Értékpapír-eladás az arányosításnál

Kérdés: Az Áfa-tv. 3. számú melléklet 2/d) pontja alapján az alapok befektetési jegyeinek rendszeres (nem eseti) beszerzéséből, illetve értékesítéséből származó árfolyamnyereséget az arányosításnál számításba kell-e venni? Ha igen, az összes bevétel 10 százalékát meghaladó mérték számítása során az árfolyamnyereséget milyen bevételhez kell viszonyítani?
Részlet a válaszából: […] Az értékpapírok eladása (ideértve a befektetési jegyekértékesítését is) az Áfa-tv. 2. számú mellékletének 8. pontja szerintiügyletnek minősül, így ezen ügyletek vonatkozásában is vizsgálandó az Áfa-tv.3. számú melléklet I. részének 2/d) pontja alapján, hogy az abból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 13.

Értékpapír részletekben történő értékesítése

Kérdés: Ha több részletben kerül kifizetésre a vételár, akkor a 2005. évtől hatályos új szabályok szerint az adott részletfizetések időpontjában, az adott részösszeg tekintetében kell az adót megfizetni? Ha feltételtől függő a vételár teljes összegének teljesítése, akkor a teljes - még kifizetésre nem került részt is beleértve - összeg után kell az adót megfizetni? (Az adófizetés megelőzi az adott jövedelemrész tényleges kézhezvétele időpontját?)
Részlet a válaszából: […] Részletre történő eladás esetén azt kell feltételezni, hogya magánszemély a jövedelmet a részletnek a teljes várható bevételhezviszonyított arányában szerzi meg. Az adófizetési kötelezettség csak aténylegesen megszerzett összeggel arányosan keletkezik. Valamely, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 17.
Kapcsolódó címke:

Bevételnek nem számító tételek (eva)

Kérdés: Hogyan változtak a bevételnek nem számító tételek? Van-e változás az értékpapír-értékesítést illetően abban, hogy mi minősül bevételnek?
Részlet a válaszából: […] A bevételnek nem minősülő tételek meghatározása egyértelműbbé válik, és annak köre bővül. A visszaszolgáltatási kötelezettség mellett átvett vagyoni érték (például a kapott hitel, kölcsön, tag vagyoni hozzájárulása) nemcsak az átvételkor, hanem a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. február 5.
Kapcsolódó címkék: