Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott értékpapír-értékesítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Értékpapír-eladás az arányosításnál

Kérdés: Az Áfa-tv. 3. számú melléklet 2/d) pontja alapján az alapok befektetési jegyeinek rendszeres (nem eseti) beszerzéséből, illetve értékesítéséből származó árfolyamnyereséget az arányosításnál számításba kell-e venni? Ha igen, az összes bevétel 10 százalékát meghaladó mérték számítása során az árfolyamnyereséget milyen bevételhez kell viszonyítani?
Részlet a válaszból: […]Áfa-tv. 3. számú mellékletének hivatkozott pontjaiban a szolgáltatásból (a befektetési jegy értékesítéséből) származó bevételről van szó. Ezt a bevételt a számviteli törvény által meghatározott pénzügyi műveletek bevételei között elszámolt értéknek megfelelő összegben kell figyelembe venni. Az Szt. 84. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján a befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége között kell kimutatni a befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet összegében kapott hozam összegét (függetlenül attól, hogy az kamatból, osztalékból vagy árfolyamnyereségből származik), továbbá a befektetési alapnak történő eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált hozamot [forgatási célú befektetés esetén ezt a tételt az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek között kell figyelembe venni]. A befektetési jegyek rendszeres beszerzése, értékesítése nem eseti jellegű, hanem az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységgel szoros[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2588

2. találat: Értékpapír részletekben történő értékesítése

Kérdés: Ha több részletben kerül kifizetésre a vételár, akkor a 2005. évtől hatályos új szabályok szerint az adott részletfizetések időpontjában, az adott részösszeg tekintetében kell az adót megfizetni? Ha feltételtől függő a vételár teljes összegének teljesítése, akkor a teljes - még kifizetésre nem került részt is beleértve - összeg után kell az adót megfizetni? (Az adófizetés megelőzi az adott jövedelemrész tényleges kézhezvétele időpontját?)
Részlet a válaszból: […]bevétel esetében a bevétel egy részének keletkezése (és esetleg annak nagysága is) bizonytalan, így a jövedelem a szerződés keltének napjára nem határozható meg. Ilyenkor a 2005. január 1-jétől érvényes előírás szerint azt kell vélelmezni, hogy a szerződésben meghatározott feltételek teljesülnek (vagyis azt, mintha a feltételektől függő egyes bevételrészek már a magánszemély rendelkezésére állnának). Utóbb, ha emiatt a magánszemélynek az adó egy része visszajár, azt önellenőrzéssel igényelheti vissza. Ha a felek a feltételtől függő bevételt módosító összeget (összegeket) tételesen nem határozzák meg,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2050
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Bevételnek nem számító tételek (eva)

Kérdés: Hogyan változtak a bevételnek nem számító tételek? Van-e változás az értékpapír-értékesítést illetően abban, hogy mi minősül bevételnek?
Részlet a válaszból: […]tag vagyoni hozzájárulása) nemcsak az átvételkor, hanem a visszaszolgáltatáskor (például a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összege) sem számít bevételnek. Az Szt. hatálya alá nem tartozó adóalanyok számára kedvező új szabály szerint az evaalanyiságuk előtt megszerzett értékpapír átruházásakor csak az a rész minősül bevételnek, amely meghaladja az eva választása előtt - az evaalanyiság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. február 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1582
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,