Mobiltelefon-számlán lévő díjak áthárítása

Kérdés: A céges mobiltelefon-számlán - a telefont a dolgozó használja - szereplő parkolási díjat, autópályadíjat, amelyet a cég dolgozója saját célra használt fel, hogyan lehet a legcélszerűbben könyvelni abban az esetben, ha a számla ellenértékét a társaság átutalta a mobilszolgáltatónak?
Részlet a válaszából: […]  Feltételezzük, hogy a cég a dolgozója által saját célrahasznált parkolás, illetve autópálya-használat díját a dolgozóval megtérítteti.Ez esetben a cég a parkolási díjat, az autópálya-használat díját számlázzadolgozója nevére (T 311 - K 91-92, 467), a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 3.

Mobiltelefon lakossági előfizetéssel

Kérdés: Cégünk néhány mobiltelefonjához lakossági előfizetést rendeltek. Cégünk a telefonszámlát nem kéri részletezni, hanem megfizeti utána a járulékokat. Kérdésem, ettől függetlenül, bár lakossági előfizetések szerepelnek a szolgáltató számláján (a számlát a cég nevére állították ki), ez a telefonszámla elszámolható-e költségként a cégnél?
Részlet a válaszából: […] A telefonszámla elszámolhatósága nem attól függ, hogy milyenmódszerrel határozták meg a fizetendő összeget (feltételezve, hogy azalkalmazott módszer jogszerű), hanem az, hogy az adott esetben a mobiltelefon acég tulajdonában van, a mobiltelefon használói ezt a vállalkozási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 9.

Cégtelefon áfája

Kérdés: Eddig a bejövő telefon- és internetszámlák 20%-át közvetített szolgáltatásként számoltuk el, és továbbszámláztuk dolgozóinknak, illetve ezen 20%-nyi résznek nem helyeztük levonásba az áfáját. A maradék 80%-ból 70%-ot telefonköltségként az 5. számlaosztályban könyveltünk, és levonásba helyeztük ezen rész után az áfát. A maradék 80%-ból 30%-ot telefonköltségként az 5. számlaosztályban könyveltünk, és nem vontuk le ezen rész áfáját. Így nem volt olyan rész, ami után természetbeni hozzájárulásként személyi jövedelemadót kellett volna fizetnünk. Nem tudom értelmezni azt, ha a cégtelefon használata a számla alapján tételesen nem különíthető el, a kifizetőt terhelő áfás kiadás 20%-át mindenképpen magáncélú használatnak kell tekinteni. Helyesen jártunk el? Jó volt ez az elszámolás 2008. évben, illetve maradhat ez 2009. évben is?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a 2008. évi elszámolás nem mindenbenfelel meg az Szt., az Áfa-tv., az Szja-tv. követelményeinek. A kérdés szerint a magáncélú használatot nem tételeskigyűjtéssel állapították meg, hanem a bejövő telefon- és internetszámlák -áfát is magában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 14.

Magáncélú telefon költségvetési szervnél

Kérdés: A Számviteli Levelek 146. számában a 2976. kérdésre adott válaszban az olvasható, hogy a tételes kigyűjtéssel megállapított magáncélú használat esetén, amennyiben a magánszemély(ek) részére kiszámlázott ellenérték eléri vagy meghaladja az adott telefonszámla teljes összegének 30 százalékát, akkor az adóalany a felszámított áfa teljes összegét levonásba helyezheti, ha egyébként csak adóköteles tevékenységet végez. Költségvetési szervünk részéről az a kérdés merült fel, ha alaptevékenységünk tárgyi adómentes, és mellette van adóköteles tevékenységünk (azonban nem kell alkalmaznunk az arányosítás szabályait), akkor nem helyezhetjük levonásba a magánhasználat utáni áfát?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. szerint három esetben fordul elő az előzetesenfelszámított adó levonásának tilalma: kizárólag tárgyi adómentes tevékenységheztörténő beszerzés esetén, nem az adóalanyiságot eredményező tevékenység esetén,valamint a törvény tételes tiltásai esetén. Fontos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 8.

Cégtelefon utáni munkaadói járulék

Kérdés: A 2899-es számon jegyzett válaszukban azt írják, hogy a személyesen közreműködő tag vélelmezett mobilhasználata miatt 3 százalék munkaadói járulékot is kell fizetni. Véleményem szerint álláspontjuk nem helytálló, mert az 1991. évi IV. tv. 40. §-a "munkaadó"-ról, "munkavállaló"-ról és "munkaviszony"-ról beszél, a személyesen közreműködő tag pedig nem minősül munkavállalónak, és a társaság, ahol személyesen közreműködik, sem minősül foglalkoztatónak, és kettejük jogviszonya nem munkaviszony, következésképpen nem kell a telefonhasználat után 3 százalék munkaadói járulékot fizetni, csak 54 százalék szja-t és az alap 1,54-szerese után 29 százalék tb-járulékot. Kérem, hogy válaszukat pontosítani szíveskedjenek!
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 40. §-a szerint a munkaadó a munkavállaló részéremunkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény(kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejéreadott díjazás, személyijövedelemadó-köteles természetbeni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 17.

Kedvezmények miatti magáncélú használat

Kérdés: Cégtelefon magáncélú használata esetén a számlaérték 20 százaléka számít adóköteles bevételnek. Kérdésem: Ha a számlaérték lényegesen alacsonyabb kedvezmények (SZJ 64.20.28) miatt mint az Szja-tv.-ben meghatározott SZJ-számok szerinti telefonszolgáltatás, akkor is figyelembe vehető-e az Szja-tv. 69. §-ának (12) bekezdése?
Részlet a válaszából: […] A személyijövedelemadó-törvény Ön által is idézett 69.§-ának (12) bekezdése választási lehetőséget biztosít a juttató számára. Miutánaz adóalap megállapításának egyik módszere, hogy a számlaérték 20 százalékát veszikfigyelembe, ezért - erre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 3.

Magáncélú telefonhasználat számlázása

Kérdés: A Számviteli Levelek 140. számában több helyen is azt közlik, hogy a magáncélú telefonhasználat miatt a magánszemélynek kiszámlázott díj nem közvetített szolgáltatás. Az e tárgyban kiadott PM-APEH tájékoztató egyértelműen rögzíti, hogy a továbbszámlázás közvetített szolgáltatás. Milyen tényekre alapozzák véleményüket?
Részlet a válaszából: […] ...választ azzal kell kezdeni, hogy egyrészt a PM-APEHtájékoztató a cégtelefonok magáncélú használatával összefüggőadókötelezettségről nem fogalmaz egyértelműen, másrészt a magánszemélynekkiszámlázott díj nem minden esetben felel meg az Szt., illetve az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 22.

Telefonszámla előzetesen felszámított áfájának 30 százaléka

Kérdés: A Számviteli Levelek 140. számában a 2856. kérdésre adott válaszban az olvasható, hogy a telefonszámla áfája akkor vonható le teljes egészében, ha a cég a számla értékének legalább 30 százalékát (a magáncélú használat miatti továbbszámlázás kivételével) továbbszámlázza. Véleményem szerint a 30 százalékba beletartozik mindenféle továbbszámlázás. Ezt a vonatkozó PM-APEH tájékoztató 2.3. pontjának a) alpontja is alátámasztja. Itt nincs semmiféle kikötés.
Részlet a válaszából: […] ...teljes összegét levonásba helyezheti, ha egyébként csakadóköteles tevékenységet végez. A leírtak alapján a kérdezőnek igaza van, a cégtelefonokmagáncélú használatával összefüggő adókötelezettségről kiadott PM-APEHtájékoztató 2.3. pontjának a) alpontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 22.

Magáncélú telefonhasználat - helyi adó

Kérdés: A társaságnál a központi informatikai rendszer minden alkalmazott vezetékes telefonhívását rögzíti. A telefonbeszélgetések után az alkalmazott tájékoztatást kap a hívott számról, a beszélgetés idejéről és díjáról. A díj megegyezik a telefontársaság által számlázandó összeggel a mobiltelefonok esetében. A vezetékes telefonok díját rögzítették a központi rendszerben a szolgáltató tarifái alapján. A munkavállalónak nyilatkoznia kell arról, hogy hivatalos vagy magáncélú beszélgetést folytatott. Ha a beszélgetés magáncélú, akkor a társaság ennek összegét a dolgozónak kiszámlázza, a dolgozó azt megfizeti. A számlán a társaság feltünteti, hogy az közvetített szolgáltatást tartalmaz. A kiszámlázott magáncélú telefonbeszélgetés díját árbevételként számolják el, a bejövő szolgáltatói számlát igénybe vett szolgáltatásként könyvelik az 5. számlaosztályban, majd a továbbszámlázott összeget - mint közvetített szolgáltatást - átvezetik a 8. számlaosztályba. Csökkenthető-e az iparűzési adó alapja a közvetített szolgáltatásként elszámolt telefonköltséggel? Megfelelnek a leírtak a magáncélú használat dokumentálására, ha a társaság a magáncélú telefonhasználatra szabályzatot is készített?
Részlet a válaszából: […] Hosszabban idéztük a kérdést, mert az abban foglaltak akérdésekre adandó választ is alátámasztják, azokhoz csupán néhány kiegészítőmegjegyzést kell fűzni.A Htv. 39. §-ának (1) bekezdése szerint: az adó alapja anettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 22.

Magánbeszélgetések számlázása

Kérdés: Cégünk az APEH-állásfoglalás 1.4. pontja szerint az üzleti és a magánbeszélgetések eltérő kódolásával teljesíti a magán- és az üzleti beszélgetések szétválasztását. A magánbeszélgetések listái az alkalmazottak részéről megtérítésre kerül (technikailag bérlevonással). Kötelező-e dolgozónként külön számlát kiállítani, avagy elképzelhető összevont számla, részletező számlamelléklettel?
Részlet a válaszából: […] A híváslista alapján meghatározott magánbeszélgetések díjátdolgozónként számlázni kell! Ez egyrészt következik a számlával szembenikövetelményből (a számlának tartalmaznia kell - többek között - a vevő, aszolgáltatást igénybe vevő nevét, címét, az adott esetben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 8.
1
2
3