Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott tőketartalék (ismeretlen eredetű) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Tőketartalék emelése

Kérdés: Társaságunk a likviditás biztosítása érdekében tőketartalék-emelésre készül. A saját tőke aránya, a jegyzett tőke megfelel a törvényben meghatározottnak. Tőketartalék-emelés lehetséges-e a jegyzett tőke emelése nélkül?
Részlet a válaszból: […]által az alapításkor az alapítás részeként, illetve a tőkeemeléskor a tőkeemelés részeként tőketartalékba (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök értékét.A jegyzett tőke emeléséhez mindenképpen módosítani kell a létesítő okiratot (a társasági szerződést) a Ptk. 3:198. §-a szerint. A jegyzett tőke emelése - ez esetben - csak külső tőke bevonásával valósulhat meg. A társasági szerződést módosító határozatnak tartalmaznia kell a törvényben előírtak mellett azt is, hogy az egyes tagok milyen összegű és összetételű vagyoni hozzájárulásokat teljesítenek (milyen nevesített eszközöket bocsátanak a társaság rendelkezésére), abból mely eszközökkel történik a jegyzett tőke emelése, és mely eszközök szolgálnak a tőketartalék növelésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7497
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Ismeretlen eredetű tőketartalék, fejlesztési tartalék

Kérdés: A kft. átvilágítása során a 2017. évben derült ki, hogy a 2005. évben képzett fejlesztési tartalék, valamint tőketartalék a mai napig szerepel a könyvekben. A tőketartalék képzésének oka sajnos nem ismert az iratok megsemmisülése miatt. A fejlesztési tartalék nem került felhasználásra, visszaírásra. Mivel elévülési időn túli tételekről van szó, mi a helyes eljárás a tőketartalékként és a fejlesztési tartalékként nyilvántartott összegek megszüntetésére?
Részlet a válaszból: […]adóhatósággal. Erre vonatkozhat az elévülési szabály.)A számviteli előírások alapján azonban csak a követelések-kötelezettségek esetében beszélhetünk elévülésről. (Sőt, ha a követelések-kötelezettségek vonatkozásában kötelezően előírt, a mérlegfordulónaphoz kapcsolódó egyeztetéseket, ellenőrzéseket szabályszerűen végrehajtják, akkor még a követelések-kötelezettségek sem évülhetnek el!)Az Szt. 69. §-ának (1) bekezdése alapján a könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és a törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.A leltárkészítési kötelezettség a saját tőke elemeire is vonatkozik. Így 2005-től minden üzleti év mérlegfordulónapján készült leltárból ki kell tűnnie, hogy mikor és milyen jogcímen képeztek tőketartalékot, illetve fejlesztési tartalékot. Ha nincsenek ilyen leltárak, az súlyos számviteli hiányosság. Ha vannak, akkor 2017-ben a 2005. évi képzéseket kell sztornírozni. Nem elévülés címén, hanem jogalap nélküli képzés címén!A kérdés szerint az iratok megsemmisültek. Minden év leltára feltételezhetően nem semmisült meg. Ha mégis, akkor a következő javasolható, feltételezve, hogy 2005-ben a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak el.Egyszerű a helyzet a fejlesztési tartaléknál, mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7394