásnak minősül - ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak fogyasztásra készétel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 8.
Kapcsolódó címkék:  

Végtörlesztés a cafeteria rendszerében

Kérdés: A takarékszövetkezet a 2012. évi cafeteria rendszerébe a végtörlesztéshez adható munkáltatói támogatást is beépítené a többi - szja szempontjából - cafeteriába tartozó elemmel együtt. A dolgozók választhatnak a végtörlesztés és az egyéb elemek között. Ebben az esetben is adómentes mind a kifizető, mind a munkavállaló szempontjából a végtörlesztés?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésre adott válaszban részletesenfoglalkoztunk.A végtörlesztéshez kamatmentesen nyújtható kölcsön. Az ígynyújtott kölcsön és a cafeteria rendszerébe tartozó elemek, ha összegszerűenazonosak is, összehasonlíthatatlanok, ha a cafeteria-rendszerbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 2.
Kapcsolódó címkék:  

Éves bérlet - kilépett a munkavállaló

Kérdés: A munkavállaló részére 2011. január hónapban éves BKV-bérletet biztosított a munkáltató. A munkavállaló március végén kilépett. A cafeteria­szabályzat alapján, ha a munkavállaló munkaviszonya év közben szűnik meg, a munkavállaló az éves cafeteriakeret időarányos részére jogosult. Amennyiben a munkavállaló az időarányos összeget meghaladóan vett igénybe cafeteriaelemet, az időarányos részen felüli összeget pénzben vissza kell térítenie. A visszatérítés milyen bizonylat alapján történjen, és hogyan kell elszámolni? Az éves BKV-bérlet után január hónapra bevallott és megfizetett személyi jövedelemadónak a visszatérítésre jutó arányos részét önellenőrzéssel visszaigényelheti-e a társaság?
Részlet a válaszából: […] ...válasz előtt egy megjegyzés a cafeteriaszabályzathoz.Helyes, ha a béren kívüli juttatások feltételeit szabályozzák, de a szabályozássorán figyelemmel kell lenni az Szja-tv. 69. §-a (5) bekezdésének a) pontjára,mely szerint az adót a kifizetőnek a juttatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 19.
Kapcsolódó címkék:  

Béren kívüli juttatások elszámolása

Kérdés: Mikor kell költségként elszámolni a cafeteria-rendszer keretei között adott béren kívüli juttatásokat? (Egészség- és nyugdíjpénztári átutalások, étkezési utalványok, internetszámlák stb.) A végleges vagyonvesztés a juttatónál a juttatás időpontjában következik be, e juttatásokat azonban a munkavállalók általában utólag kapják meg.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 70. §-a (5) bekezdésének a) és b) pontja alapjánegyes természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások bevételének minősül- a magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatóihozzájárulásból az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 13.
Kapcsolódó címkék: