Munkaerő-kölcsönzés könyvelése

Kérdés: Egyik ügyfelünk munkaerő-kölcsönzés útján biztosítja egyes tevékenységéhez a munkavállalókat. A kölcsönzőcég értelemszerűen ezt minden hónapban rendre számlázza. Az így számlázott összeget személyi jellegű egyéb kifizetésként vagy igénybe vett szolgáltatásként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalókat kölcsönző cég által számlázott összeg - áfa nélküli - értékét az igénybe vett szolgáltatások között kell könyvelni, a számla kibocsátójánál árbevételként kell kimutatni, mivel a munkavállalók a kölcsönzőcégnél munkavállalók, a munkaerőt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Munkaerő-kölcsönzés fordított adózásának változása

Kérdés: 2021. 03. 02-án megjelent a Magyar Közlönyben az 1/2021. PM határozat, melyben kihirdetésre kerül, hogy a munkaerő-kölcsönzés (az építőipari kölcsönzéstől eltekintve) a fordított adózás helyett egyenesen adózik. Átmeneti szabályozásról nem tudni. Az áfatörvény vagy a számviteli törvény szerinti teljesítést kell figyelembe venni a rendelet értelmezésekor? Már február elején rendelkeztünk olyan általunk kiállított számlával, mely a 01. havi kölcsönzési szolgáltatásról szól, viszont a számlán szereplő teljesítési dátum áprilisra esik.
Részlet a válaszából: […] Az említett pénzügyminiszteri határozat értelmében 2021. április 1-től a munkaerő kölcsönzése, kirendelése, rendelkezésre bocsátása (újra) már csak akkor esik a fordított adózás alá, ha az az Áfa-tv. 10. § d) pontja szerinti termékértékesítéshez vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 15.

Munkaerő-kölcsönzés szabályozása 2021-ben

Kérdés: A munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos számlázással kapcsolatban merültek fel az alábbi kérdéseim:
1. Amennyiben a számla folyamatos teljesítésű, és 2020. évi időszakot számlázok ki 2021. évben, a számla fordított vagy egyenes adózású? (Nem építőipari ágazathoz kapcsolódik.)
2. Amennyiben egy 2020. évre vonatkozó folyamatos teljesítésű számlát helyesbítek, ahol az eredeti számlát fordított adózással állítottuk ki (2020. 12. hónap az eredeti számla kelte), akkor fordított vagy egyenes adózással kell kiállítani a helyesbítő számlát? Ebben az esetben mi a számla teljesítési időpontja?
Részlet a válaszából: […] ...munkaerő-kölcsönzés fordított adózásáról az Áfa-tv. 142. § (1) bekezdés c) pontja rendelkezik. Eszerint az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője fizeti a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz - ideértve azt is, ha az nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 25.

Munkaerő-kölcsönzés könyvelése

Kérdés: Kérem, szíveskedjenek bemutatni a munkaerő-kölcsönzés könyvelésének lépéseit!
Részlet a válaszából: […] ...sajátos tétele van a munkaerő-kölcsönzésnek, akölcsönadott munkaerő árát (szerződés szerinti értékét) a kölcsönadónakszámláznia kell a kölcsönvevő részére, amely számlázott és elfogadott összegeta kölcsönadó árbevételként, a munkaerőt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 5.

Munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatottak

Kérdés: A rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség szabályai 2011-től megváltoztak. Az APEH-tájékoztató szerint figyelmen kívül kell hagyni a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók létszámát. Munkáltató az, akivel a magánszemély munkaviszonyban áll. Ezek alapján a korábbi években az átlagos állományi létszámba bele kellett volna venni a kirendelt (kölcsönzött) munkaerőt? Vagy a korábbi években sem kellett figyelembe venni, és ez a módosítás csak pontosítást jelent?
Részlet a válaszából: […] ...kell hagyni - többek között - azokat amunkavállalókat, akiknek a foglalkoztatása az Mt. 193/C. §-ának a) pontjábanmeghatározott munkaerő-kölcsönzés keretében történik. 2011. 01. 01-től azFlt.-ben ez az előírás már nem szerepel, tehát nem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 23.

Munkaerő-kölcsönzésnél a telephely

Kérdés: Iparűzési adó esetén a nettó árbevételt mely településen kell figyelembe venni, ha a vállalkozás munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozik, székhelye Budapesten van, de különböző városokban felkutatott és alkalmazott dolgozókat kölcsönöz a székhelytől eltérő városokba?
Részlet a válaszából: […] ...A Htv. 52. §-ának31. pontja definiálja a telephely fogalmát, mely szerint telephely az adóalanyállandó üzleti létesítménye. Mivel a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozóvállalkozótól kölcsönzött dolgozók foglalkoztatási helyei nem minősíthetők az őállandó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 20.

Munkaerő-kölcsönzés tagállamból

Kérdés: Társaságunk kapacitásának bővítésére romániai (EU-tag) cégtől szakmunkásokat vesz bérbe. A cég euróban számláz. A számla ellenértékét a teljesítés napján érvényes MNB-árfolyamon értékelve számítjuk át forintra. Kérdésem, hogyan kell ezt az áfabevallásban szerepeltetni (melyik soron/oszlopban)? A kiszámolt forintérték az áfa alapja, és erre számolom fel a 20 százalék áfát, vagy ezt már bruttó értéknek kell tekinteni? Egyáltalán be kell állítani az áfabevallásba? Magát a számlát az igénybe vett szolgáltatások között számoljuk el, bérmunkadíjként.
Részlet a válaszából: […] ...nem felel meg a számviteli előírásoknak. Az adott esetben nembérmunkáról van szó, hanem igénybe vett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 9.

Bérmunka vagy munkaerő-kölcsönzés

Kérdés: Megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató cég gyakran végez bérmunkát a megrendelő telephelyén, a megrendelő anyagával. Minősíthető-e ez munkaerő-kölcsönzésnek, illetve mi a különbség a bérmunka és a munkaerő-kölcsönzés között?
Részlet a válaszából: […] ...foglalkoztatás különböző eseteit a Mt. szabályozza. Ismeri a kiküldetést, a kirendelést és a munkaerő-kölcsönzést. Annak a foglalkoztatás milyensége szempontjából nincs jelentősége, hogy a cég bérmunkában (azaz a megrendelő anyagának a felhasználásával) végez munkát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 12.

A munkaerő-kölcsönzés áfája

Kérdés: A munkaerő-kölcsönzés többféle módon is történhet. Milyen áfafizetési kötelezettség kapcsolódik a munkaerő-kölcsönzés különböző eseteihez?
Részlet a válaszából: […] ...értelmezhetetlen az Áfa-tv. 5. §-ának (2) bekezdése alapján]. Amennyiben ellenérték fejében történik a szolgáltatásnyújtás (munkaerő-kölcsönzés), úgy az Áfa-tv. 8. §-a alá tartozó szolgáltatásnyújtás valósul meg, melynek adókötelezettségére az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. február 20.

Munkaerő-kölcsönzés bérének és bérjárulékainak könyvelése

Kérdés: Hogyan kell helyesen könyvelni a munkaerő-kölcsönzést gyakorlónál a bért és járulékait? Helyes-e, ha a kölcsönadott munkaerő bérköltségét a 8. számlaosztályon belül számoljuk el?
Részlet a válaszából: […] ...eredménykimutatásnál a 82. Személyi jellegű ráfordítások közé, forgalmiköltség-eljárással készülő eredménykimutatásnál - mint a munkaerő-kölcsönzés közvetlen költségeit - a 811. Belföldi értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége számlára.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. szeptember 19.
1
2