Drágább telefon a különbözet megfizetésével

Kérdés: Céges szabályzatunk értelmében bizonyos beosztású dolgozók meghatározott típusú telefont kapnak a vállalattól. Ha a dolgozó egy magasabb kategóriájú telefont szeretne, akkor a cég megveszi, de a normál és a drágább telefon ára közötti különbözetet meg kell térítenie. Tárgyi eszközként kell könyvelni a telefonról bejövő számlát? Hogyan kell megtéríteni a különbözetet? Számlát kell kiállítani? Áfásat? Hogyan kell könyvelni a fenti ügyletet?
Részlet a válaszából: […] ...a cég könyveiben könyvelésre.A második esetben a telefont a cég (a vállalat) – tárgyi eszközként – mutatja ki teljes értéken, cégtelefonként, sajátjaként rendezi a telefonszámlákat az általános előírások szerint, a dolgozó pedig használja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 14.

Okosóra besorolása

Kérdés:

Ügyfelem szeretne venni egy okosórát, amely a telefonhoz hasonlóan működik (e-mail, sms, üzenet küldés-fogadás, információszerzés, szervező, naptár stb.). Számla alapján ez elszámolható céges költségként? Ha igen, az áfája visszaigényelhető?

Részlet a válaszából: […] ...Igaza van, az Áfa-tv. 124. §-ának (3) bekezdése valóban csak a telefonszolgáltatások áfa levonhatóságát szabályozza, a cégtelefon-beszerzés áfa-levonhatóságát, illetve le nem vonhatóságát nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 24.

Változások a juttatások adóztatásában

Kérdés: A 2018. évi XLI. törvény 2019. január 1-jétől jelentősen korlátozza a béren kívüli juttatásokat is, az egyes meghatározott juttatásokat is. A jogszabály előkészítői részéről a sajtóban elhangzottak szerint a megszűnt juttatásokat bér formájában indokolt a munkavállalók részére biztosítani. Az Önök véleménye szerint hogyan történhet ez? Cégünk 2018-ban a munkavállalóinak béren kívüli juttatásként havi 8 ezer forint pénzösszeget juttatott a napközbeni étkezés támogatására. Ezenkívül fizette a munkavállalók helyi utazására szolgáló bérletet, a munkáltató nevére szóló számla alapján, havi 10.000 forint összegben, amelyet egyes meghatározott juttatásként számolt el. 2019-ben ezeket sem béren kívüli juttatásként, sem az egyes meghatározott juttatások között nem lehet elszámolni. Milyen módon számolhatjuk el ezeket a juttatásokat jövőre, ha cégünk munkavállalóink részére 2019-ben is biztosítani kívánja?
Részlet a válaszából: […] ...juttatásnak.Egyes meghatározott juttatás lesz 2019-ben is a hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás, a cégtelefon magáncélú használata, csak az önkéntes biztosítópénztárakba célzott szolgáltatásokra befizetett összeg (de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 30.

Okostelefon jutalomként

Kérdés: Az ügyvezető elhatározta, hogy a forgalom növelése érdekében a nagyobb összegű vásárlók között havonta jutalmat sorsolunk ki. Ez kezdetben 1-2 darab okostelefon lenne. Milyen jogszabályok vonatkoznak a jutalomsorsolás szervezésére, lebonyolítására, engedélyezésére? A kisorsolni tervezett ajándék vásárlását hogyan könyveljük? Az áfát vissza tudjuk igényelni? Az ajándék átadását hogyan kell dokumentálni? Milyen adók, járulékok terhelik az ajándékot?
Részlet a válaszából: […] ...a Tao-tv. 3. számú melléklete A) részének 13. pontjában foglaltakat kell figyelembe venni.Ha a nyertes társaság, az okostelefon nála cégtelefonként kezelendő.A kérdés szerinti ajándék átadását-átvételét jegyzőkönyvvel kell dokumentálni. Magánszemély...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 26.

Otthoni telefon használata

Kérdés: A munkavállaló a telefonját cégügyekben használja. Milyen módon térítheti meg a cég a telefonköltségét (otthoni, nem mobil)?
Részlet a válaszából: […] ...át a telefont a szolgáltató, a jövőben a számlát a cég nevére küldje, lehetőleg híváslistával.A munkavállaló telefonja ezáltal cégtelefon lesz, a cég pedig a magánszemély saját célra történő cégtelefon-használatát megtérítteti a munkavállalójával, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 18.

Mobiltelefon-számlán lévő díjak áthárítása

Kérdés: A céges mobiltelefon-számlán – a telefont a dolgozó használja – szereplő parkolási díjat, autópályadíjat, amelyet a cég dolgozója saját célra használt fel, hogyan lehet a legcélszerűbben könyvelni abban az esetben, ha a számla ellenértékét a társaság átutalta a mobilszolgáltatónak?
Részlet a válaszából: […]  Feltételezzük, hogy a cég a dolgozója által saját célrahasznált parkolás, illetve autópálya-használat díját a dolgozóval megtérítteti.Ez esetben a cég a parkolási díjat, az autópálya-használat díját számlázzadolgozója nevére (T 311 – K 91-92, 467), a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 3.

Mobiltelefon lakossági előfizetéssel

Kérdés: Cégünk néhány mobiltelefonjához lakossági előfizetést rendeltek. Cégünk a telefonszámlát nem kéri részletezni, hanem megfizeti utána a járulékokat. Kérdésem, ettől függetlenül, bár lakossági előfizetések szerepelnek a szolgáltató számláján (a számlát a cég nevére állították ki), ez a telefonszámla elszámolható-e költségként a cégnél?
Részlet a válaszából: […] A telefonszámla elszámolhatósága nem attól függ, hogy milyenmódszerrel határozták meg a fizetendő összeget (feltételezve, hogy azalkalmazott módszer jogszerű), hanem az, hogy az adott esetben a mobiltelefon acég tulajdonában van, a mobiltelefon használói ezt a vállalkozási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 9.

Cégtelefon áfája

Kérdés: Eddig a bejövő telefon- és internetszámlák 20%-át közvetített szolgáltatásként számoltuk el, és továbbszámláztuk dolgozóinknak, illetve ezen 20%-nyi résznek nem helyeztük levonásba az áfáját. A maradék 80%-ból 70%-ot telefonköltségként az 5. számlaosztályban könyveltünk, és levonásba helyeztük ezen rész után az áfát. A maradék 80%-ból 30%-ot telefonköltségként az 5. számlaosztályban könyveltünk, és nem vontuk le ezen rész áfáját. Így nem volt olyan rész, ami után természetbeni hozzájárulásként személyi jövedelemadót kellett volna fizetnünk. Nem tudom értelmezni azt, ha a cégtelefon használata a számla alapján tételesen nem különíthető el, a kifizetőt terhelő áfás kiadás 20%-át mindenképpen magáncélú használatnak kell tekinteni. Helyesen jártunk el? Jó volt ez az elszámolás 2008. évben, illetve maradhat ez 2009. évben is?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a 2008. évi elszámolás nem mindenbenfelel meg az Szt., az Áfa-tv., az Szja-tv. követelményeinek. A kérdés szerint a magáncélú használatot nem tételeskigyűjtéssel állapították meg, hanem a bejövő telefon- és internetszámlák -áfát is magában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 14.

Magáncélú telefon költségvetési szervnél

Kérdés: A Számviteli Levelek 146. számában a 2976. kérdésre adott válaszban az olvasható, hogy a tételes kigyűjtéssel megállapított magáncélú használat esetén, amennyiben a magánszemély(ek) részére kiszámlázott ellenérték eléri vagy meghaladja az adott telefonszámla teljes összegének 30 százalékát, akkor az adóalany a felszámított áfa teljes összegét levonásba helyezheti, ha egyébként csak adóköteles tevékenységet végez. Költségvetési szervünk részéről az a kérdés merült fel, ha alaptevékenységünk tárgyi adómentes, és mellette van adóköteles tevékenységünk (azonban nem kell alkalmaznunk az arányosítás szabályait), akkor nem helyezhetjük levonásba a magánhasználat utáni áfát?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. szerint három esetben fordul elő az előzetesenfelszámított adó levonásának tilalma: kizárólag tárgyi adómentes tevékenységheztörténő beszerzés esetén, nem az adóalanyiságot eredményező tevékenység esetén,valamint a törvény tételes tiltásai esetén. Fontos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 8.

Cégtelefon utáni munkaadói járulék

Kérdés: A 2899-es számon jegyzett válaszukban azt írják, hogy a személyesen közreműködő tag vélelmezett mobilhasználata miatt 3 százalék munkaadói járulékot is kell fizetni. Véleményem szerint álláspontjuk nem helytálló, mert az 1991. évi IV. tv. 40. §-a "munkaadó"-ról, "munkavállaló"-ról és "munkaviszony"-ról beszél, a személyesen közreműködő tag pedig nem minősül munkavállalónak, és a társaság, ahol személyesen közreműködik, sem minősül foglalkoztatónak, és kettejük jogviszonya nem munkaviszony, következésképpen nem kell a telefonhasználat után 3 százalék munkaadói járulékot fizetni, csak 54 százalék szja-t és az alap 1,54-szerese után 29 százalék tb-járulékot. Kérem, hogy válaszukat pontosítani szíveskedjenek!
Részlet a válaszából: […] Az Flt. 40. §-a szerint a munkaadó a munkavállaló részéremunkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény(kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejéreadott díjazás, személyijövedelemadó-köteles természetbeni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 17.
1
2
3
4