Fagyizó: csomagolóanyag vagy áru?

Kérdés: A fagyizó szállítói számláján a fagyipor mellett fagylalttölcsér, szalvéta, műanyag tégely, pohár, kanál is szerepel. A fagyipor és a fagylalttölcsér alapanyagnak minősül? A szalvéta anyagköltség? A műanyag tégely, pohár, kanál csomagolóanyag-költség vagy áru? (Külön nem kérnek pénzt érte.) A magyarországi szállítószámlán nincs feltüntetve, hogy a termékdíjat a szállító megfizette. A műanyag áru termékdíjköteles?
Részlet a válaszából: […] ...(3) bekezdése sorolja fel a termékdíjköteles termékeket. Ezek között szerepelnek a csomagolószerek. A 2. § 7. pontja értelmezi a csomagolásra használt termékeket. Szerintünk a kérdésben felsoroltak csomagolásra használt termékek, ideértve a fagylalttölcsért,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.

Éttermi eszközök környezetvédelmi termékdíja

Kérdés: Cégünk (belföldi áfaadóalany) fő tevékenységi köre 5610.08 éttermi vendéglátás. Tésztákat és leveseket készítünk, eldobható pohárban, tésztás dobozban értékesítve. Az étkezésekhez biztosítunk szalvétát, favillát/fakanalat, elvitel esetén pedig műanyag szatyrot, ha szükséges. A csomagolószereket belföldi forgalmazóktól (belföldi adóalanyok) vásároljuk meg, és biztosítjuk vendégeink részére. A szóban forgó termékek után (ételesdoboz, szalvéta, műanyag villa korábban, favilla, kebabboksz, szatyor) van-e környezetvédelmi termékdíj bevallási-befizetési kötelezettségünk? Ha igen, milyen gyakorisággal? A 21TA bevalláson bevallva?
Részlet a válaszából: […] ...teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján keletkezik.A fenti rendelkezésekből következik, hogy ha a csomagolásukhoz felhasznált termékek beszerzése belföldön, belföldi adóalanytól történik, úgy abban az esetben már megtörtént...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Ingatlan-bérbeadás közüzemi díjai (áfa)

Kérdés: Egyéni vállalkozó ingatlan-bérbeadási tevékenysége tekintetében áfakötelezettséget választott. Szeretné a bérbevevőjének a bérleti díj mellett a közüzemi szolgáltatások díjait is továbbszámlázni. A közös költséget a fűtés díjával együtt alanyi adómentes társasház számlázza az egyéni vállalkozónak. Ezt adómentesen vagy áfásan számlázza a bérbevevőjének a vállalkozó? Ha áfásan számlázza, akkor a bérbevevőnek (ha az egyéb feltételek fennállnak) lesz levonási joga e tétel tekintetében?
Részlet a válaszából: […] ...amelyeket a szolgáltatás nyújtója hárít át a szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése pedig kihangsúlyozza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 25.

Szalmavásárlás, -bálázás bekerülési értéke

Kérdés: Állattenyésztéssel foglalkozó társaság almozásra tarlóról szalmát vásárol. A telephelyre szállítás saját gépjárművel, saját alkalmazottal történik. A beszállítást megelőzően gépet bérel a bálázáshoz, amit szintén saját alkalmazottak végeznek. A bálázógép üzemeltetéséhez az üzemanyagot saját kútjából tankolja. Az alomról a cég folyamatos készletnyilvántartást vezet. A bálázási költségeket, különösen a személyi jellegű költségeket hogyan kell elszámolni? Az alomszalma más esetben bálázottan vásárolva, anyagként kerül kimutatásra, és a raktárba történő beszállításra kifizetett idegen fuvarköltség a bekerülési érték részét képezi. Így saját termelésű készletté válik, vagy a költségek egyszerűen a felmerüléskor elszámolandók?
Részlet a válaszából: […] ...alomszalma jellege között nincs eltérés, a bálázás eredményeként a szalma jellege nem változik. A bálázás valójában egy "sajátos csomagolása" a szalmának, amely csomagolást az alomként történő felhasználáskor, a felhasználhatóság érdekében meg kell bontani...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 9.

Visszáru, raklap bizonylatolása

Kérdés: Olajos magvak előállításával és értékesítésével foglalkozó, élelmiszeripari társaság vagyunk. Az Online Számla adatszolgáltatás miatt a számlahelyesbítések, a visszáru és a raklapok bizonylatolásával kapcsolatban több problémánk is felmerült. A számlahelyesbítések esetén az egy gazdasági eseményhez kapcsolódó korrekciónál, módosításnál kell számlahivatkozást alkalmazni, az online adatszolgáltatás rendszere miatt. Abban az esetben viszont, amikor már a kiszállított késztermékek kiszámlázásra is kerültek, és akár egy vagy több szállítást érintő mennyiségben vennénk vissza árut a vevőtől, mi a helyes eljárás? Ebben az esetben akár hónapokkal korábbi számlákra is hivatkoznom kell? Véleményem szerint ezek - mint visszárus tételek - új gazdasági eseménynek minősülnek, új teljesítési dátummal. Abban az esetben viszont, ha jóváíró - mínuszos - számlát készítünk a vevő felé, az a NAV online rendszere felé nem megy fel. A vevőnek kellene felém számláznia az utólag visszaszállított tételeket? Ez a saját termelésű készlet számviteli elszámolása, a készletrendszerünk miatt nem kivitelezhető. Mi lehet a helyes megoldás? A raklapok tekintetében is hasonló a problémánk. Vannak olyan partnereink, akik nem adnak minden alkalommal csereraklapot, mi kiszámlázzuk. Abban az esetben, ha például nagyobb mennyiséget hoz vissza, akkor több számla módosításaként hivatkozzunk a kimenő bizonylatra? Vagy ha csak jóváíró számla készül (mínusz), akkor az online adatszolgáltatás sérül. A megoldás itt - mivel vásárolt készletről van szó - az lehet, hogy ő számlázza felénk?
Részlet a válaszából: […] ...rendelet 2. § a)-b) pontjai alapján betétdíjas terméknek az ilyen megjelöléssel gyártott, illetve forgalmazott termék, vagy a termék csomagolása minősül, amelynek e megjelöléssel történő gyártását, illetve első forgalomba hozatalát az Országos Környezetvédelmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 28.

Termelési folyamat-e a kiszerelés

Kérdés: A kft. a tartályokban érkező étolaj kiszerelésével foglalkozik. A technológiai sorba beépített szűrés után az étolaj - sajátos gépsor segítségével - flakonokba kerül, a flakonokat címkézik, majd egységrakatokba csomagolják. A kiszerelt étolaj késztermék vagy áru?
Részlet a válaszából: […] ...más termék jönne létre a feldolgozás során. Ezért a kiszerelés során felhasznált flakonok, kupakok, címkék, továbbá az egységrakat-csomagolás tényleges bekerülési költségeit, a kiszerelés, a csomagolás közvetlen bérköltségét és annak járulékait, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 30.

Bérmunka értelmezése

Kérdés: A kérdésben a bérmunka fogalmára az abban felsorolt esetek (képeslapok, írólapok, rajzlapok válogatása, egységcsomagba való összerakása, becsomagolt cukorkák dobozokba való helyezése, alkatrészek csomagolása, állásidőre kapott összeg stb.) minősítésére kérnek állásfoglalást.
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatás.Az előbbieknek megfelelően nem tekinthető bérmunkának a becsomagolt cukorkák dobozokban való elhelyezése sem.Az alkatrészek csomagolása sem bérmunka. A csomagolás költségei akkor minősíthetők előállítási költségnek, ha a termék csak a csomagolás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 21.

Nyomóforma költségei

Kérdés: "A" kft. nyomóforma legyártását rendeli meg "C" kft.-től, amely az "A" kft. által gyártott termékek csomagolásának feliratozását szolgálja. "C" kft. a számláján nyomóformaköltséget, illetve munkadíjat számláz, az ügylet végeredményeként átadja az elkészült kliséket az "A" kft.-nek. Az "A" kft. a "D" kft.-től megvásárolja (legyártatja) a csomagoláshoz szükséges dobozokat, és átadja neki a kliséket, hogy a dobozok már a szükséges feliratokkal együtt érkezhessenek. A "C" kft. klisék előállításáról szóló számlája elszámolható-e "A" kft.-nél anyagköltségként?
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdeni, hogy a "C" kft. nem a szerződésben (megállapodásban, megrendelésben) foglaltak szerint számlázta az általa elkészült nyomóformákat, kliséket. A "C" kft. terméket állított elő, aminek eladási ára van. Emiatt nem számlázhatott nyomóformaköltséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 28.

Külföldi személy telephelye

Kérdés: Egy Szlovákiában bejegyzett gazdasági társaság - mely egy szintén szlovákiai cég leányvállalata - a harmadik (EU-n kívüli) országból beszerzendő termékét ideiglenesen Magyarországon tároltatná, és innen értékesítené EU-s és harmadik országokba. A termékimport tehát Magyarországon valósul meg, magyar adószámmal a cég rendelkezik, áfára vonatkozó kötelezettségeinek a törvény előírásai szerint fog eleget tenni. A szlovák cég nem kíván raktárt bérelni, csupán tárolási, árukezelési szolgáltatást szeretne igénybe venni. A beérkezett ömlesztett árut kisebb kiszerelésben értékesíti tovább, a csomagolás elvégzéséhez szintén Magyarországon venne igénybe szolgáltatást. A szlovák társaság elsődleges célja az áru külföldön történő értékesítése, de előfordulhat az is, hogy a szállítmányból megmaradó kisebb mennyiségeket, melyeket a szállítási költség miatt külföldre már nem érné meg eladni, Magyarországon értékesítené. Mivel az áru beszerzése és értékesítése az EKÁER hatálya alá tartozik, és - amennyiben elkerülhető - nem kíván Magyarországon alkalmazottat foglalkoztatni, ezen kötelezettségét is külső szolgáltató igénybevételével teljesítené. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy a fenti tevékenység keletkeztet-e telephelyet a társasági­adó-törvény értelmében? Vagy alkalmazható rá a Tao-tv. 4. §-a 33. pontjának g) pontja szerinti kivétel (1. külföldi személy árujának tárolása, 2. külföldi személy árujának más személy általi feldolgozása), és így elegendő az áfaregisztráció? Amennyiben telephelyet keletkeztet a fenti tevékenység, kötelező-e fióktelepet létrehozni, vagy fióktelep létrehozása nélkül is működhet?
Részlet a válaszából: […] Magyarország egyezményt kötött Szlovákiával a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén. Így a kérdésre a válasz ezen egyezmény (1996. évi C. törvény) és az OECD modellegyezmény-magyarázata, valamint a Tao-tv. és a külföldiek magyarországi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 28.

Reklám nyomtatott anyagon (címkén, csomagoláson)

Kérdés: A cégünk által gyártott élelmiszerek csomagolásán különféle, a termékre, gyártóra jellemző színvilágú címke, felirat található. A csomagoláson, címkén lévő felirat tipikusan a gyártó nevét, elérhetőségét, a termék jellemzőit, összetételét tartalmazza, sokszor jogszabályi előírás alapján. Esetenként a következő feliratok is szerepelnek a címkén: "A karcsúbb alakért!", "Azért, hogy egészséges maradj!"
Részlet a válaszából: […] ...történő igénybevételének előmozdítására irányuló céllal (közvetlen vagy közvetett) összefüggésben legyen.A kérdésben említett, csomagoláson, címkén lévő feliratok kapcsán kiemelendő, hogy annak a kérdésnek az eldöntése, hogy egy konkrét - adott esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 18.
1
2
3
4