Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott erdőbérbeadás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bérelt erdő bevétele, ráfordítása

Kérdés: Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodó tevékenység végzésére bejelentkezett őstermelő haszonbérbe veszi az általa is 2%-ban tulajdonolt osztatlan közös tulajdonban lévő fás erdőterületet, a magánszemély tulajdonosokat képviselő erdőgazdálkodótól 7 éves, határozott idejű szerződéssel. Helyes-e, hogy a 100%-ot veszi bérbe, vagy csak 98%-ot? Az értékesített fából 2016. évben befolyt árbevételt a 2016. évi szja megállapításánál az erdőgazdálkodónak kifizetett haszonbérleti díjon felül csökkentheti-e az erdőhatóság által előírt kötelező erdő-újratelepítés, -pótlás, -gondozás, -karbantartás költségeivel, amennyiben az újratelepítő kivitelezővel 2016-ban megállapodik, és ki is fizeti neki a 7 évre járó díjat? Az értékesítést terhelő áfa összegéből levonható-e az újratelepítést végző kivitelezővel történt megállapodás alapján kifizetett összeg áfája, amely a 2017-2023 között ténylegesen teljesített újratelepítési költségeket terhelő előzetesen felszámított áfa? Ha előleget fizet az őstermelő az újratelepítő vállalkozásnak, a nettó előleg csökkenti-e az szja-alapot, az előleg áfája pedig az értékesítést terhelő fizetendő áfakötelezettséget?
Részlet a válaszból: […]őstermelő csak az ezen tevékenységével kapcsolatosan felmerült költségeit (az adott esetben az erdőgazdálkodónak kifizetett haszonbérleti díjat) vonhatja le, az újratelepítést végző kivitelezővel történt megállapodás szerinti, a jövőben felmerülő újratelepítési költségeket nem. (Az elkövetkező 7 évben elvégzendő újratelepítés, pótlás, gondozás költségeinek a 7 évet megelőzően történő számlázása az összes adótörvény vonatkozó előírásába ütközik, de a számviteli előírásokkal sem egyeztethető össze! Különösen akkor nem, amikor erre vonatkozóan az Szja-tv. tételes előírást tartalmaz.)Az Szja-tv. 20. §-a alapján az erdővéghasználattal érintett kitermelt vagy lábon álló faállomány értékesítéséből származó bevétel csökkenthető az erdészeti hatóság által erre a célra nyitott, elkülönített számlára befizetett összeggel, de legfeljebb a jogszabályban megállapított, a befejezett célállományra igényelhető normatív erdőfelújítás támogatási értéknek megfelelő összeggel. Az erdőfelújítás teljesítésének arányában kiutalt normatív támogatás összegéből és a befizetett összeg terhére visszautalt összegből költségként az igazolt kiadások számolhatók el az erdőfelújítás kezdő évét követő ötödik, illetve nyolcadik év végéig. A fennmaradó - határidőn túl visszautalt - összeg teljes egészében bevételnek számít.A hivatkozott előírást a kérdésben megfogalmazottakra alkalmazva azt jelenti, hogy a kitermelt fák értékesítéséből befolyt árbevételnek a haszonbérleti díjjal csökkentett összegét, mint a kötelezően előírt újratelepítés, pótlás, gondozás, karbantartás költségeinek a fedezetét,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7166
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Regisztrált őstermelő erdőbérbeadása

Kérdés: Egy FVM-nél regisztrált, erdőgazdálkodási tevékenységet folytató őstermelő erdőt vásárolt. A bérbeadásból származó jövedelemre vonatkozik-e az Szja-tv. 74. §-ának (2) bekezdése, mely szerint ez a bevétel mentes az adó alól? A vásárolt erdőt haszonbérbe adással - határozott időtartamra kötött szerződéssel - hasznosítja, és a haszonbérlet időtartama meghaladja az öt évet.
Részlet a válaszból: […]szerinti építési telekké, építési területté, illetőleg területté alakításig) az a belterületi földrészlet, amelyet szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, gyep, nádas, erdő művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. Adómentes a termőföld-haszonbérbeadásból származó jövedelem, amelyet a termőföld tulajdonosa vagy haszonélvezője bérleti díj címén olyan termőföld-haszonbérleti szerződés alapján kap, amelyben a haszonbérlet időtartama az öt évet eléri. Az adómentesség véglegesen csak akkor jár, ha - az adómentesség feltételéül megszabott öt év alatt - a szerződést nem bontják fel, illetve az nem szűnik meg. Amennyiben a haszonbérleti szerződést felbontják (megszűnik), a korábbi években meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelten a megszűnés éve adófizetési kötelezettségeként kell megállapítani, bevallani és megfizetni. A visszafizetési kötelezettség akkor nem terheli a magánszemélyt, ha a szerződés a feleken kívül álló okból vagy azonnali hatályú felmondással szűnt meg. A haszonbérbe adás alatt az olyan bérbeadást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3449
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,