Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

15 találat a megadott előtársaság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Előtársasági időszak két üzleti évben

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a társaság alapító okiratának kelte december 20-a, a cégbejegyzés pedig a következő év január 10-e? A társaság vállalkozási tevékenységet nem végzett, tehát nem kell előtársasági beszámolót készítenie. Ha már decemberben megkezdi a vállalkozási tevékenységét, december 31-ével zárnia kell? Úgy gondolom, igen!
Részlet a válaszból: […]készíteni,- ha ezen időszak alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és- a bejegyzésre az üzleti év naptári évnek megfelelő mérlegfordulónapjáig sor került.Mivel az üzleti év naptári évének mérlegfordulónapja december 31-e (a kérdező nem szól a létesítő okiratban rögzített naptári évtől eltérő üzleti évről), és eddig az időpontig a társaságot a cégbíróság a cégjegyzékbe nem jegyezte be, az Szt. hivatkozott előírása nem alkalmazható! Ezért az előtársasági időszak üzleti évéről (2012. december 20-a és 2013. január 10-e közötti időszakról) mint üzleti évről külön beszámolót kell készíteni, akár megkezdte a vállalkozási tevékenységét, akár nem kezdte meg.Mivel az előtársasági időszak utolsó napja január[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5839
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Előtársasági időszak éves adóbevallásai

Kérdés: Kell-e társaságiadó- és helyiiparűzésiadó-bevallást benyújtani az előtársasági időszakról abban az esetben, ha a társaság az Szt. 135. §-ának (6) bekezdése alapján nem készít beszámolót az alapító okirat ellenjegyzésétől a cégbejegyzésig terjedő időszakról?
Részlet a válaszból: […]időszak alatt nem kezdte meg a vállalkozási tevékenységét, az előtársasági időszak a naptári éven belül befejeződött (a céget a cégbíróság az üzleti év mérlegfordulónapja előtt bejegyezte). Ez esetben az előtársasági időszakról és az azt követő üzleti évről egyetlen számviteli beszámolót kell készíteni, és ennek megfelelően a létesítő okirat ellenjegyzése napjától a már bejegyzett társaság (előtársasági időszak utáni) üzleti éve mérlegfordulónapjáig terjedő időszakról kell a társasági adó, illetve a helyiiparűzésiadó-bevallást is elkészíteni. [Ez egyértelműen következik az Art. 33. §-a (3) bekezdésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4152
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Előtársaság elhatárolt veszteségének leírása

Kérdés: A kft. 2007. 09. 01.-10. 15-ig előtársaság volt, majd 2007. 10. 16.-12. 31-ig mint bejegyzett társaság működött. Az előtársaság időszakában költség és ráfordítás volt 300 E Ft értékben, bevételek nem voltak, így a veszteség 300 E Ft. Az APEH felé lejelentés nem történt. A 2008. évben várható eredmény 2000 E Ft. Az adóalapnál levonható-e az előtársasági veszteség a 2008-as évben?
Részlet a válaszból: […]követő negyedik adóévben (átalakulással létrejött adózónál a jogelőd adókötelezettsége keletkezésének évét és az azt követő adóéveit is figyelembe véve) és az azt követő adóévekben keletkezik. Tekintettel arra, hogy a kft.-nél a negatív adóalap az adókötelezettsége keletkezése évében keletkezett, az adózó jogosult volt a veszteséget saját hatáskörben elhatárolni,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4094
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Előtársasági beszámoló 2007-ben

Kérdés: Az egyszemélyes kft. 2007. 09. 05-én alakult, a cégbíróság 2007. 09. 27-én bejegyezte. Az alapító a törzstőke összegét csak 2007 novemberében utalta át. Az előtársasági időszakban a cég semmiféle eszközt és készletet nem vásárolt, pénzeszköze sem volt. A könyvelő szerint így az előtársasági időszak mérlegfőösszege nulla. A bejegyzett könyvvizsgáló megítélése szerint az előtársasági beszámoló így nem helyes, a 2007. 09. 27-én bejegyzett, de még be nem fizetett törzstőke összegét a követelések és a kötelezettségek között is szerepeltetni kell, és bejegyzéskor könyvelendő: T Jegyzett, de még be nem fizetett tőke - K Jegyzett tőke. A könyvelő viszont úgy gondolta, hogy az alapítás miatt nem keletkezik könyvelési tétel, csak a bejegyzéskor. Végül a könyvvizsgáló véleményének megfelelő beszámoló lett elfogadva. Helyesen járt el a társaság?
Részlet a válaszból: […]előtársasági időszak az alapítás időpontjától a társaság létrejöttének (a cégjegyzékbe való bejegyzésének) napjáig, mint mérlegfordulónapig terjedő időszak. Ez azt jelenti, hogy a bejegyzés napjával fejeződik be, a bejegyzés napján pedig a cégjegyzék tartalmazza a törzstőke összegét is. Az Szt. 35. §-ának (3) bekezdése szerint a jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett tőke a létesítő okiratban meghatározott összegben. Ebből pedig az következik, hogy a jegyzett tőke összegét az előtársasági beszámoló mérlegének tartalmaznia kell. Mivel - a kérdés szerint - az alapító a törzstőke összegét a cégbejegyzést követően utalta át, a cégbejegyzést megelőzően semmiféle eszközmozgás nem volt, a jegyzett tőke összegét a bejegyzés napjával kell könyvelni: T Jegyzett, de még be nem fizetett tőke - K Jegyzett tőke könyvelési tétellel. (Ez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4079
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Vállalkozási tevékenység az előtársasági időszak alatt

Kérdés: Az Szt. 135. §-a kiegészült a (6) bekezdéssel, amely kapcsolódik a bírósági cégeljárás azon változásához, mely szerint a jövőben egyre rövidebb időt vesz igénybe a cégbejegyzés. A módosítás lehetővé teszi az előtársasági beszámoló mint önálló beszámoló elhagyását akkor, ha a vállalkozó az előtársasági időszak alatt nem kezdte meg vállalkozási tevékenységét. Mit jelent ez utóbbi kitétel? Kimenő számlája nyilvánvalóan nem lehet. Bejövő számlája sem? Szerződést sem köthet?
Részlet a válaszból: […]pénzbeli és pénzbeli hozzájárulások minősítésével, értékelésével, átvételével, könyvvizsgálatával, könyvelésével kapcsolatos tevékenység, továbbá a számviteli politika és szabályzatok elkészítése stb. Ezek megrendelése, majd számláik befogadása történhet az előtársasági időszakban is. Vállalkozási tevékenység megkezdésének kell azonban tekinteni, ha a társaságnál a termelőtevékenységet már elkezdték, sőt azt is, ha a termelőtevékenység még nem kezdődött meg, de a társaság az anyagok szállítóival szerződést köt, vagy a jövőbeni termékei értékesítése érdekében marketingtevékenységet végez, a jövőbeni vevőivel, megrendelőivel szerződést köt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3780
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Előtársaság személyijövedelemadó-bevallása

Kérdés: 2007. 10. 31-én megalapított (alanyi adómentes) kft.-t (ügyvédi mulasztás miatt) a cégbíróság nem jegyezte be, a tulajdonos részére a mai napig sem az ügyvédnő, sem a cégbíróság semmiféle értesítést nem küldött. Elektronikus bevallások beadása során, az APEH-törzsadatok lekérdezésével derült ki a "megszűnésalattiság" ténye. Kérdésem: Ha sikerül kideríteni a dátumokat, milyen bevallásokat, milyen határidőre kell beadni? A társaság tevékenységet végzett, abból eredménye származott. (Az ügyvezető 36 órás munkaviszony melletti főállású társas vállalkozó, díjazást nem vett fel, járulékfizetési kötelezettsége emiatt nem volt.) A megszűnés során keletkezett eredmény felosztása milyen adókat keletkeztet a magánszemély részére?
Részlet a válaszból: […]jövedelmének minősül. A bevételt és a magánszemélyre jutó kötelezettségek értékét a vagyonfelosztási javaslat (ennek hiányában az annak megfelelő megállapodás) szerint kell megállapítani. A kötelezettségek alapján teljesített kiadást a későbbiekben a jövedelem megállapításánál költségként nem lehet elszámolni. E rendelkezések irányadók a társas vállalkozás cégbejegyzése iránti kérelem elutasítása, valamint a társas vállalkozás cégbejegyzése iránti eljárás megszüntetése következtében a magánszemély tag (részvényes, üzletrész-tulajdonos) által e jogviszonyára tekintettel megszerzett jövedelemre is. A vállalkozásból kivont jövedelem után az adó mértéke 25 százalék. A vállalkozásból kivont jövedelem tekintetében a jövedelemszerzés időpontja: a) a társas vállalkozás jogutód nélküli megszűnése esetén az utolsó üzleti évéről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3730
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Előtársasági bevallási kötelezettség

Kérdés: 2007. 10. 31-én megalapított (alanyi adómentes) kft.-t (ügyvédi mulasztás miatt) a cégbíróság nem jegyezte be, a tulajdonos részére a mai napig sem az ügyvédnő, sem a cégbíróság semmiféle értesítést nem küldött. Elektronikus bevallások beadása során, az APEH-törzsadatok lekérdezésével derült ki a "megszűnésalattiság" ténye. Kérdésem: Ha sikerül kideríteni a dátumokat, milyen bevallásokat, milyen határidőre kell beadni? A társaság tevékenységet végzett, abból eredménye származott. (Az ügyvezető 36 órás munkaviszony melletti főállású társas vállalkozó, díjazást nem vett fel, járulékfizetési kötelezettsége emiatt nem volt.) A megszűnés során keletkezett eredmény felosztása milyen adókat keletkeztet a magánszemély részére? Kell-e egyáltalán beszámolót készíteni, vagy csak zárómérleget, vagyonfelosztást?
Részlet a válaszból: […]határidőn belül, - azokról az adókról, amelyeknél az adómegállapítási időszak egy hónap, egy negyedév, a bevallással még le nem fedett időszakról a soron kívüli adóbevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell eleget tenni. Az Szt. 135. §-a szerint a beszámolási kötelezettségnek a cégjegyzékbe való bejegyzés, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasítása, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetése napját követő 90 napon belül kell eleget tenni. Az adott esetben a beszámoló- és adóbevallás-benyújtási kötelezettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3676
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Előtársasági időszak beszámolója

Kérdés: Ügyfelem előtársaságként nem végzett sem szolgáltatást, sem árbevételt elérő vállalkozási tevékenységet. Az Szt. 135. §-ának (6) bekezdése szerint nem kell az előtársaságról külön beszámolót készíteni, ha a vállalkozó a vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és a bejegyzésre az üzleti év naptári évnek megfelelő mérlegfordulónapjáig sor kerül. Ha csak költségei voltak a vállalkozási tevékenységnek, mentesül az előtársasági időszak beszámolókészítése alól? Hogyan tudom a beszerzések levonható áfáját arányosítani, amíg nem tudom, hogy melyik tevékenységből mennyi lesz a bevétel?
Részlet a válaszból: […]tevékenységnek a végzése, amelyre a társaságot létrehozták, a vállalkozási tevékenység. Nem vállalkozási tevékenység a társaság alapításához kapcsolódó tevékenység, a létesítő okirat elkészítése, benyújtása, a nem pénzbeli és pénzbeli hozzájárulások átvétele, könyvelése, a számviteli politika és a szabályzatok elkészítése stb., és így ezen költségek elszámolása még nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek. Ha e költségek a társaság adószámának megismerése előtt merülnek fel, akkor az előzetesen felszámított áfa - általában - nem vonható le. Vállalkozási tevékenységnek kell azonban tekinteni, ha a társaságnál a termelőtevékenység már megkezdődött, sőt azt is, ha a termelőtevékenység még nem kezdődött meg, de a társaság az anyagok szállítóival szerződést köt, vagy a jövőbeni termékei értékesítése érdekében marketingtevékenységet végez, vagy a termelőmunkában részt vevőkkel munkaszerződést kötött stb., mielőtt a társaságot a cégjegyzékbe bejegyezték. Az új Áfa-tv. 123. §-ának előírásából következik, ha a társaság egyaránt végez adólevonásra jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást és adólevonásra nem jogosító termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, az előzetesen felszámított áfa kizárólag az adólevonásra jogosító termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak betudható részében vonható le. Ebből az is következik, ha az előzetesen felszámított áfa adólevonásra nem jogosító termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik, akkor ezt az előzetesen felszámított áfát nem lehet levonni, azt a beszerzett termék, az igénybe vett szolgáltatás bekerülési értékében kell figyelembe venni. Ezt az előírást már akkor alkalmazni kell, amikor még nem történt termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás. Ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3641
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Előtársasági beszámoló közzététele

Kérdés: Az előtársasági időszak beszámolóját kötelező-e közzétenni és letétbe helyezni a könyvvizsgáló által nem záradékolt egyszerűsített éves beszámolót készítőnél?
Részlet a válaszból: […]beszámolási (beszámolókészítési, nyilvánosságra hozatali és közzétételi) kötelezettségének a vállalkozó a cégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3028
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Adóalany-e az előtársaság?

Kérdés: Az Áfa-tv. szempontjából adóalanynak minősül-e az a gazdasági társaság (bt.), amely hatósági engedélyhez kötött tevékenységet kíván végezni, és a cégbírósághoz benyújtotta a bejegyzési kérelmét? Jogosult-e az üzlet kialakításához, az árukészlet beszerzésének előzetesen felszámított áfáját visszaigényelni?
Részlet a válaszból: […]tevékenységet folytató vállalkozás, ha az adókötelezettségét az általános szabályok szerint, a végzett tevékenységre irányadó adómértékkel teljesíti. Az előtársasági időszakban a társaság adóalanynak minősül, így a levonási jog megilleti, illetve az Áfa-tv. vonatkozó előírásai szerint visszaigényelheti. Más kérdés, hogy a Gt. alapján az előtársaság a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1572
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést