Elengedett követelés utáni adófizetés

Kérdés: Az elengedett követelésnél, ha az elengedő társaság veszteséges a tárgyévben, akkor is elengedheti-e a követelését (adott kölcsön)? Értelemszerű, hogy pozitív eredmény igazolása nem lehetséges. Az elengedett követelés rendkívüli ráfordításként kerül elszámolásra, melynek további vonzata a társaságiadó-alap növelése ezzel az összeggel. A két társaság nincs kapcsolt vállalkozási viszonyban.
Részlet a válaszából: […] ...elengedheti a követelését, ha a követelés behajtására nincs remény, vagy üzletpolitikai szempontból az elengedés indokoltnak látszik.Az elengedett követelést rendkívüli ráfordításként kell elszámolni, de annak összegével a társasági adó alapjának megállapításakor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 14.
Kapcsolódó címke:

Elengedett követelés a Tao-tv.-ben

Kérdés: X kft. 50%-ban tulajdonosa Y romániai kft.-nek. X kft. 2008 óta a tevékenység beindításához rendszeresen (utoljára 2010-ben) tagi kölcsönt nyújtott Y kft.-nek. A kölcsön visszafizetésére nincs remény, így azt X kft. el kívánja engedni. Milyen Tao-vonzata lesz ennek a műveletnek 2012-ben?
Részlet a válaszából: […] ...a szavazatok több mint 50 százalékával.Ha a felsoroltak alapján megállapítható, hogy X és Y kft. kapcsolt vállalkozás, akkor az elengedett követelés miatt elszámolt ráfordítással X kft.-nek meg kell növelnie az adózás előtti eredményt a Tao-tv. 8. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 21.
Kapcsolódó címke:

Ügyvédi iroda által elengedett követelés

Kérdés: Az ügyvédi iroda évekkel ezelőtt kölcsönt adott a betéti társaságnak, amelyet egy közösen megfogalmazott okirat keretében elengedett. Az ügyvédi iroda által elengedett kölcsön a bt.-nél illetékköteles?
Részlet a válaszából: […]  Az illetéktörvény értelmező rendelkezése szerint: vagyoniértékű jog ingyenes vagyonszerzés esetén a követelés. A vagyoni értékű jogingyenes átengedése, az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondásaz ajándékozási illeték tárgya.Az Itv. 17. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 12.

Csődeljárás során elengedett követelés illetéke

Kérdés: Csődeljárás során a hitelezők által elengedett követelés vagyonszerzésnek minősül-e a csőd alatt álló cégnél, és az illetéktörvény alapján ajándékozásiilleték-köteles vagy sem (csődegyezség esetén)?
Részlet a válaszából: […] ...elengedett követelés vagyongyarapodás annak, akinekkötelezettsége (tartozása) ezáltal megszűnt. Az illetékekről szóló 1990. éviXCIII. törvény mint vagyoni értékű jogot definiálja a követelést (ingyenesszerzés esetén), azaz az ajándékozási illetéknek tárgya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 7.
Kapcsolódó címkék:  

Elengedett kötelezettség kifizetése a tulajdonosnak

Kérdés: Az eredeti jogosult által elengedett kötelezettséget az Szt. alapján rendkívüli bevételként kell elszámolni, amely a tárgyévben a mérleg szerinti eredményben jelenik meg, majd a következő év elején átkerül az eredménytartalékba. Ez a bevétel a Tao-tv. alapján csökkenti a társasági adó alapját, mivel az elengedett kötelezettség az elengedő társaság vagy magánszemély adózott bevételéből származott. A társaság működésének ideje alatt vagy a társaság megszűnése esetén az eredménytartalékban nyilvántartott - eredeti jogosult által elengedett kötelezettségből származó - eredményrész kifizethető-e a tulajdonosok számára adómentesen?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozóan leírtakis. A Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján a behajthatatlankövetelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés összegével az adózáselőtti eredményt kell növelni a Tao-tv. hatálya alá tartozó adóalanynál, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 2.
Kapcsolódó címke:

Felszámolási eljárás során elengedett követelés

Kérdés: A társaság felszámolási eljárást indított egy adósa ellen. A kérelem benyújtását követően a két társaság megállapodott abban, hogy az adós tartozását egy általa bérelt gépjármű átadásával rendezi. Hogyan kell az eseményt könyvelni a társaságnál, ha az az adósa helyett rendezte az elmaradt - a bérbeadó által számlázott - bérleti díjat és a késedelmi kamatot is?
Részlet a válaszából: […] A Cstv. 22. §-ának (1) bekezdése szerint a felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén a hitelező kérelmére folytatható le. A Cstv. 41. §-ának (1) bekezdése szerint a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 nap eltelte után, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. szeptember 5.
Kapcsolódó címkék:  

Számlázott, de ki nem egyenlített bérleti díj az egyszeres könyvvitelben

Kérdés: Az egyszeres könyvvitelt vezető bt. bérleti díjat számlázott - szerződés alapján - egy kft. részére, amelyet a kft. ez ideig nem fizetett ki, bár költségei között elszámolta azt. A számlának áfa-tartalma nem volt, a bérbeadás tárgyi adómentes szolgáltatásnak minősült. Mi lesz a bt.-nél - ez esetben - a bevétel?
Részlet a válaszából: […] Az egyszeres könyvvitelt vezető bt-nek a kft. felé számlázott bérleti díjat követelésként kell a tartalékkal szemben kimutatnia az egyszerűsített mérlegben. A követelést - ez esetben is - az új Szt. 65. §-ának (6) bekezdése szerint addig kell kimutatni, amíg azt ki nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. január 17.

Értékvesztés miatti adóalap-korrekciók

Kérdés: Hogyan kell a társasági adó alapjának megállapításánál 2001-től figyelembe venni a követelések után elszámolt értékvesztést, a követelések visszaírt értékvesztését, a követelések hitelezési veszteségként elszámolt összegét?
Részlet a válaszából: […] ...értékvesztés, az elszámolt értékvesztés visszaírása, a behajthatatlan követelés leírása, illetve a behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés miatt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló, többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. január 25.