Célelőirányzatból kapott támogatás elszámolása

Kérdés: Állattenyésztéssel foglalkozó kft. az FVM-mel kötött támogatási szerződés alapján a vidékfejlesztési célelőirányzatból a 104/2001. Korm. rendeletre hivatkozással támogatást kapott. A beruházás jogcímei: úthálózat-fejlesztés, állattenyésztő telep energiaellátásának fejlesztése, a felvásárlótelephez kapcsolódó útmérleg, amely építés, tárgyieszköz-beszerzés, fejlesztésihozzájárulás-fizetés formájában valósult meg. A támogatást jogosulatlan felhasználás esetén vissza kell fizetni. Hogyan kell a támogatást elszámolni? Tőketartalékba helyezés esetén hogyan számolandó el az értékcsökkenési leírás? A társasági adó alapjánál milyen korrekcióval kell számolni, ha maradványérték is van? A válaszok egyértelmű megértése érdekében kérem a könyvelési tételek megjelölését is.
Részlet a válaszából: […] ...vidékfejlesztési célelőirányzat felhasználásának általános feltételeiről szóló 104/2001. Korm. rendelet valójában nem adja meg a kérdésben szereplő támogatás elszámolására vonatkozó szabályokat. Az adott időszakban hatályos, az agrártámogatások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 30.
Kapcsolódó címkék:  

Beruházási támogatás

Kérdés: Hogyan érinti a kapott beruházási támogatás a társaságiadó-kötelezettséget?
Részlet a válaszából: […] ...esetben sem – a kapott támogatás, ha annak juttatása jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján történt. A Gazdaságfejlesztési Célelőirányzatból kapott támogatás jogszabályon alapul.A beruházáshoz – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott támogatást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. február 8.
Kapcsolódó címkék: