Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott egyéni vállalkozó kft.-je tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Egyéni vállalkozó kft. alapítása

Kérdés: A 2009. évi CXV. törvény 19/C. és 19/D. §-a alapján az egyéni vállalkozó tevékenysége folytatására egyszemélyes kft.-t alapíthat. A törvény ismerteti az egyéni vállalkozóra vonatkozó egyes szabályokat, de nem teljeskörűen. Ami nincs ebben a törvényben, ott az átalakulás szabályai az érvényesek? (Mik a teendőim, mennyi időn belül kell benyújtani a vagyonmérleget, az adóbevallásokat stb.?)
Részlet a válaszból: […]törvényi előírásokat kell alkalmazni, és nem az átalakulás szabályait.Az alapított kft.-be - az alapító okirat szerint - az egyéni vállalkozó- a megszűnéskori leltárban lévő eszközöket nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként,- és pénzeszközöket pénzbeli vagyoni hozzájárulásként visz be.Ezen eszközök piaci értéke figyelembevételével nyitómérleget kell készítenie (nem vagyonmérleget), amelyben az összes eszköz értéke megegyezik a Cégbíróságon bejegyzett jegyzett tőke összegével.Az egyéni vállalkozó a kft. alapítására vonatkozó döntését követően leltárt, nyitómérleg-tervezetet készít, elfogadja - a döntését követő 30 napon belül - a kft. alapító okiratát, ezt követően bejelentkezik az állami adóhatósághoz, onnan az alapító okirat eljut a Cégbíróságra, a Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyzi az alapított egyszemélyes kft.-t.A cégbírósági bejegyzés jogerőre emelkedését megelőző nappal az egyéni vállalkozó megszűnik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8121

2. találat: Egyéni vállalkozó által alapított kft.

Kérdés: Kérem, részletesen ismertessék a 2019. júliustól hatályos, egyéni vállalkozó által alapított kft.-vel kapcsolatos számviteli, adózási, illeték- és egyéb szabályokat!
Részlet a válaszból: […]céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni.Az Szja-tv. 2019. augusztus 23-tól hatályos 49/A. §-ának (5a) bekezdése szerint ezen § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat az Evectv. 19/C. §-a szerinti kft. alapításával megszűnő egyéni vállalkozó esetében is alkalmazni kell.Az Szja-tv. 49/A. §-ának (2) bekezdése alapján az egyéni vállalkozó által alapított kft. esetében, tekintettel a tevékenysége megszűnésére, az egyéni vállalkozó a cégbíróság kft.-t bejegyző végzésében rögzített, a jogerőre emelkedése időpontját megelőző időpontra vonatkozóan, az Evectv. fentebb hivatkozott előírásához hasonlóan:- leltárt készít az eszközökről, a kötelezettségekről, valamint nyilvántartásai alapján kimutatást állít össze a követelésekről, nettó értéken a tárgyi eszközökről, nem anyagi javakról - megjelölve az alapított kft. tulajdonába nem pénzbeli hozzájárulásként kerülő vagyontárgyakat azon az értéken is, amely értéket az egyéni vállalkozó a kft. alapító okiratában rögzített (ez utóbbi eltérhet a nyilvántartás szerinti értéktől);- ezt követően kell megállapítani az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésével kapcsolatos adófizetési kötelezettséget az Szja-tv. 10. számú mellékletének II. részében foglaltak alapján, de az Szja-tv. 49/A. §-a (3)-(5) bekezdése rendelkezéseinek figyelembevételével.Az Szja-tv. 10. számú melléklete alapján a korábban költségként elszámolt, és a megszűnéskor meglévő összes készlet, a 200 ezer forintot meghaladó értékű tárgyi eszköz (ideértve a tartalék alkatrészt és gyártóeszközt is) leltári értéke (van más is, a felsorolástól eltekintünk) az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésekor vállalkozói bevételnek minősül, függetlenül attól, hogy az egyéni vállalkozó azokat nem pénzbeli hozzájárulásként apportálja-e (beviszi azokat az alapított kft.-be).Az Szja-tv. 49/A. §-ának (4) bekezdése alapján az egyéni vállalkozói tevékenység kft. alapítása miatt történő megszűnése esetén a vállalkozói bevételek és költségek megszűnéssel összefüggő elszámolására irányadó rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a leltárban, illetve a tételes kimutatásban feltüntetett, nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni vállalkozó által alapított kft. tulajdonába adott eszköz- alapító okiratban meghatározott értéke vállalkozói bevételnek;- értékcsökkenési leírásként a tulajdonba adásig még el nem számolt, a tárgyi eszközök, nem anyagi javak nyilvántartása szerinti nettó értéke vállalkozói költségnekminősül.(Hangsúlyozni kell, a fenti szabály a nem pénzbeli hozzájárulásként az egyéni vállalkozó által alapított kft.-be bevitt vásárolt és saját termelésű készletekre, az egyéni vállalkozó követeléseire nem vonatkozik!)Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnéséhez kapcsolódóan figyelembe veendők a következők is:- a megszűnés adóévéről szóló adóbevallásában a magánszemélynek az egyéni vállalkozói jogállás megszűnését követően, a megszűnés adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig a kft. tulajdonába nem adott követelésekre tekintettel befolyt ellenértéket (bevételt) a megszűnés adóévében megszerzett vállalkozói bevételként kell figyelembe vennie;- a volt egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő kiadásoknak az alapított kft. általi megtérítése a volt egyéni vállalkozó számára nem keletkeztet bevételt, ha ezen kiadások közvetlenül szolgálják az alapított kft. tevékenységét (ideértve különösen a szállítói követelések megtérítését).A magánszemély jövedelme és adókötelezettsége megállapításának további sajátosságait az Szja-tv. 49/A. §-ának (5) bekezdése részletezi.A leírtak figyelembevétele mellett az egyéni vállalkozó által alapított kft. - leltárral alátámasztott - nyitómérlegében:- az eszközök, az egyéni vállalkozó megszűnésekori leltárában szereplő vásárolt és saját termelésű készletek, követelések, nettó értékű tárgyi eszközök, nem anyagi javak lehetnek, de piaci értéken;- ezzel azonos összegben a jegyzett tőke azon része, amely az alapító okirat szerinti nem pénzbeli hozzájárulással azonos összegű;- a pénzeszközök;- ezzel azonos összegben a jegyzett tőke azon része, amely az alapító okirat szerinti pénzbeli hozzájárulással azonos összegű.A nyitómérlegben az összes eszköz értéke megegyezik az alapító okirat szerinti jegyzett tőke összegével. A nyitómérlegben kötelezettség nem lehet, mert kft.-t alapítani csak eszközök apportálásával lehet. Ha az egyéni vállalkozónál[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7997
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,