Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

71 találat a megadott fejlesztési tartalék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Fejlesztési tartalékról történő döntés a beszámoló elfogadásakor

Kérdés: Egy egyszemélyes társaság tulajdonos ügyvezetője fejlesztési tartalékot szeretne képezni 2020-ra. A tagi határozatot meghozhatja jogszerűen akár a beszámoló elfogadásával egyidejűleg (2021. 05. hónapban), vagy tavaly kellett volna meghoznia a döntést?
Részlet a válaszból: […]adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összegnek csak akkor megfelelő a döntés, ha azt az adóév (jelen esetben 2020. december 31-e) utolsó napján meghozták, és az adóév utolsó napján a könyvviteli nyilvántartásban az eredménytartalék
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8565
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Fejlesztési tartalék felhasználása

Kérdés: Társaságunk a 2019. évben jelentős beruházásba kezdett, mintegy 320 millió Ft bekerülési értékben. A beruházás üzembe helyezésére várhatóan a 2021. évben kerülhet sor. A 2020. évi beszámoló készítése során a tulajdonosok 100 millió Ft fejlesztési tartalék képzéséről döntöttek. Felhasználható lesz-e a teljes fejlesztési tartalék összege a beruházás üzembe helyezésekor a 2021. évben, figyelembe véve, hogy a többéves beruházás számlái a teljesítésekkel arányosan az előző években folyamatosan kiegyenlítésre kerültek a fejlesztési tartalék képzését megelőzően?
Részlet a válaszból: […]a 2020. évi beszámoló készítése előtt kell meghozni, hogy a 2020. évi beszámoló mérlegében az már lekötött tartalékként szerepeljen, azaz legkésőbb az átvezetést 2020. december 31-ével könyvelni kellett.A fejlesztési tartalék felhasználásáról a Tao-tv. 7. §-ának (15) bekezdése rendelkezik. Az adózó a fejlesztési tartalékot a lekötés adóévét követő négy adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelően oldhatja fel. Ebből az következik, ha a 2020. évben szabályosan képeztek fejlesztési tartalékot, azt lekötött tartalékként a 2020. évi éves beszámoló mérlege lekötött tartalékként tartalmazta, akkor a 2021. évben a megvalósult beruházás összegében feloldható.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8525

3. találat: Fejlesztési tartalék feloldása

Kérdés: A Tao-tv. 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti fejlesztési tartalékot a (15) bekezdése szerint a lekötése adóévét követő négy adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelően lehet feloldani. Ez azt jelenti, hogy a beruházási számlák 16-os számlaosztályon történő elszámolásakor? Ez nem kivitelezhető, hiszen ebben az esetben még nem ismert az, hogy ez mely tárgyi eszköz tao szerinti kartonján jelenjen meg, már elszámolt értékcsökkenési leírásként, mely csökkenti a számított nyilvántartási értéket. Vagyis a fejlesztési tartalék feloldása mindenképpen az üzembe helyezéshez kell hogy kapcsolódjon? Ez egy több évig tartó beruházási folyamatnál azt fogja jelenteni, hogy a fejlesztési tartalék feloldásakor az adott tárgyi eszköznél csak az az összeg vehető figyelembe, amely az üzembe helyezés évében merült fel beruházási kiadásként? (16-os számlaosztály.) Több évig tartó, jelentős, ingatlanhoz kapcsolódó beruházásaink vannak. Ezeknél az üzembe helyezett ingatlanoknál csak egy minimális (rész) összeg számolható el a feloldással amiatt, hogy előfordulhat olyan üzembe helyezés, amikor több év után csak minimális ráfordítás csúszik át a használatbavétel évére. Cégünket ez az értelmezés meglehetősen hátrányosan érinti. A jogalkotói szándék valóban az volt, hogy a több évig tartó beruházások esetén az eszközöknél csak részben vehető figyelembe az egyébként rendelkezésre álló fejlesztési tartalék?
Részlet a válaszból: […]tárgyi eszköz bekerülési értékéből le kell vonni a beruházási folyamat alatt felhasznált fejlesztési tartalékot. Például: egy vállalkozás 2017-ben képzett 400 millió forint fejlesztési tartalékot, és a 2018-2020. években épített egy üzemcsarnokot, amelyet a következők szerint számolt el beruházásként: 2018-ban 140 millió forint, 2019-ben 200 millió forint, 2020-ban 160 millió forint.Az ingatlant 2020. június 30-án 500 millió forint bekerülési értéken helyezte üzembe.Ez esetben a fejlesztési tartalék miatt lekötött tartalékból, 2018-ban 140 millió forintot, 2019-ben 200 millió forintot, 2020-ban 60 millió forintot oldhat fel. A tárgyi eszközhöz ennek alapján a vállalkozás összesen igénybe vett 400 millió forint fejlesztési tartalékot, és így a számított nyilvántartási érték: 500 millió-400 millió = 100 millió forint. Az adózás előtti eredmény csökkentéseként értékcsökkenési leírás címen tehát az üzembe helyezéstől számítva összesen 100 millió forint vehető figyelembe. Ha a leírási kulcs 2 százalék, akkor 2020-ban (184 napra) figyelembe vehető [(500 000 000 × 0,02)/365] × 184 = 5041[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8235

4. találat: Fejlesztési tartalék felhasználása

Kérdés: Fejlesztési tartalékból megvalósított beruházásnál mi a helyes eljárás a társaságiadó-alap korrekciójánál? A 8 millió forintos beruházáshoz 3 millió forintot a fejlesztési tartalék terhére valósítottunk meg.
Részlet a válaszból: […]értékcsökkenési leírás csak növeli az adózás előtti eredményt (mert az adózás előtti eredmény csökkentésére nincs már lehetőség!).A kérdéshez kapcsolódóan számszerű példa segítségével bemutatjuk a fentiekben leírtakat.A társaság a fejlesztési tartalékot a 2017. évben képezte, és 3 millió forintot az eredménytartalékból a lekötött tartalékba ilyen címen átvezetett. A beruházást a 2018. évben kezdte el, de csak 2019-ben fejezte be, 2019. december 31-ével aktiválta. A beruházás teljes bekerülési értéke 8 millió forint, amelyből 4,5 millió forint értékű beruházás valósult meg 2018-ban. Az aktivált eszközöknél a Tao-tv. szerint is, meg a számviteli elszámolásokban is 14,5 százalékos értékcsökkenési leírással számol a társaság. A fejlesztési tartalékot ehhez a beruházáshoz rendelte hozzá a társaság.Ha a kérdésben szereplő beruházás a Tao-tv. 7. §-ának (15) bekezdésében körülírt beruházásnak tekinthető, akkor a 2017-ben képzett 3 millió forint értékű fejlesztési tartalék már 2018-ban feloldható volt, mivel 3 millió forintnál nagyobb összegű beruházás valósult meg.A beruházással megvalósult eszköz(ök) aktiválásakor az adózó a Tao-tv. szerint az értékcsökkenési leírást a bekerülési értékre vetítve állapítja meg, azaz 8 millió forintra. A Tao-tv. 1. számú mellékletének 12. pontja szerint azonban az adózás előtti eredményt csökkentően elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni azt az összeget, amelyet az adott eszközhöz kapcsolódóan a társaság a képzett fejlesztési tartalékból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8215

5. találat: Fejlesztési tartalék utólagos feloldása

Kérdés: A cég 2017-ben fejlesztési tartalékot képzett, amelyet azóta a lekötött tartalékban nyilvántart. A beruházás a 2018. évben kezdődött, és 2019-ben befejeződött. Erre a beruházásra szeretnénk a fejlesztési tartalékot feloldani. A beruházás összege meghaladja a lekötött tartalék összegét. A fejlesztési tartalék egészét feloldhatjuk 2019-ben?
Részlet a válaszból: […]a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezéséig, rendeltetésszerű használatbavételéig végzett tevékenység minősül.A kérdés szerint a beruházási tevékenység 2018-ban kezdődött, és 2019-ben fejeződött be. Feltételezhetően már 2018-ban felmerültek olyan tételek, amelyeket ezen beruházáshoz kapcsolódóan már 2018-ban könyveltek. Ebből következően a fejlesztési tartalékot a 2018-ban könyvelt beruházás bekerülési értékének megfelelően indokolt lett volna feloldani. Ezt nem tették meg. A kérdés valójában arra utal, hogy a 2018. évi elmaradt feloldást 2019-ben megtehetik-e.Az Szt. 3. §-a (3) bekezdésének 2. pontja alapján az eszközöket-forrásokat, az eredményt, a saját tőkét érintő hibákat és hibahatásokat, amelyek a beszámolóval lezárt üzleti évvel (évekkel) kapcsolatosak, a hatályos jogszabályi előírások nem vagy nem megfelelő alkalmazásából, helytelen értelmezéséből stb. származnak, ellenőrzés keretében korrigálni kell. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 86. §-a szerint az ellenőrzés tárgya az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8102

6. találat: Fel nem használt fejlesztési tartalék

Kérdés: 2014. évben fejlesztési tartalékot képeztünk 549.651 Ft értékben, ennyi volt a lehetőség. Eltelt 4 év, a beruházás nem valósult meg. Kérem, segítsenek pontosítani, hogy mi a teendő?
Részlet a válaszból: […]nem használt rész után 10 százalékos mértékkel a társasági adót, valamint azzal összefüggésben a késedelmi pótlékot.- Az adót és a késedelmi pótlékot a 2018. évi társaságiadó-bevallásban kellett volna bevallani.A késedelmi pótlékot a kedvezmény érvényesítését tartalmazó adóbevallás benyújtása esedékességének napját (ami 2015. június 1-je volt, mivel május 31-e vasárnapra esett) követő naptól 2018. december 31-éig kell felszámítani.Mivel ez nem történt meg, a 2018. évi beszámolót[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7994

7. találat: Fejlesztési tartalék a tárgyieszköz-nyilvántartáson

Kérdés: Helyes-e az a gyakorlat, amely szerint a tárgyieszköz-nyilvántartó program készítője a felhasznált fejlesztési tartalékot felvezeti külön sorba az egyedi kartonra, de csak a nettó értéket csökkenti vele, az értékcsökkenés oszlopba és a halmozott értékcsökkenés oszlopba sem veszi fel, emiatt nem egyezik meg az értékcsökkenéssel csökkentett bruttó érték a nettó értékkel?
Részlet a válaszból: […]elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegét, ezt csökkentő tételként a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegét;- az aktiválás időpontjától az üzleti év végéig elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás göngyölített összegét;- az aktiválás időpontjától az üzleti év végéig elszámolt (a visszaírttal csökkentett) terven felüli értékcsökkenés göngyölített összegét;- a nettó értéket (a göngyölített összegekkel csökkentett bruttó értéket);- de részben sem kell tartalmaznia a kapcsolódóan felhasznált (feloldott) fejlesztési tartalék összegét.A Tao-tv. követelményeinek megfelelő egyedi nyilvántartásnak - többek között - tartalmaznia kell a tárgyi eszköz- bekerülési (bruttó) értékét;- a Tao-tv. 1. és 2. számú melléklete szerinti leírási kulcsot;- az üzleti évben feloldott (felhasznált) fejlesztési tartalék összegét (nem lehet több, mint a bekerülési, bruttó érték);- az üzleti évben a leírási kulccsal meghatározott terv szerinti értékcsökkenés összegét;- az aktiválás időpontjától az üzleti év végéig elszámolt, a leírási kulccsal meghatározott terv szerinti értékcsökkenés göngyölített összegének és a felhasznált tartalék értékének együttes összegét (nem lehet több, mint a bruttó érték);-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7788
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Új cég fejlesztési tartaléka

Kérdés: A 2017-ben alakult új kft. az évet jelentős eredménnyel zárja. Az adózás előtti eredményből képezhet-e fejlesztési tartalékot?
Részlet a válaszból: […]összege...Az Szt. szerint a lekötött tartalék az eredménytartalékból lekötött összeg. 2017. évi beszámoló elfogadásakor, az első üzleti év mérlegfordulónapján csak adózott eredménye lehet a társaságnak, amelyet 2018-ban az eredménytartalék növekedéseként kell 2016-tól kimutatni, az adózott eredményt nem lehet 2017-ben a lekötött tartalékba átvezetni, később sem! Így 2017. adóév végén nincs eredménytartalék, a nem létező eredménytartalékból a lekötött tartalékba sem lehet átvezetni (az átvezetés miatt negatív eredménytartalék[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7593
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Fejlesztési tartalék feloldása

Kérdés: 2013-ban fejlesztési tartalékot képeztünk, és most december hónapban vásárolnánk egy garázst a cég kocsijának tárolására. Ez az összeg 4 millió Ft, amit majd részletekben fizetünk ki. Az adásvételi szerződés és a birtokba adás megtörténik 2017. december 31-ig, de a Földhivatal valószínűleg csak 2018-ban írja a nevünkre. A lekötött tartalékot feloldhatom-e 2017-ben?
Részlet a válaszból: […]- a bérbe vett eszközök kivételével -, függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerződésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a vállalkozóhoz. A részletfizetés nem akadálya tehát az eszköz nyilvántartásba vételének, csak annyit jelent, hogy - átmenetileg - a forrása kötelezettség lesz. Ha tehát a birtokba adás megtörténik 2017-ben, akkor a beszerzés elszámolható beruházásként, és - ha az építményre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7534

10. találat: Fejlesztési tartalék fel nem használása

Kérdés: Korábban fejlesztési tartalékot képeztünk, melyből 5 millió Ft-ot 2017. évben fel kellett volna használnunk. Családi okok miatt ez nem sikerült, ezért év végén el kell számolni, és a szükséges intézkedéseket el kell végezni. Kérjük, szíveskedjenek összefoglalni a szükséges teendőinket, határidőket a könyvelési előírások ismertetésével annak érdekében, hogy a minimális "büntetést" érhessük el. Természetesen a tervezett fejlesztést a jövő évben igyekszünk végrehajtani.
Részlet a válaszból: […]társaságiadó-mértékkel kell számítani. Ha a negyedik adóév 2017, akkor a képzés a 2013. adóévben történhetett, amikor az adómérték 500 millió forintig (és ezt a fejlesztési tartalék nem haladhatta meg) 10 százalék volt. Ennek alapján a fizetendő adó 500 ezer forint. A késedelmi pótlékot 2014. május 31. - 2017. december 31. közötti napokra kell felszámítani, a mértéke - naponta - a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A jegybanki alapkamatot az adott napon (napokon) érvényes mértékkel kell figyelembe venni az Art. 165. § (3) bekezdése szerint.Ha nem történik meg az adó megfizetése 2018. január 30-áig, akkor az ezt követő naptól az említett Art.-előírás alapján kell késedelmi pótlékot felszámítani.Az adót és a késedelmi pótlékot a 2017. adóévről benyújtandó társaságiadó-bevallásban kell bevallani.A társasági adót az adóévet terhelő társasági adóval azonosan kell könyvelni, a késedelmi pótlékot pedig a 2017. adóévi eredmény terhére - az egyéb ráfordítások között - kell elszámolni az Szt. 81. § (2) bekezdés b) pont alapján, mivel a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7458
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést