Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

2 találat a megadott munkabér (devizaalapon) tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Euróban meghatározott munkabér adói
Kérdés: Külföldi tulajdonban lévő, Magyarországon működő társaság munkaviszonyban lévő ügyvezetőjének a munkabérét EUR-ban határozta meg, és EUR-ban szándékozza átutalni részére. [Az Mt. 209. §-ának (1) bekezdése szerint lehetővé tett eltérést alkalmazta.] Milyen árfolyamon kell forintosítani a jövedelmet ahhoz, hogy az adókat és a járulékokat forintban le lehessen vonni, illetve milyen árfolyamon kell a kifizetendő nettó összeget EUR-ra visszaváltani ahhoz, hogy az illetőnek kifizessük? Kifizetés esetén van-e különbség az árfolyam tekintetében a között, hogy HUF-ban vezetett bankszámláról, vagy EUR-ban vezetett bankszámláról utaljuk át az összeget? A 3674. kérdés megválaszolása hasonló helyzetet ír le, de a válasz 2008. évi, azóta szinte minden jogszabály megváltozott.
Részlet a válaszból: […]le lehessen vonni, illetve nettó összeget EUR-ra visszaváltani - a teljesítés időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Válaszható azonban az is, ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik, hogy a kifizető az adóelőleg megállapításához a bevétel, illetve a kiadás forintra történő átszámítására a bevétel megszerzése napját megelőző hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot alkalmazza.A kérdés második fele bonyolulttá teszi a választ, mivel egyrészt nem írja meg a kérdező, hogy a könyvviteli nyilvántartásokat euróban vagy forintban vezeti, másrészt az euróban való kifizetés a forint-, illetve euró­bankszámláról történik.A kérdés szerint az ügyvezető munkabérét euróban határozták meg, és euróban kívánják kifizetni.Először abból indulunk ki, hogy a könyvviteli nyilvántartásokat euróban vezetik. Ez esetben az euróban meghatározott bruttó munkabér a 471. Jövedelemelszámolási számla Követel oldalán van.Az euróban meghatározott munkabért terhelő adók és járulékok - fentiekben már körülírt módon meghatározott - forintértékének alapját jelentő euróösszeget levonásba helyezve kapjuk meg a ténylegesen euróban kifizetendő nettó munkabért. (Természetesen az adók és járulékok forintösszegeit a hó utolsó napja szerinti választott Ft/euró árfolyamon kell euróra átszámítani a könyveléshez. Az így számított euró és a forintérték alapját jelentő euróösszeg közötti különbözetet árfolyam-különbözetként kell könyvelni.)A 471. számlán a levonás után maradó összeg a nettó munkabér euróban, amelyet euróban fizetnek ki. Ha a kifizetés az euróbankszámláról történik, akkor - euróban vezetett könyvelés esetén - nincs árfolyam-különbözet. Ha a kifizetés a forintbankszámláról történik, akkor a nettó munkabérnek megfelelő eurót meg kell vásárolni, és ez esetben a megvásárolt euró összege és a Ft vételárnak a vételkori választott euró/Ft árfolyamon euróra átszámított összege közötti különbözet lesz árfolyam-különbözet.Ha a könyvviteli nyilvántartásokat forintban vezetik, akkor az adott hónap utolsó napján érvényes választott euró/Ft árfolyamon kell az euróban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8355
2. találat: Devizaalapon meghatározott munkabér
Kérdés: Az Szja-tv. 5. §-ának (1)-(2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jövedelem megállapítása során a bevételt és a költséget forintban kell meghatározni. A külföldi pénznemben keletkező bevételt az MNB hivatalos, a megszerzés napját megelőző hónap 15. napján érvényes devizaárfolyama alapulvételével kell forintra átszámítani. A társaság a munkavállalójával olyan munkaszerződést köt, amelyben a bruttó bért a deviza árfolyam-ingadozásaihoz kötik. A devizában meghatározott bruttó bért forintban számfejtik és rendezik. Alkalmazni kell-e a fentebb hivatkozott rendelkezést a bér számfejtése során, vagy a társaság az átszámítást elvégezheti-e a valuta eladási árfolyamával? Ha ez utóbbi alkalmazható, akkor az MNB vagy a választott hitelintézet eladási árfolyamával? A cég tagja tagi jövedelmét (személyes közreműködésére tekintettel) devizában kívánja felvenni. A tagi jövedelem, a munkabér felvehető devizában?
Részlet a válaszból: […]árfolyamának a változása. Véleményünk szerint ez ellentmond annak az általánosan megfogalmazott alapelvnek, hogy a munka díjazása az elvégzett munkával arányosan kerüljön megállapításra. Az előző vélemény figyelembevétele mellett bármilyen és bármikori deviza- és valutaárfolyam használható a forintban elszámolandó munkabér (a személyes közreműködés díja) meghatározására. Más a helyzet azonban akkor, ha a munkavállaló (a tag) forintban meghatározott - adókkal, járulékokkal csökkentett - (nettó) munkabérét (jövedelmét) valutában kívánja felvenni, vagy devizában kívánja bankszámlájára átutaltatni. Ez esetben olyan összegű valutát lehet kifizetni, illetve olyan összegű devizát lehet átutalni, amennyi valutát, devizát a nettó forintmunkabér összegéből a szabadpiacon meg lehet vásárolni a kifizetés, az átutalás időpontjában. A kifizetésre kerülő valuta, az átutalásra kerülő deviza összegének meghatározása során tehát a forintban meghatározott nettó munkabért el kell osztani[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3689
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,