Áfa a digitális korban II.
Az elektronikus számlázás változása

Kérdés: Azt hallottam, hogy 2024-től jelentősen változnak az elektronikus számlázásra vonatkozó szabályok, és már nem lehet pdf-formátumú számlát kiállítani. Igaz ez? Hogyan fog változni jövőre a szabályozás?
Részlet a válaszából: […] ...tehát jelenleg csak tervezetnek tekinthetők.A javaslat célja egyrészt a Közösségen belüli ügyletekkel kapcsolatban elkövetett áfacsalások visszaszorítása, másrészt a számlázási szabályok tagállamok közti egységesítése. Jelenleg ugyanis a tagállami...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 15.

Áfa a digitális korban I.

Kérdés: Az Európai Bizottság 2022. december 8-án közzétette az "Áfa a digitális korban" (VAT in the Digital Age, rövidítve: ViDA) javaslatcsomagját. Milyen változások várhatók az áfában az intézkedéscsomag alapján, és mikorra várható ezek hatálybalépése?
Részlet a válaszából: […] ...hatékonyabbá tegye az EU hozzáadott­értékadó-rendszerét a vállalkozások számára, továbbá segítse a hozzáadottértékadó-csalások elleni küzdelmet. Az intézkedések több területet céloznak:1. Digitális adatszolgáltatási kötelezettség: Az intézkedés célja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 25.

Versenytilalmi megállapodás elszámolása

Kérdés: A kft. egy másik kft.-t kíván megvásárolni. A megvásárolandó kft. magánszemély tulajdonosaival olyan versenytilalmi megállapodást szeretne kötni, mely az adott területen az adott tevékenység 10 évi tilalmára vonatkozna. Az összeg kifizetését 5 év alatt tervezik. Helyesen jár el a kft. vevője, ha a kifizetendő összeget a szellemi termékek között tartja nyilván, és értékcsökkenést számol el?
Részlet a válaszából: […] ...és befizetnie, felmerülhet az is, hogy ezzel az adófizetési kötelezettséget kívánják a vevő kft.-nél csökkenteni, és ezzel adócsalást is elkövethetnek.(Kéziratzárás: 2022. 11....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 24.

Árfolyamnyereség elhatárolása

Kérdés: Az év végi átértékelés során keletkezett nem realizált árfolyamnyereséget el lehet-e határolni? A helyzet leírása:
"A" cég tulajdonosa "B" cégnek. "A" cég forintban könyvel, és a Tao-tv. hatálya alá tartozik, "B" cég euróban könyvel, és kivás. "A" cég kölcsönt kapott "B" cégtől euróban, hogy "A" cég megvehesse "C" céget. Az év végi átértékelés során "A" cég nyeresége jelentősen megnőtt az euróban kapott kölcsönön keletkezett árfolyam-különbözet miatt. Így a fizetendő társasági adó mérséklése végett a keletkezett nem realizált árfolyamnyereség után a cég a nem realizált árfolyamnyereség elhatárolása mellett döntött. Szabályos-e ez a művelet? Ha igen, mi a menete? Mikor kell, lehet feloldani az elhatárolást? Ha nem, de mégis megtörtént, akkor mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] ...döntését a 2021. évi beszámoló elfogadása előtt hozták meg, akkor társaságiadó-hiány is keletkezett, rosszindulatú megjegyzéssel, adócsalást is elkövettek.Mi a teendő? Ha a nem realizált árfolyamnyereségről 2022. évben 2022. év végi mérlegfordulónapra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 27.

Vevő és számlafizető a számlán – ki könyvel?

Kérdés: Kérdésem azokkal a jellemzően közüzemi számlákkal kapcsolatos, ahol a vevő és a számlafizető személye eltérő. Ilyen leggyakoribb esetben bérbeadásnál fordul elő, ha a bérlő a saját nevére várja a víz-, gáz-, áram-, telefonszolgáltatást. Az átíratás után a számlákon a vevő nem változik, és továbbra is a vevő adószáma kerül feltüntetésre. A tényleges költségviselő számlafizetőként szerepel a számlán adószáma nélkül. Ebben az esetben a számlafizetőként feltüntetett cég (bérlő) könyvelheti-e a számlát, illetve el tudja-e számolni a költségei között, áfát tud-e levonni? Hiszen az online számlarendszerben nem az ő (bérlő) adószámával jelennek meg a számlák, hanem a tulajdonos (a bérbeadó) adószámával. Ez esetben vajon mi a NAV gyakorlata? Mi a megoldás ilyen esetben, hogy jogosan tudja szerepeltetni a bérlő az általa kifizetett számlákat a költségei között, valamint az áfát le tudja vonni?
Részlet a válaszából: […] ...tekinteni.Nem ismerjük a NAV-gyakorlatot, de biztosak vagyunk abban, hogy a fentieken túlmenően az áfa levonása miatt a költségvetési csalást és a bizonylati elv és bizonylati fegyelem követelményeinek a megsértését is megállapítaná.Mit lehet tenni? A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 14.

Számlakiállítási díj feltüntetése a számlán

Kérdés: Cégünk a számítógépeit egy informatikai társaságtól bérli bérleti szerződés alapján. A használati idő lejárata után cégünk dolgozóinak lehetősége lenne megvenni a számítógépet, azonban ezt nem közvetlenül az informatikai cégtől. A társaság adná el a dolgozónak, tehát cégünk csak "közvetítő" szerepet töltene be. Természetesen mindkét féllel szerződést kötnénk. A dolgozó számára kiállított számlán feltüntethetjük-e a számlakiállítási díjat (nekünk külső szolgáltató végzi a számlakiállítást, több ezer forintért), és ha igen, akkor ezt külön sorban, vagy a számítógép eladási árát megnövelve tehetjük meg? Ez a számlakiállítási díj milyen bevételt jelent cégünknek?
Részlet a válaszából: […] ...a számlakiállítás díját továbbszámlázni nem lehet (tényleges szolgáltatás nincs, nem létező szolgáltatást számlázni pedig akár csalás is lehet).Mit lehet tenni? A dolgozók felé értékesített számítógépek eladási árát úgy kell megállapítani, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 24.

Magánszemély bérbeadó számlája alapján az áramdíj elszámolása

Kérdés: A kft. magánszemélytől bérli az ingatlant, amelyben gazdasági tevékenységet folytat. A bérbeadó számlát állít ki a bérleti díjról, amely alanyi mentes. A gazdasági tevékenység nagy összegű áram közüzemi költséggel működik. A bérbeadó nem járul hozzá, hogy a mérőórát a bérbevevő nevére átírassa. A szerződésben rögzítve van, hogy a bérbe-adó minden hónapban a megkapott számlát, amelyen ő szerepel vevőként és a kft. számlafizetőként, átadja a kft.-nek. A kft. a megkapott bérleti számla alapján kívánja elszámolni a bérleti díjat, míg a közüzemi ellátótól kapott tényleges fogyasztásról szóló számla és szerződés alapján kívánja elszámolni az áramköltséget, és levonásba helyezni az áramszámla áfatartalmát. Helyesen jár el? Amennyiben nem, van-e lehetőség arra, hogy ne essen el sem a magas összegű költség, sem az áfa levonásba helyezésétől?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés elolvasása alapján egyértelmű, hogy nem jár el helyesen a kft., sőt adócsalásra törekszik, de adócsalást követ el a magánszemély is, és emellett a kft. még a számviteli fegyelmet is megsérti.A közüzemi díjról (az áramdíjról) a számlát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 16.

Elhatárolás vagy mikrogazdálkodói beszámoló

Kérdés: Egy alanyi adómentes kft. 1 évre szóló szerződést köt a partnereivel. A szerződés tárgya: reklámhirdetés elhelyezése társasházi liftekben. Ha az elszámolási időszak 2021. 05. 01-től 2022. 04. 30-ig tart, és a partner előre kifizeti az 1 évre szóló díjat, akkor milyen dátummal könyvelem a bevételt? A kft. jelenleg nem mikrogazdálkodó. A 2021-es évet már én fogom könyvelni. Erre az évre még nem számlázott bevételt. Egyszerűbb-e, ha mikrogazdálkodói beszámolót készít? Ha jól gondolom, akkor a 2021-ben számlázott bevétel teljes összege elszámolható lenne 2021-re, nem kellene elhatárolnia 2022. évet illető részt.
Részlet a válaszából: […] ...elszámolás mellett – fel sem merülne.Ha a kérdés szerinti elszámolási időszak 2021. 05. 01-től 2022. 04. 30-ig tart, akkor – ha nem csalásról van szó – a reklámhirdetés elhelyezése is ehhez az időszakhoz kapcsolódik. Ha 2021-ben mikrogazdálkodói beszámolót készít...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 13.

Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének könyvelése

Kérdés: Külföldi vállalkozás magyarországi tevékenységével kapcsolatos bizonylatait továbbítja a magyarországi könyvelésnek. A bizonylatok nagy részén azonban vevőként nem a fióktelep, hanem a külföldi vállalkozás van megjelölve, azaz a bizonylatokon nem szerepel a fióktelep neve, címe, adószáma. Világos, hogy ezekre a bizonylatokra áfalevonási jogot nem alapíthatunk. Elszámolhatjuk ugyanakkor valamilyen módon ezeket a költségeket? Többször felhívtuk a külföldi vállalkozás figyelmét a problémára, de sok esetben a mai napig a saját nevükre állíttatják ki a számlákat.
Részlet a válaszából: […] ...költségként elszámolásra, a magyarországi fióktelepnél pedig jogellenesen történik az adózás előtti eredmény csökkentése, tehát adócsalást, adóhiányt eredményez.Természetesen az is lehet, hogy a kérdésben leírtak mögött felületesség húzódik meg....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 12.

Fizetendő áfa önellenőrzése

Kérdés: Társaságunk 2018. évben hibás vevő részére állított ki számlákat. Érvénytelenítő számlákat kell kiállítanunk, valamint a tényleges vevő részére új számlákat. Az érvénytelenítő, valamint az új számlákon a számlakiállítás dátuma a 2020. év, az összes többi dátum az eredeti 2018. évi számlákon szereplő dátum lesz. Jól gondoljuk, hogy a 2018. évre önellenőrizni kell a fizetendő áfát a tényleges vevő részére kiállított számlák áfatartalmával, az érvénytelenítő számlában szereplő "negatív" fizetendő áfát pedig a 2020. évi áfabevallásban vesszük figyelembe? A 2018. évre más önellenőrzési teendőnk nincs?
Részlet a válaszából: […] ...vevő részére kiállított számla érvénytelenítése úgy, hogy egy másik vevő részére állítanak ki számlát, veszélyes lehet, adócsalást eredményezhet. Ezért nagyon körültekintően kell eljárni, biztonsággal meggyőződni arról, hogy az eredeti vevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 29.
1
2
3