Magáncélú telefon költségvetési szervnél

Kérdés: A Számviteli Levelek 146. számában a 2976. kérdésre adott válaszban az olvasható, hogy a tételes kigyűjtéssel megállapított magáncélú használat esetén, amennyiben a magánszemély(ek) részére kiszámlázott ellenérték eléri vagy meghaladja az adott telefonszámla teljes összegének 30 százalékát, akkor az adóalany a felszámított áfa teljes összegét levonásba helyezheti, ha egyébként csak adóköteles tevékenységet végez. Költségvetési szervünk részéről az a kérdés merült fel, ha alaptevékenységünk tárgyi adómentes, és mellette van adóköteles tevékenységünk (azonban nem kell alkalmaznunk az arányosítás szabályait), akkor nem helyezhetjük levonásba a magánhasználat utáni áfát?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. szerint három esetben fordul elő az előzetesenfelszámított adó levonásának tilalma: kizárólag tárgyi adómentes tevékenységheztörténő beszerzés esetén, nem az adóalanyiságot eredményező tevékenység esetén,valamint a törvény tételes tiltásai esetén. Fontos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 8.

Telefonszámla előzetesen felszámított áfájának 30 százaléka

Kérdés: A Számviteli Levelek 140. számában a 2856. kérdésre adott válaszban az olvasható, hogy a telefonszámla áfája akkor vonható le teljes egészében, ha a cég a számla értékének legalább 30 százalékát (a magáncélú használat miatti továbbszámlázás kivételével) továbbszámlázza. Véleményem szerint a 30 százalékba beletartozik mindenféle továbbszámlázás. Ezt a vonatkozó PM-APEH tájékoztató 2.3. pontjának a) alpontja is alátámasztja. Itt nincs semmiféle kikötés.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 33. §-ának (4) bekezdése alapján a helyi éstávolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá azinternetprotokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel igénybevétele esetén azelőzetesen felszámított áfa 30 százaléka nem vonható le....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 22.

Természetbeni juttatások utáni adókötelezettségek

Kérdés: A 872. kérdésre adott válaszban részletezik a természetbeni juttatás utáni kötelezettségeket. Felfrissítenék, hogy most melyik járuléknak mi az adóalapja? Aktualitását a cégtelefonok 20 százaléka után fizetendő adók adják. Mi után kell fizetni például a munkaadói járulékot? A bérszoftverfejlesztő cég szerint az 54 százalékkal növelt összeg után. Helyes ez?
Részlet a válaszából: […] Valóban indokolt a Számviteli Levelek 44. számában a 872.kérdésre adott választ felfrissíteni, mivel néhány járulék esetében időközbenaz adó, illetve a járulék alapja megváltozott.Az Szja-tv. 69. §-ának (2) bekezdése szerint a természetbenijuttatás révén a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 11.

Cégtelefonok magáncélú használata (jogszabályi összefüggések)

Kérdés: Mely jogszabályok érintik a cégtelefonok használatát, adózását?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2006.szeptember 1-jétől hatályos 33. §-ának (4) bekezdése szerint: "Helyi éstávolsági távbeszélő-szolgáltatás (SZJ 64.20.11 és 64.20.12),mobiltelefon-szolgáltatás (SZJ 64.20.13), továbbá az internetprotokolltalkalmazó beszédcélú adatátvitel (SZJ 64.20...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 9.

Cégtelefon használata I.

Kérdés: Ha a tényleges telefonszámla 30 százaléka a munkavállaló felé kiszámlázásra kerül, de erről tételes híváslista vagy hívásnapló nem áll rendelkezésre, akkor nem keletkezik a magáncélú használat miatt a magánszemély által meg nem térített rész. E miatt a telefonszámla áfája 70 százalékban levonható, a kifizetőnek pedig nem keletkezik szja-, tbj- és munkaadóijárulék-fizetési kötelezettsége. Helyesen értelmezzük-e a vonatkozó törvényi szabályozást?
Részlet a válaszából: […] A válasz az, hogyalapvetően helyes az értelmezés. Az Szja-tv. 69. §-ának (12) bekezdése alapjána magáncélú használat tételes kigyűjtése helyett adóköteles bevételnek számít atelefonszolgáltatás számlaértékének 20 százaléka. A kérdés szerint atelefonszámla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 9.

Cégtelefon használata II.

Kérdés: Szeptember 1-jétől hatályos rendelkezések szerint, ha a cég nem vezet tételes elkülönítést, akkor választható-e az a megoldás, hogy a számla összegének 20 százalékát a munkavállalónak kiszámlázzuk, és befizeti a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] Igen! A telefonszolgáltatás – telefononkénti – áfát ismagában foglaló számlaértéke 20 százalékának a munkavállalók részére történőkiszámlázásával teljesülnek az Szja-tv. 69. §-a (12) bekezdésébenmegfogalmazott követelmények. Nemteljesül viszont az Áfa-tv. 33....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 9.

Cégtelefon használata III.

Kérdés: A 2006. szeptember 1-jétől vélelmezett magáncélú telefonhasználat esetében járható út-e az, ha a bruttó telefonköltség 20 százalékát téríti meg a dolgozó? Ha megtéríti valamilyen módon a dolgozó a magánhasználatot, akkor a teljes telefonszámla áfája levonható? Milyen esetben kell az áfa 70 százalékát levonni?
Részlet a válaszából: […] Az első mondatra a válasz az, hogy igen, hatelefonszolgáltatók számlái végösszegének 20 százalékát a magánszemély (adolgozó) megtéríti. Ennek a legegyszerűbb módja az, ha a társaság atelefonszolgáltatók – telefononkénti – számlájának 20 százalékát az áfa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 9.

Cégtelefon használata IV.

Kérdés: A társaság 40 vonalas mobil-előfizetéssel rendelkezik. A számla 30 százalékát továbbszámlázza. Ebben az esetben az előzetesen felszámított áfa teljes egészében levonható? Mi az alapja a 20 százalékos természetbeni juttatásnak? Kapcsolási számonként külön kell kezelni a témát, vagy cégszinten együtt?
Részlet a válaszából: […] A társaság részére a telefonszolgáltatók általtelefonvonalanként előzetesen felszámított áfa teljes egészében csak akkorvonható le, ha a beérkezett számlák telefononkénti számlaértékének legalább 30százalékát – a magáncélú használat miatti továbbszámlázás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 9.

Cégtelefon használata V.

Kérdés: 2006. szeptember 1-jétől a cégestelefon-használat magáncélú részét – részletes híváslista alapján – megtéríttetjük dolgozóinkkal. Ez csak továbbszámlázással lehetséges, vagy elegendő, ha a pénztárba befizetik a magáncélú használat bruttó költségét?
Részlet a válaszából: […] A részletes híváslista alapján, tételes kigyűjtésselmeghatározott és dokumentált forgalomarányos kiadást számlázni kell, úgy, hogyazt a nem forgalomarányos kiadásoknak a forgalomarányos kiadások magáncélúhányadával növelni kell. A híváslista alapján történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 9.

Cégtelefon használata VI.

Kérdés: Szeptember 1-jétől a telefon magáncélú használata természetbeni juttatásnak minősül, amit tételes elkülönítéssel vagy a 20 százalékos vélelmezéssel lehet meghatározni. A természetbeni juttatásnak minősülő magánhasználat értéke a telefonköltségek, vagy a személyi jellegű egyéb kifizetések közé könyvelendő?
Részlet a válaszából: […] Ha a magáncélú használat tételes kigyűjtéssel a magánszemélyfelé számlázásra kerül, akkor a továbbszámlázott tételek bekerülési értékétközvetített szolgáltatásként kell elszámolni. Ha a magáncélú használat avélelmezett 20 százalék, azt is számlázni kell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 9.
1
2