Fel nem vett fizetés járulékai

Kérdés: A kft. tagja január 1-jétől főállású társas vállalkozónak minősül. Így a mindenkori minimálbér (108 000 Ft) után megfizeti a járulékait, de fizetését nem veszi fel. A könyvelésben a 471. számlán rögzítjük a levonásokat, így a 471. számlának egyenlege marad. Miként kell könyvelni a járuléklevonásokat?
Részlet a válaszából: […]  Nem tartjuk helyesnek azt, hogy a fizetését nem veszi fel.Nyilvánvalóan nem veszi fel, ha fizetést (bért) számára nem állapítanak meg.Úgy gondoljuk, erről van szó! Persze járulékot a fizetés nélkül dolgozófőállású társas vállalkozónak is fizetnie kell, amelyet a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 14.

Minimum-járulékalap és az szja-alap eltérése

Kérdés: A havi munkabér számfejtésénél eltérhet-e a tb-járulék alapja az szja-előleg alapjától? Önök egy korábbi válaszukban utaltak arra, hogy a minimum-járulékalap és a bruttó bér közötti differenciát támogatásként, vagyis egyéb bevételként kell könyvelni, ha annak terheit a munkáltató viseli. A havi elektronikus járulékbevalláshoz kapcsolódóan, a cég havonta lejelenti, átvállalhatja-e a járulékkülönbözetet, vagy meg kell, hogy egyezzen az szja és a minimum-járulékalap? 2008-ban is folytatható a 2007-es gyakorlat, ha a minimum-járulékalapnál kevesebb a bruttó bér?
Részlet a válaszából: […] ...folytattak2007-ben. Ezért leírjuk a helyeset, és ha attól eltértek, akkor helyesbítsék a2007. évi bevallásukat. 2007. január 1-jétől a minimum-járulékalaptól való eltérésta havi adó- és járulékbevallásban kell bejelenteni [Tbj-tv. 20. §-ának (2)bekezdése].A Tbj-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 17.

Minimum-járulékalapnál kevesebb kereset bejelentése

Kérdés: 2006. évben még nem voltunk havi bevallásra kötelezettek, ezért a minimum-járulékalapnál (125 000 forintnál) kevesebbet kereső dolgozóinkat a 06T1031 sz. nyomtatványon bejelentettük az APEH felé. 2007. január 1-jétől havi bevallók lettünk. Be kell-e jelentenünk ezen a nyomtatványon azon dolgozóinkat, akik 125 000-130 999 forint között keresnek, illetve 2007. január 1-jén lépnek be cégünkhöz (131 000 forint fizetés alatt), vagy a 2007. február 12-i bevallással eleget teszünk ezen kötelezettségünknek?
Részlet a válaszából: […]

2007-től a minimum-járulékalaptól való eltérést az adózó a havi járulék bevallás benyújtásával jelenti be. Tehát ettől az évtől kezdve nincs szükség külön nyomtatvány használatára.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 3.

Minimum-járulékalap (eva)

Kérdés: A főállású evás egyéni vállalkozóra is vonatkozik a minimumjárulék-fizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...Tbj-tv. szerint a főállású evás egyéni vállalkozóra is vonatkozika minimum-járulékalap alapján történő járulékfizetési kötelezettség. Amennyibena járulékalapot képező jövedelem ennél alacsonyabb, az állami adóhatósághoztörténő bejelentés alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 28.

Több társasági jogviszony alapján minimum-járulékalap

Kérdés: Az új Gt. alapján a választott tisztségviselő (ügyvezető, igazgatósági tag, vezérigazgató) társasági jogviszony alapján végez munkát (pl. megbízási szerződés alkalmazandó). Melyik (esetleg több) társasági jogviszonya alapján fizet a különbözet után járulékot?
Részlet a válaszából: […] Nem változott az előírás, az egyidejűleg több gazdaságitársaságban személyesen közreműködő társas vállalkozónak csak választásaszerinti egyik ilyen jogviszonyában kell legalább a minimális járulékalap utánjárulékot fizetnie, a többiekben a ténylegesen elért jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 14.

Minimum-járulékalap minden tagnál?

Kérdés: A társaság eva alatt működik, van 6 tagja, de közülük 4 fő máshol van főállású munkaviszonyban, itt nem vesznek fel semmilyen jövedelmet sem. 1 fő saját jogú nyugdíjas, de ő sem vesz fel jövedelmet, 1 fő pedig itt van főállású munkaviszonyban (jelenleg 68 800 Ft/hó a bruttó munkabére), de emellett egyéni vállalkozó, ahol viszont a vállalkozói jövedelemadó alapján számolja ki az szja-kötelezettségét. a) Csak az itt lévő főállású munkaviszonyos tagra érvényes a 125 E Ft utáni tb 29%-os kötelezettség, vagy minden tag, vagyis mind a 6 fő után, vagy ki után? Illetve kit kell bejelentenünk, hogy ne kelljen a 125 E Ft utáni tb-t elszámolni? b) Kell-e tagi jogviszony miatt megbízási díjat számolni a tagok részére?
Részlet a válaszából: […]

Csak a főállású tagra vonatkozik a minimumjárulék-fizetési kötelezettség.

Csak tagi jogviszony miatt nem kell megbízási díjat elszámolni a tagok részére.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 14.

Alkalmi munkavállalói könyv és minimum-járulékalap

Kérdés: A minimumjárulék-fizetési kötelezettség befolyásolni fogja-e az alkalmi munkavállalói könyvvel, illetve megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás terheit? Az a munkáltató, illetve munkavállaló, aki teljesíti a dupla minimálbér utáni járulékfizetést, milyen pluszjuttatást kap cserébe? Mi van annál a munkáltatónál, aki nem vállalja a dupla minimálbér utáni járulékfizetést, mivel a tényleges bér kevesebb mint 125 E Ft, de a munkavállaló szeretné maga után fizetni és ugyanez fordítva?
Részlet a válaszából: […] A minimumjárulék-fizetési kötelezettség nem befolyásolja azalkalmi munkavállalói könyvvel, illetve megbízási jogviszonyban történőfoglalkoztatás terheit. Ha teljesül a dupla minimálbér utáni járulékfizetés,akkor a foglalkoztatott biztosított esetében az ellátási alap is ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 14.