Célelőirányzatból kapott támogatás elszámolása


Állattenyésztéssel foglalkozó kft. az FVM-mel kötött támogatási szerződés alapján a vidékfejlesztési célelőirányzatból a 104/2001. Korm. rendeletre hivatkozással támogatást kapott. A beruházás jogcímei: úthálózat-fejlesztés, állattenyésztő telep energiaellátásának fejlesztése, a felvásárlótelephez kapcsolódó útmérleg, amely építés, tárgyieszköz-beszerzés, fejlesztésihozzájárulás-fizetés formájában valósult meg. A támogatást jogosulatlan felhasználás esetén vissza kell fizetni. Hogyan kell a támogatást elszámolni? Tőketartalékba helyezés esetén hogyan számolandó el az értékcsökkenési leírás? A társasági adó alapjánál milyen korrekcióval kell számolni, ha maradványérték is van? A válaszok egyértelmű megértése érdekében kérem a könyvelési tételek megjelölését is.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2003. október 30-án (70. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1465

[…] juttatással közvetlenül a beruházási szállítót egyenlítették ki, akkor a könyvelési tétel: T 455 – K 412). Itt jegyezzük meg, a hivatkozott kormányrendeletek 2002. december 31-ig voltak hatályban, rendelkezéseiket azonban a folyamatban lévő ügyleteknél alkalmazni kell. A két rendelet helyébe 2003. január 1-jével egy rendelet lépett (ez is igazolja a fenti következtetés helyességét), a 290/2002. Korm. rendelet. A kérdés szerinti támogatást tehát a folyósításkor a tőketartalékba kell helyezni még akkor is, ha azt a jogszabályban, szerződésben, megállapodásban rögzített feltételek nemteljesítése esetén részben vagy egészen vissza kell fizetni. Ha például a támogatás felhasználását ellenőrzik, és a jogosulatlan felhasználás megállapítható, akkor indokolt lehet a támogatás visszafizetése. A visszafizetés forrásfeltételeinek biztosítása érdekében az Szt. 38. §-a (2) bekezdésének d) pontja úgy rendelkezik, amennyiben a feltételek nemteljesítése esetén a támogatást részben vagy egészen vissza kell fizetni, akkor a kapott támogatást a tőketartalékból a lekötött tartalékba át kell vezetni (T 412 – K 414), onnan csak akkor lehet visszavezetni, ha a feltételek már teljesültek és nem kell visszafizetni (T 414 – K 412), illetve ha a feltételek nem teljesültek és ezért a támogatást vissza kell fizetni (T 414 – K 412 és T 412 – K 384). A támogatásból beszerzett eszköz bekerülési értékét az általános előírások szerint kell meghatározni. Ezen eszközöket […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.