Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

19 találat a megadott cégtelefonadó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Magáncélú telefon költségvetési szervnél

Kérdés: A Számviteli Levelek 146. számában a 2976. kérdésre adott válaszban az olvasható, hogy a tételes kigyűjtéssel megállapított magáncélú használat esetén, amennyiben a magánszemély(ek) részére kiszámlázott ellenérték eléri vagy meghaladja az adott telefonszámla teljes összegének 30 százalékát, akkor az adóalany a felszámított áfa teljes összegét levonásba helyezheti, ha egyébként csak adóköteles tevékenységet végez. Költségvetési szervünk részéről az a kérdés merült fel, ha alaptevékenységünk tárgyi adómentes, és mellette van adóköteles tevékenységünk (azonban nem kell alkalmaznunk az arányosítás szabályait), akkor nem helyezhetjük levonásba a magánhasználat utáni áfát?
Részlet a válaszból: […]alapelvéből következően először az üzleti és magáncélú használat miatti elkülönítést kell elvégezni. (Amennyiben a tételes kigyűjtéssel meghatározott magánhasználat megtéríttetése megtörténik, akkor ezt az arányosítást esetükben nem kell alkalmazni.) Ezt követően kell nézni az adóköteles és tárgyi adómentes tevékenység meglétét, vegyes tevékenység esetén a 38. § (3) bekezdése szerinti arányosítást a "maradék" áfaösszegre kell elvégezni. (Leveléből nem derül ki, hogy miért nem kell az arányosítást elvégezniük. Ez azonban akkor fordulhat elő, ha a telefonhasználat elkülöníthető módon kizárólag az adóköteles tevékenységet szolgálja.) Mindezeket követően a "maradék" áfával kapcsolatban kell vizsgálni a 33. § (4) bekezdésében foglaltakat.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3399
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Telefonszámla előzetesen felszámított áfájának 30 százaléka

Kérdés: A Számviteli Levelek 140. számában a 2856. kérdésre adott válaszban az olvasható, hogy a telefonszámla áfája akkor vonható le teljes egészében, ha a cég a számla értékének legalább 30 százalékát (a magáncélú használat miatti továbbszámlázás kivételével) továbbszámlázza. Véleményem szerint a 30 százalékba beletartozik mindenféle továbbszámlázás. Ezt a vonatkozó PM-APEH tájékoztató 2.3. pontjának a) alpontja is alátámasztja. Itt nincs semmiféle kikötés.
Részlet a válaszból: […]A le nem vonható áfát is telefonköltségként kell a telefonszolgáltatás díjával elszámolni. Kérdés, mi minősül továbbértékesítési céllal, illetve közvetített szolgáltatáskénti továbbszámlázásnak? Megfelel az Áfa-tv. 8. §-a (4) bekezdése szerinti közvetített szolgáltatás fogalmának az, ha a társaság telefonját egy másik társaság (adóalany) is használja, és ezen másik adóalany felé a társaság a tényleges használatot (a forgalommal arányos költségeket) továbbszámlázza, vagy a szálloda a vendég telefonhasználatát a vendéggel megtérítteti. Sokáig vitatott volt, ha a kifizető a tételes kigyűjtéssel megállapított magáncélú használat ellenértékét teljesen vagy részben áthárítja, a továbbhárítás - amellett, hogy megfelel a közvetített szolgáltatás kritériumainak - a telefonszámla teljes összegének 30 százalékába beszámítható-e vagy sem. A kérdésben hivatkozott válaszban arra az álláspontra jutottunk, hogy nem számít bele. A PM-APEH tájékoztató alapos áttanulmányozása után arra a következtetésre jutottunk, hogy a tételes kigyűjtéssel megállapított magáncélú használat esetén, amennyiben a magánszemély(ek) részére kiszámlázott ellenérték az egyéb továbbszámlázott telefonhasználat - közvetített szolgáltatásnak minősülő - díjaival együtt eléri vagy meghaladja az adott telefonszámla teljes (számításba veendő) összegének 30 százalékát, akkor az adóalany (a kifizető) a felszámított áfa teljes összegét levonásba helyezheti, ha egyébként csak adóköteles tevékenységet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2976

3. találat: Cégtelefon használata XI.

Kérdés: A telefonköltség 20 százalékát természetbeni juttatásként kell leadóznunk. A telefonszámlából 20 százalékot természetbeni juttatásként is szükséges könyvelni, vagy maradhat telefonköltség? Ugyanez lenne a kérdés az autópálya-matricára is.
Részlet a válaszból: […]alapján nem téríti meg. A meg nem térített, vélelmezett, a telefonszámla áfát is magában foglaló végösszegének 20 százaléka természetbeni juttatásként könyvelendő a személyi jellegű egyéb kifizetések között, az nem maradhat az igénybe vett szolgáltatások költségei között. A személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni az adóköteles természetbeni juttatások személyi jövedelemadóját is. A természetbeni juttatások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2863
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Cégtelefon használata X.

Kérdés: Abban az esetben, ha a társaságnak nincsen telefonja magáncélú használatra, helyes-e az a megoldás, hogy a telefonszámla áfájának 70 százaléka a levonható áfa, és a telefonszámla bruttó összegének 20 százaléka után még 54 százalék szja-t is befizet. Van-e egyéb járulékfizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszból: […]Mivel kizárt a magáncélú használat, nincs szja-fizetési kötelezettség. Amennyiben nem biztosított az, hogy a cégtelefonról magánhívásokat ne lehessen kezdeményezni, akkor a magánhívások tételes kigyűjtése helyett választható az, hogy a telefonszolgáltató telefononkénti számlája végösszegének 20 százalékát tekinti a cég adóköteles bevételnek. Ez esetben az áfát is magában foglaló számlaérték 20 százalékát (természetbeni juttatás a telefonszolgáltatás miatt) a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni, az erre felszámított 54 százalékos személyi jövedelemadóval együtt. A személyi jövedelemadóval növelt természetbeni juttatásra a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot is fel kell számítani, továbbá a telefonszolgáltatás miatti természetbeni juttatás után a 3 százalékos munkaadói[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2862
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Cégtelefon használata IX.

Kérdés: A Számviteli Levelek 136. számában a 2768. kérdésre adott válaszban az olvasható, hogy nem kell szja-t fizetni, ha a magánszemély megfizeti a telefonszámla 20 százalékát. Az Szja-tv. úgy fogalmaz, hogy tételesen el kell különíteni a forgalomarányos kiadásokat, valamint a nem forgalomarányos kiadásokat arányosítani kell, és ha a dolgozó ezt megtéríti, nem kell szja-t fizetni. Ennek hiányában a kiadás 20 százaléka adóköteles bevétel. Mivel ilyen tételesen rögzíti, hogy mikor nem kell szja-t fizetni, ezért nem alkalmazható az a feltevés, hogy ha 20 százalék megtérítésre kerül, nem kell cégtelefonadót fizetni. Az egyik szaklap szerint: tételes elkülönítés hiányában mindenképpen természetbeni juttatásnak minősül a telefon magáncélú használata.
Részlet a válaszból: […]vitatott szöveg helyesen: "e helyett" (azaz a tételes kigyűjtés és arányosítás helyett) "választható, hogy a számlaértékből... telefonszolgáltatás esetében 20 százalék számít adóköteles bevételnek." Tehát a törvényi szöveg nem "ennek hiányában a kiadás 20 százaléka adóköteles bevétel." Ebből következően helytelen következtetésre jutott az idézett szaklap is, amikor azt állítja, hogy tételes elkülönítés hiányában mindenképpen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2861
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Cégtelefon használata VIII.

Kérdés: Szeptember 1-jétől 70-30 százalék a telefonköltség áfájának levonhatósága, illetve le nem vonhatósága. 20 százalék magánhasználatot tételez fel a törvény, ami után - mivel magánhasználatról van szó - nem vonható le az áfa. Akkor most mennyi a levonható és a le nem vonható áfa? 30 százalék a le nem vonható, ami magában foglalja a 20 százalék le nem vonható áfarészt is? Vagy 30 százalék a le nem vonható áfa, 70 - 20 = 50 százalék a levonható (20 százalék a magáncélú használat miatt)? A 20 százalék magáncélú használattal nem a 70 százalékot akarják leszorítani 50 százalékra?
Részlet a válaszból: […]magáncélú használatról. Az Áfa-tv. nem vélelmezi a magáncélú használatot, tényként kezeli azt. Mi következik ebből? Ha tételes kigyűjtéssel megállapított magáncélú használat van, meg kell állapítani, hogy az adott telefonszámlában mennyi a magáncélú hívások tételeire jutó áfa (ez nem feltétlenül 20 százalék), azt ki kell vonni az adott telefonszámla előzetesen felszámított áfájából, majd meg kell határozni az így kapott különbözet 30 százalékát (ez lesz a le nem vonható áfa). Meg kell jegyezni, a kiszámlázott magáncélú használat előzetesen felszámított áfája - függetlenül a 70-30 százalékos aránytól - azért nem vonható le, mert nem az adóköteles tevékenység érdekében merült fel. Amennyiben 20 százalékban vélelmezik a magáncélú használatot (tehát tételes kigyűjtéssel nem dokumentálják azt), nem bizonyított tényszerűen a magáncélú használat, akkor a telefonszámla teljes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2860
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Cégtelefon használata VII.

Kérdés: A telefonadó alapja személyi jellegű költség, vagy igénybe vett szolgáltatás?
Részlet a válaszból: […]természetbeni juttatást, akár adóköteles, akár nem adóköteles, a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni. Így van ez a telefon magáncélú használata esetén is azzal, hogy a magánszemély által meg nem térített magáncélú használat áfát is magában foglaló ellenértékét kell az 54 százalékos személyi jövedelemadóval együtt a személyi jellegű egyéb kifizetések között elszámolni. Igénybe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2859
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Cégtelefon használata VI.

Kérdés: Szeptember 1-jétől a telefon magáncélú használata természetbeni juttatásnak minősül, amit tételes elkülönítéssel vagy a 20 százalékos vélelmezéssel lehet meghatározni. A természetbeni juttatásnak minősülő magánhasználat értéke a telefonköltségek, vagy a személyi jellegű egyéb kifizetések közé könyvelendő?
Részlet a válaszból: […]használat a vélelmezett 20 százalék, azt is számlázni kell a magánszemély felé, a telefonszolgáltató számlája szerinti bekerülési értéket a le nem vonható áfával együtt az 5. számlaosztályban telefonköltségként kell elszámolni. Amennyiben a magáncélú használat telefononként vélelmezett 20 százalékát (a számla áfával növelt végösszegének 20 százalékát) a magánszemély nem téríti meg, akkor ezt a meg nem térített összeget[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2858
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Cégtelefon használata V.

Kérdés: 2006. szeptember 1-jétől a cégestelefon-használat magáncélú részét - részletes híváslista alapján - megtéríttetjük dolgozóinkkal. Ez csak továbbszámlázással lehetséges, vagy elegendő, ha a pénztárba befizetik a magáncélú használat bruttó költségét?
Részlet a válaszból: […]forgalomarányos kiadások magáncélú hányadával növelni kell. A híváslista alapján történő számlázás esetén az előbbiek szerint meghatározott értéket és annak fizetendő áfáját kell a dolgozók nevére (külön-külön) kiállított számlába beállítani. A továbbszámlázott értéket árbevételként kell elszámolni, a továbbszámlázott tételek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2857
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Cégtelefon használata IV.

Kérdés: A társaság 40 vonalas mobil-előfizetéssel rendelkezik. A számla 30 százalékát továbbszámlázza. Ebben az esetben az előzetesen felszámított áfa teljes egészében levonható? Mi az alapja a 20 százalékos természetbeni juttatásnak? Kapcsolási számonként külön kell kezelni a témát, vagy cégszinten együtt?
Részlet a válaszból: […]tételesen (hívásonként) meghatározott magáncélú használat számlázott értéke 20 + 4 áfa, akkor a megmaradt 80 + 16 áfa legalább 30 százalékát kell az üzleti partnernek nem magáncélú használatként továbbszámlázni. A telefonszolgáltatók számlái - telefononkénti - végösszegének 20 százaléka számít a magánszemély adóköteles bevételének. Amennyiben a munkavállaló a magáncélú használatot legalább ilyen arányban nem téríti meg, akkor a meg nem térített - áfát is magában foglaló - összeg minősül természetbeni juttatásnak. Ha a munkavállaló magáncélú használatot nem térít, és nem biztosított a magáncélú használat kizártsága, akkor a telefononkénti számlaérték (100 + 20 áfa) 20 százaléka (24) lesz a természetbeni juttatás alapja (amelyet a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell elszámolni a fizetendő személyi jövedelemadóval együtt), amelyre fel kell számítani az 54 százalékos szja-t (12,96), az szja-val növelt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2856
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 19 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést