Regisztrált őstermelő erdőbérbeadása


Egy FVM-nél regisztrált, erdőgazdálkodási tevékenységet folytató őstermelő erdőt vásárolt. A bérbeadásból származó jövedelemre vonatkozik-e az Szja-tv. 74. §-ának (2) bekezdése, mely szerint ez a bevétel mentes az adó alól? A vásárolt erdőt haszonbérbe adással - határozott időtartamra kötött szerződéssel - hasznosítja, és a haszonbérlet időtartama meghaladja az öt évet.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2007. december 13-án (165. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3449

[…] szerinti építési telekké, építési területté, illetőleg területté alakításig) az a belterületi földrészlet, amelyet szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, gyep, nádas, erdő művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. Adómentes a termőföld-haszonbérbeadásból származó jövedelem, amelyet a termőföld tulajdonosa vagy haszonélvezője bérleti díj címén olyan termőföld-haszonbérleti szerződés alapján kap, amelyben a haszonbérlet időtartama az öt évet eléri. Az adómentesség véglegesen csak akkor jár, ha - az adómentesség feltételéül megszabott öt év alatt - a szerződést nem bontják fel, illetve az nem szűnik meg. Amennyiben a haszonbérleti szerződést felbontják (megszűnik), a korábbi években meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelten a megszűnés éve adófizetési kötelezettségeként kell megállapítani, bevallani és megfizetni. A visszafizetési kötelezettség akkor nem terheli a magánszemélyt, ha a szerződés a feleken kívül álló okból vagy azonnali hatályú felmondással szűnt meg. A haszonbérbe adás alatt az olyan bérbeadást […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.