Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott ellenérték tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nem megfelelő eszköz, visszakapott ellenérték

Kérdés: Társaságunk 2020-ban a gyártótól rendelt egy tárgyi eszközt, amelyet számláztak részünkre. A számla pénzügyi rendezése megtörtént euróban. Az eszköz a befejezetlen beruházás számlára került könyvelésre, mivel nem a megfelelő eszközt szállították le, így cserét kértünk. Ígéretet kaptunk, hogy kicserélik, azonban ez a mai napig nem történt meg. Így visszakértük az eszköz árát, amit visszautaltak a mérlegkészítés után, 2021-ben. Jóváíró számlát nem kaptunk. A rendelésünk függőben van, mert szükségünk van az eszközre. A2020-as mérlegben a befejezetlen beruházás számlán volt kimutatva az eszköz. Helyesen jártunk el 2020-ban, hogy a befejezetlen beruházáson hagytuk az összeget? Mi a helyes elszámolása az ügyletnek?
Részlet a válaszból: […]Önöknél, azt a könyvekből a gyártóval szemben ki kellett már 2020-ban vezetni, függetlenül attól, hogy a gyártó jóváíró számlát nem küldött.A csere mindenképpen azt jelenti, hogy a régi (cserére kerülő) eszközt a könyvekből ki kell vezetni, az újat (a cserébe kapottat) pedig állományba kell venni, függetlenül attól,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8627
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Forintban számlázott ellenérték kiegyenlítése euróban

Kérdés: Belföldi vállalkozás másik magyar társaságnak szerződés szerint terméket értékesít. Az ellenértéket forintban határozták meg, a számla is forintban készül. A két társaság megállapodott, hogy a vevő a forintban készült számla ellenértékét minden esetben euróban fogja kifizetni. A forint euróárfolyamát azonban az év végéig 360 forintban határoznák meg. A forintban készült számlára minden esetben feltüntetik a rögzített árfolyam alapján kiszámított euró értékét is, mint fizetendő összeget. Megfelel-e az így készített számla a jogszabályoknak, az áfatörvény előírásainak?
Részlet a válaszból: […]euróban került meghatározásra. Az Áfa-tv. 80. § (1) bekezdése alapján, termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében, ha az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett, a forintra történő átszámításhoz azt a (2) bekezdésben meghatározott árfolyamot kell alkalmazni, amely a teljesítéskor érvényes. A (2) bekezdés szerint az alkalmazandó árfolyam az az utolsó, a fenti, (1) bekezdésben meghatározott időpontban (a teljesítéskor) érvényes, az adott külföldi pénznem valamely egységének forintban kifejezett ára, amelyeta) belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában eladási árként jegyez; vagyb) a Magyar Nemzeti Bank hivatalosan közzétesz, feltéve, hogy a forintra történő átszámításra kötelezett így dönt, és erről a döntéséről az állami adóhatóságnak elő­zetes bejelentést tesz. Az Áfa-tv. 169. § i) pontja alapján a számla kötelező tartalmi eleme az adó alapja. A 172. § értelmében, a számlán az áthárított adót - a 80. § szerint meghatározott árfolyam alkalmazásával - forintban kifejezve abban az esetben is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek.Mindezek alapján a kérdésben szereplő esetben az áfa alapja euróban kerül kifejezésre. Annak nincs akadálya, hogy az ellenérték számításának a módját a számlán feltüntessék, de annak egyértelműen és világosan ki kell derülnie, hogy mi a pontos ellenérték, mint az adó alapja, és ezt (euróban) mindenképpen szerepeltetni kell, az áfa összegét pedig ebből, a 80. § szerint kell kiszámítani, majd a számlán feltüntetni.2. Ha a felek alapvetően forintellenértékben állapodtak meg, de később, a pénzügyi teljesítéskor az eladó euróösszeget is elfogad, amire rögzítenek egy átváltási árfolyamot, vagyis a teljesítéskor csak a forintellenérték volt ismert, az ügylet tekinthető úgy, mint aminek az ellenértéke forintban volt kifejezve.Ebben az esetben akkor járnak el a felek a számviteli törvény tételes előírásainak megfelelően, ha a számlán az ellenértéket csak a szerződésben rögzített pénznemben (az adott esetben forintban) rögzítik, és a pénzügyi rendezésről különmegállapodásban rendelkeznek. Ez esetben a számlát az eladónak is, a vevőnek is az általános előírások szerint kell könyvelnie. Egy egyszerű példával folytatva: Legyen az áfával növelt ellenérték 3.600.000 Ft (az eladónál követelés, a vevőnél kötelezettség). A különmegállapodás szerinti 360 Ft/euró árfolyammal számolva 10.000 euró. Amikor a vevő a 10.000 eurót átutalta, az eladónál: T 386 - K 311 (valójában euróvétel), a vevőnél: T 454 - K386 (valójában euróeladás, eurócsökkenés). Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8618
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Kifizetett ellenérték visszafizetése

Kérdés: A szolgáltatás igénybevételére kötött szerződés nem megfelelő teljesítése miatt a bírósághoz fordultunk. A bírósági végzés a szolgáltatót a már kifizetett ellenérték visszafizetésére kötelezte. A visszafizetésre nem került sor, mivel a szolgáltató felszámolása megkezdődött. A felszámoló nyilvántartásba vette és visszaigazolta jogos követelésünket. Hogyan történik a fenti összeg könyvelése, mérlegbe történő beállítása?
Részlet a válaszból: […]követelést, és ha igen, akkor mivel szemben? A bíróság jogerőre emelkedett ítélete (végzése) a szolgáltatóra is vonatkozik. Valóban az indokoltnál többet számlázott. Ezért a szolgáltatónak az ítélet jogerőre emelkedése napjával helyesbítő számlát kellett (kell) kiállítania, amely alapján a kérdező cégnél a költségek csökkenésének megfelelő összegű egyéb bevételt (a költségek előző évvel kapcsolatosak), az előzetesen felszámított áfát csökkentő tételt kell elszámolnia a szolgáltatóval szembeni követelés kimutatásával. (Ezen helyesbítő számla alapján a szolgáltatónak az árbevételt, a fizetendő áfát kellett csökkentenie a kérdező céggel szembeni kötelezettség előírásával.) Ha ezen bizonylatolás megtörtént, akkor a kérdező cég követelést mutat ki a szolgáltatóval szemben (a szolgáltató pedig kötelezettséget a kérdező céggel szemben). Ha a szolgáltatót felszámolják, akkor a szolgáltatóval szembeni követelést az általános előírások szerint kell minősíteni, annak összegét értékvesztés elszámolásával csökkenteni, illetve ha a behajthatatlanság feltételei teljesülnek, behajthatatlan követelésként kell leírni. Amennyiben a szolgáltató nem adott helyesbítő számlát, akkor azt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3175
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Támogatásmegrendelés ellenértéke, áfakötelezettsége, elszámolása

Kérdés: Milyen áfakötelezettség kapcsolódik ahhoz a kapott támogatáshoz, amely támogatás konkrét megrendelés ellenértéke? Társaságunk reklámmegállapodás alapján sportegyesületet támogat. Hol számolható el a támogatás összege, és van-e valamilyen adóvonzata?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségét írja elő. Ezért pl. nincs áfafizetési kötelezettség egy-egy projekt megvalósulásához kapott, fejlesztési célú támogatás után sem.) Amikor tehát a társaság úgy ad támogatást a sportegyesületnek, hogy annak (esetleg a támogatás sportcélú felhasználásának igazolásán túl) semmilyen kötelezettsége sincs a támogató felé, a kapott támogatás áfakörön kívüli bevételnek minősül a támogatottnál. Ha azonban a támogató ragaszkodik ahhoz, hogy pl. az egyesület nevében, a játékosok mezén stb. neve, emblémája, a támogatás ténye stb. megjelenjen, vagy bármi egyéb, az egyesület részéről kötelezően elvégzendő tevékenységet, ügyletet ír elő, lényegében reklámtevékenységet (vagy egyéb ellenszolgáltatást) vár el pénzéért. Ekkor a folyósított támogatás - elnevezésétől függetlenül - a kért reklám vagy egyéb ügylet ellenértéke, s mint ilyen, az általános szabályok szerint áfaköteles bevétel lehet. (Persze, ha a reklám nem kötelező, vagyis az egyesület nem követ el szerződésszegést, ha a reklámtevékenységet nem végzi vagy nem vállalja, úgy a támogatás értelemszerűen nem ennek ellenértéke.) Az előbbiek alapján a számviteli elszámolás a társaságnál: a támogatott kötelezettségvállalása nélkül adott pénzbeli támogatás végleges pénzátadásnak minősül, amelyet az új Szt. 86. §-a (7) bekezdésének c) pontja szerint rendkívüli ráfordításként kell elszámolni; a reklámtevékenység vagy egyéb szolgáltatás sportegyesület által számlázott értékét igénybe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 97
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , , , ,