Betéti társaság - egyszeres könyvvitel

Kérdés: Egy, az érdekeltségi körünkbe tartozó - egyébként nem működő és a későbbiekben esetleg megszüntetésre kerülő - betéti társaság vezethet-e egyszeres könyvvitelt? A számviteli törvény alapján nehezen dönthető el [Szt. 8. § (4) bekezdése, 5-6. §].
Részlet a válaszából: […] ...vezetni minden vállalkozó (így a betéti társaság is, akár végez tevékenységet, akár nem). Az Szt. 8. §-ának (4) bekezdése alapján egyszeres könyvvitellel alátámasztott egyszerűsített beszámolót készíthet a gazdálkodó, ha azt e törvény (tehát az Szt.) vagy az 5-6...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 14.

Egyszeres könyvvitelről áttérés

Kérdés: Egyesület és alapítvány (nem közhasznú) 2011. december 31-éig egyszeres könyvvitelt vezetett. A bevallásokat is ennek megfelelően nyújtották be. Most vettem át a könyvelést, 2012. januártól áttérhetek kettős könyvvitelre, ha nem lett bejelentve az áttérés szándéka?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy áttérhet, az Szt. 163. §-ábanfoglaltak alkalmazásával. Természetesen az egyszeres könyvvitelről a kettőskönyvvitelre való áttérést az adóhatósághoz be kell jelenteni. De ez valójábannem utólag történik, mivel jellemzően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 6.

Egyszeres könyvvitel egyesületnél

Kérdés: Kérdezem, hogy az a közhasznú egyesület, amelyik egyszeres könyvvitelt, pénztárkönyveket, naplófőkönyvet vezet, miként könyvelje a nem adóköteles bevételt? Mivel nem végez vállalkozási tevékenységet, kiadásai is csak nem adókötelesek lehetnek? 2009-ben veszteséges lett, a veszteség ilyenkor a Tartalék soron szerepel negatív előjellel? Mikor beszélhetünk tőketartalékról egyesületnél? Ha az egyesület végez vállalkozási tevékenységet, hogyan kell kiszámítani az adóját?
Részlet a válaszából: […] ...közhasznú egyesület is az Szt. hatálya alá tartozik, ésmint ilyen, ha egyszeres könyvvitelt vezet, az Szt. előírásait kell figyelembevennie. A számviteli előírások szerint a közhasznú egyesületnek is az üzleti (anaptári) év végével egyszerűsített mérleget és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 15.

Lekötött betét kamata egyéb szervezetnél

Kérdés: Az "egyéb szervezet" egyszeres könyvvitelt vezet. Vállalkozási tevékenységet nem folytat, csak a befizetett tagdíjak és bankkamatok jelentik a bevételt. A mérlegben szerepeltetni kell-e a december 31-én pénzügyileg még nem realizálódott lekötött betét kamatát, illetve a 2004. évi gépkocsihasználat költségét, ami csak 2005-ben került kifizetésre?
Részlet a válaszából: […] ...egyszeres könyvvitelt vezető "egyéb szervezet" a224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti mérleget, 2.számú melléklete szerinti eredménylevezetést, ha közhasznú egyéb szervezet, akkor3. számú melléklete szerinti eredménylevezetést köteles készíteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 28.

Áttéréskor az áfa könyvelése

Kérdés: Az egyszeres könyvvezetésről a kettős könyvvitelre való áttérésnél az áfabevallásba 2004-ben beállítandó fizetendő áfát hogyan kell könyvelni? Ennél is kell korrigálni az eredménytartalékot?
Részlet a válaszából: […] ...esetén a vevővel szembeni követelés magában foglalja a felszámított áfa összegét is. A tartalék összege megállapításakor azonban a teljes követelést az Szt. 101. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján nem lehet (nem szabad) figyelembe venni (csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 30.

Pénzügyileg nem realizált tételek

Kérdés: Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél csak a befizetett tagdíjak és bankkamatok jelentik a bevételt, vállalkozási tevékenységet nem folytat. A pénzügyileg még nem realizálódott lekötött betét kamatát kell-e a december 31-i mérlegben szerepeltetni? És a 2003. évi gépkocsihasználat költségét, amelyet 2004. évben fizettek ki? Ha igen, akkor hogyan kell dokumentálni?
Részlet a válaszából: […] ...lekötött betéti kamat, illetve a gépkocsihasználat költsége nem tartozik a nevesített tételek közé.Az óvatosság elve azonban az egyszeres könyvvitelben is érvényesül. A pénzmozgáshoz nem kapcsolódó rövid lejáratú kötelezettségek között - a tartalék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 16.

Utólag levont áfa az egyszeres könyvvitelben

Kérdés: Az egyszeres könyvvitelt vezető bt. az utólag levonásba helyezhető áfát hova könyvelje?A 2001. január hónapban vásárolt személygépkocsit 2003 szeptemberében értékesítették. A 60 hónapból hátralévő hónapokra jutó áfát utólag le lehet vonni?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 77. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján az egyéb bevételek között elszámolni. Ez az előírás érvényes a kettős, illetve az egyszeres könyvvitelt vezetőkre is.Az egyszeres könyvvitelt vezetőknél azonban ezt a bevételt sajátosan kell figyelembe venni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 15.

Betéti társaság átalakulása

Kérdés: Betéti társaságunk átalakul kft.-vé. Hogyan kell elszámolni, könyvelni a 30 napos áfakörbe tartozó követeléseket, s miként kell ezeket a vagyonmérleg-tervezetbe, illetve a végleges vagyonmérlegbe beállítani?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 142. §-a alapján az egyszeres könyvvitelt vezető bt.-nek mind a vagyonmérleg-tervezet, mind a végleges vagyonmérleg elkészítése előtt el kell készítenie az egyszerűsített mérleget.Az egyszerűsített mérlegbe az Szt. 105. §-ának (2) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 16.

Adóbevallás és -befizetés elmulasztása

Kérdés: Egy 2001 októberében alakult bt. a 2001. évi működéséről semmilyen bevallást nem adott be, és az adóhatósághoz befizetést sem teljesített. Ennek pótlása hogyan lehetséges?
Részlet a válaszából: […] A bt.-nek a 2001. évi tevékenysége alapján 2002. február 15-ig kellett volna bevallást adnia (03-as bevallás) a társasági adón, a nem magánszemélynek fizetett osztalékjövedelem utáni adón é s a szakképzési hozzájáruláson kívül valamennyi adóról. Az adók megfizetésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. január 9.

Számlázás és pénzügyi teljesítés (eva)

Kérdés: Egyszeres könyvvitelt vezető bt. 2002. december 20-án áfás számlát állít ki, a pénz 2003. január 20-án folyik be. Ez a bevétel már evaalapot képez?
Részlet a válaszából: […] Mivel a kérdés szerinti bevétel 2003. évben fog befolyni, így az az eva adóalapjába beleszámít, az eva alapjának megállapításakor azonban az összes bevételt csökkenti az a bevétel, amelyet a bt. 2002-ben az egyszerűsített mérlegben kimutatott vevőkkel szembeni követelés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 19.
1
2
3
4