Folyószámla megőrzése

Kérdés: Az Szt. 2001-től hatályos előírása szerint a folyószámláknál az elévülési idő a folyószámla megszűnésének időpontjával kezdődik. Az Szt. nem határozta meg a "folyószámla" fogalmát. A napi használat alapján szinte minden folyószámlának minősíthető (pl. adófolyószámla, vevő-, szállító-folyószámla stb.). Ha a szállítói számla folyószámlának minősül, akkor például a közüzemi számlákat a cégek fennállása alatt nem lehetne selejtezni. Mit értünk az Szt. által említett folyószámla alatt?
Részlet a válaszából: […] A kérdést hosszabban idéztük, hogy röviden válaszolhassunk.Mivel nem egységes a folyószámla értelmezése, eltérő a gyakorlatban való használata, az Szt. pedig nem határozta meg a folyószámla fogalmát, ezért az a döntés született, hogy az Szt. 169. §-a (2) bekezdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. május 9.
Kapcsolódó címkék:  

A folyószámla megőrzése

Kérdés: Az új Szt. 169. §-ának (4) bekezdése szerint: "A folyószámláknál az elévülési idő a folyószámla megszűnésének időpontjával kezdődik." Hogyan kell ezt érteni? Állandó partnereink esetében a folyószámlát a társaság megszűnéséig kell megőrizni?
Részlet a válaszából: […] A számviteli törvény új előírása valóban azt rögzíti, hogy a folyószámlát megszűnése időpontjától legalább 8 évig olvasható formában meg kell őrizni. Igaz az is, ha a folyószámlát egy kereskedelmi kft. vevőnként, szállítónként nyitja meg és vezeti, és vevőivel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. május 17.
Kapcsolódó címkék: