Könyviteli, adótanácsadói tevékenység - áfa, eva
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 180. számában (2008. augusztus 7.), 3757. kérdésszám alatt

Kérdés: Az Eva-tv. hatálya alá tartozó, előre meghatározott díj ellenében - havi vagy negyedéves elszámolás keretében - rendszeresen könyvviteli, adótanácsadói tevékenységet végző kft. az Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdése alapján a számlán a teljesítés időpontjának a fizetési határidővel megegyező időpontot tüntet fel, és ez alapján fizeti meg az evát (ez negyedéves elcsúszást is jelenthet). Árbevételként elszámolja a számlák nettó értékét. Megfelel-e a hatályos eva-, áfa- és számviteli törvényi előírásoknak a fenti gyakorlat?
Válasz (részlet): […]az evaalany felszámítja a számlában az áfát, de külön áfafizetési kötelezettség nem terheli az új Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdése szerint. A kft.-nek az árbevételt nem az Áfa-tv. szerinti - az adófizetési kötelezettség keletkezése szempontjából lényeges - teljesítési időponttal kell elszámolnia, hanem az Szt. 72. §-a alapján a szerződés szerinti teljesítés időszakában. Így például a júniusi könyvviteli szolgáltatás szerződésben foglalt - az áfát is magában foglaló - ellenértékét június hónapra könyvelni kell, árbevételként[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére