Keresés eredménye

15 találat a megadott előtársaság tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Előtársasági időszak két üzleti évben
Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a társaság alapító okiratának kelte december 20-a, a cégbejegyzés pedig a következő év január 10-e? A társaság vállalkozási tevékenységet nem végzett, tehát nem kell előtársasági beszámolót készítenie. Ha már decemberben megkezdi a vállalkozási tevékenységét, december 31-ével zárnia kell? Úgy gondolom, igen!
Részlet a válaszból: […]évnek megfelelő mérlegfordulónapjáig sor került.Mivel az üzleti év naptári évének mérlegfordulónapja december 31-e (a kérdező nem szól a létesítő okiratban rögzített naptári évtől eltérő üzleti évről), és eddig az időpontig a társaságot a cégbíróság a cégjegyzékbe nem jegyezte be, az Szt. hivatkozott előírása nem alkalmazható! Ezért az előtársasági időszak üzleti évéről (2012. december 20-a és 2013. január 10-e közötti időszakról) mint üzleti évről külön beszámolót kell készíteni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5839
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Előtársasági időszak éves adóbevallásai
Kérdés: Kell-e társaságiadó- és helyiiparűzésiadó-bevallást benyújtani az előtársasági időszakról abban az esetben, ha a társaság az Szt. 135. §-ának (6) bekezdése alapján nem készít beszámolót az alapító okirat ellenjegyzésétől a cégbejegyzésig terjedő időszakról?
Részlet a válaszból: […]éven belül befejeződött (a céget a cégbíróság az üzleti év mérlegfordulónapja előtt bejegyezte). Ez esetben az előtársasági időszakról és az azt követő üzleti évről egyetlen számviteli beszámolót kell készíteni, és ennek megfelelően a létesítő okirat ellenjegyzése napjától a már bejegyzett társaság (előtársasági időszak utáni) üzleti éve mérlegfordulónapjáig terjedő időszakról kell a társasági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4152
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Előtársaság elhatárolt veszteségének leírása
Kérdés: A kft. 2007. 09. 01.-10. 15-ig előtársaság volt, majd 2007. 10. 16.-12. 31-ig mint bejegyzett társaság működött. Az előtársaság időszakában költség és ráfordítás volt 300 E Ft értékben, bevételek nem voltak, így a veszteség 300 E Ft. Az APEH felé lejelentés nem történt. A 2008. évben várható eredmény 2000 E Ft. Az adóalapnál levonható-e az előtársasági veszteség a 2008-as évben?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4094
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Előtársasági beszámoló 2007-ben
Kérdés: Az egyszemélyes kft. 2007. 09. 05-én alakult, a cégbíróság 2007. 09. 27-én bejegyezte. Az alapító a törzstőke összegét csak 2007 novemberében utalta át. Az előtársasági időszakban a cég semmiféle eszközt és készletet nem vásárolt, pénzeszköze sem volt. A könyvelő szerint így az előtársasági időszak mérlegfőösszege nulla. A bejegyzett könyvvizsgáló megítélése szerint az előtársasági beszámoló így nem helyes, a 2007. 09. 27-én bejegyzett, de még be nem fizetett törzstőke összegét a követelések és a kötelezettségek között is szerepeltetni kell, és bejegyzéskor könyvelendő: T Jegyzett, de még be nem fizetett tőke - K Jegyzett tőke. A könyvelő viszont úgy gondolta, hogy az alapítás miatt nem keletkezik könyvelési tétel, csak a bejegyzéskor. Végül a könyvvizsgáló véleményének megfelelő beszámoló lett elfogadva. Helyesen járt el a társaság?
Részlet a válaszból: […]mérlegfordulónapig terjedő időszak. Ez azt jelenti, hogy a bejegyzés napjával fejeződik be, a bejegyzés napján pedig a cégjegyzék tartalmazza a törzstőke összegét is. Az Szt. 35. §-ának (3) bekezdése szerint a jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett tőke a létesítő okiratban meghatározott összegben. Ebből pedig az következik, hogy a jegyzett tőke összegét az előtársasági beszámoló mérlegének tartalmaznia kell. Mivel - a kérdés szerint - az alapító a törzstőke összegét a cégbejegyzést követően utalta át, a cégbejegyzést megelőzően semmiféle eszközmozgás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4079
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Vállalkozási tevékenység az előtársasági időszak alatt
Kérdés: Az Szt. 135. §-a kiegészült a (6) bekezdéssel, amely kapcsolódik a bírósági cégeljárás azon változásához, mely szerint a jövőben egyre rövidebb időt vesz igénybe a cégbejegyzés. A módosítás lehetővé teszi az előtársasági beszámoló mint önálló beszámoló elhagyását akkor, ha a vállalkozó az előtársasági időszak alatt nem kezdte meg vállalkozási tevékenységét. Mit jelent ez utóbbi kitétel? Kimenő számlája nyilvánvalóan nem lehet. Bejövő számlája sem? Szerződést sem köthet?
Részlet a válaszból: […]könyvvizsgálatával, könyvelésével kapcsolatos tevékenység, továbbá a számviteli politika és szabályzatok elkészítése stb. Ezek megrendelése, majd számláik befogadása történhet az előtársasági időszakban is. Vállalkozási tevékenység megkezdésének kell azonban tekinteni, ha a társaságnál a termelőtevékenységet már elkezdték, sőt azt is, ha a termelőtevékenység még nem kezdődött meg, de a társaság az anyagok szállítóival szerződést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3780
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Előtársaság személyijövedelemadó-bevallása
Kérdés: 2007. 10. 31-én megalapított (alanyi adómentes) kft.-t (ügyvédi mulasztás miatt) a cégbíróság nem jegyezte be, a tulajdonos részére a mai napig sem az ügyvédnő, sem a cégbíróság semmiféle értesítést nem küldött. Elektronikus bevallások beadása során, az APEH-törzsadatok lekérdezésével derült ki a "megszűnésalattiság" ténye. Kérdésem: Ha sikerül kideríteni a dátumokat, milyen bevallásokat, milyen határidőre kell beadni? A társaság tevékenységet végzett, abból eredménye származott. (Az ügyvezető 36 órás munkaviszony melletti főállású társas vállalkozó, díjazást nem vett fel, járulékfizetési kötelezettsége emiatt nem volt.) A megszűnés során keletkezett eredmény felosztása milyen adókat keletkeztet a magánszemély részére?
Részlet a válaszból: […]megfelelő megállapodás) szerint kell megállapítani. A kötelezettségek alapján teljesített kiadást a későbbiekben a jövedelem megállapításánál költségként nem lehet elszámolni. E rendelkezések irányadók a társas vállalkozás cégbejegyzése iránti kérelem elutasítása, valamint a társas vállalkozás cégbejegyzése iránti eljárás megszüntetése következtében a magánszemély tag (részvényes, üzletrész-tulajdonos) által e jogviszonyára tekintettel megszerzett jövedelemre is. A vállalkozásból kivont jövedelem után az adó mértéke 25 százalék. A vállalkozásból kivont[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3730
Kapcsolódó tárgyszavak:
7. találat: Előtársasági bevallási kötelezettség
Kérdés: 2007. 10. 31-én megalapított (alanyi adómentes) kft.-t (ügyvédi mulasztás miatt) a cégbíróság nem jegyezte be, a tulajdonos részére a mai napig sem az ügyvédnő, sem a cégbíróság semmiféle értesítést nem küldött. Elektronikus bevallások beadása során, az APEH-törzsadatok lekérdezésével derült ki a "megszűnésalattiság" ténye. Kérdésem: Ha sikerül kideríteni a dátumokat, milyen bevallásokat, milyen határidőre kell beadni? A társaság tevékenységet végzett, abból eredménye származott. (Az ügyvezető 36 órás munkaviszony melletti főállású társas vállalkozó, díjazást nem vett fel, járulékfizetési kötelezettsége emiatt nem volt.) A megszűnés során keletkezett eredmény felosztása milyen adókat keletkeztet a magánszemély részére? Kell-e egyáltalán beszámolót készíteni, vagy csak zárómérleget, vagyonfelosztást?
Részlet a válaszból: […]egy negyedév, a bevallással még le nem fedett időszakról a soron kívüli adóbevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell eleget tenni. Az Szt. 135. §-a szerint a beszámolási kötelezettségnek a cégjegyzékbe való bejegyzés, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasítása, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetése napját követő 90 napon belül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3676
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Előtársasági időszak beszámolója
Kérdés: Ügyfelem előtársaságként nem végzett sem szolgáltatást, sem árbevételt elérő vállalkozási tevékenységet. Az Szt. 135. §-ának (6) bekezdése szerint nem kell az előtársaságról külön beszámolót készíteni, ha a vállalkozó a vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és a bejegyzésre az üzleti év naptári évnek megfelelő mérlegfordulónapjáig sor kerül. Ha csak költségei voltak a vállalkozási tevékenységnek, mentesül az előtársasági időszak beszámolókészítése alól? Hogyan tudom a beszerzések levonható áfáját arányosítani, amíg nem tudom, hogy melyik tevékenységből mennyi lesz a bevétel?
Részlet a válaszból: […]politika és a szabályzatok elkészítése stb., és így ezen költségek elszámolása még nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek. Ha e költségek a társaság adószámának megismerése előtt merülnek fel, akkor az előzetesen felszámított áfa - általában - nem vonható le. Vállalkozási tevékenységnek kell azonban tekinteni, ha a társaságnál a termelőtevékenység már megkezdődött, sőt azt is, ha a termelőtevékenység még nem kezdődött meg, de a társaság az anyagok szállítóival szerződést köt, vagy a jövőbeni termékei értékesítése érdekében marketingtevékenységet végez, vagy a termelőmunkában részt vevőkkel munkaszerződést kötött stb., mielőtt a társaságot a cégjegyzékbe bejegyezték. Az új Áfa-tv. 123. §-ának előírásából[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3641
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Előtársasági beszámoló közzététele
Kérdés: Az előtársasági időszak beszámolóját kötelező-e közzétenni és letétbe helyezni a könyvvizsgáló által nem záradékolt egyszerűsített éves beszámolót készítőnél?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3028
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Adóalany-e az előtársaság?
Kérdés: Az Áfa-tv. szempontjából adóalanynak minősül-e az a gazdasági társaság (bt.), amely hatósági engedélyhez kötött tevékenységet kíván végezni, és a cégbírósághoz benyújtotta a bejegyzési kérelmét? Jogosult-e az üzlet kialakításához, az árukészlet beszerzésének előzetesen felszámított áfáját visszaigényelni?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1572
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 15 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés