Állami vagyon kezelésbevételéhez kapcsolódó elszámolások


Az állami vagyon kezelésével összefüggésben elszámolandó pótlási alap számviteli kezeléséhez kapcsolódik a kérdés. Társaságunk 2006. december 31-ig költségvetési szervként, 2007. 01. 01-től gazdasági társaságként folytatja a tevékenységét. A költségvetési szerv kezelésében lévő vagyonrészét a gazdasági társaság apportként, az ingatlanokat és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat pedig vagyonkezelési szerződéssel kapta vissza. A vagyonkezelési szerződésben az eszközök bruttó értéke is meghatározásra került, és ennek megfelelően került a társaságnál nyilvántartásba vételre a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben. Így az értékcsökkenés megállapításának az alapja a vagyonkezelési szerződésben meghatározott bruttó érték lett. Az elszámolt terv szerinti, terven felüli értékcsökkenés az analitikus nyilvántartásokból megállapítható. A vagyonkezelési szerződés a szerződéskori nettó értékre a társaságnak az elszámolt értékcsökkenés mértékében pótlási kötelezettséget írt elő, amely teljesítéséről minden évben be kell számolnunk. A "pótlási alap"-ot, a visszapótlási kötelezettséget növeli az elszámolt értékcsökkenés, és csökkenti az MNV Zrt. által elismert és jóváhagyott értéknövelő beruházások összege, tehát nem feltétlenül minden felújításunk. Kérdéseink: Hogyan történik a visszapótlási kötelezettség számviteli kimutatása, elszámolása? A visszapótlási alapot a könyvekben hogyan kell vagy lehet kimutatni? Az elszámolt értékcsökkenések számviteli elszámolása pótlási alap kimutatása esetén különbözik-e az egyéb eszközökétől? Hogyan kell az értéknövelő beruházást, felújítást az egyéb vagyonkezelő részéről számlázni, számviteli nyilvántartásokban elszámolni? A visszapótlási alap elszámolásával kapcsolatos kötelezettség hogyan változik?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2011. június 23-án (246. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5061

[…] módosítani kell, az átvételkor könyvelt értékcsökkenést pedig meg kell szüntetni. Az előző bekezdésben leírtak egyértelműen következnek a Korm. rendelet 9. §-a (9) bekezdésének a) pontja előírásából: az egyéb vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésbe vett eszközöket a számviteli törvény előírásai szerint a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben a vagyonkezelési szerződésben rögzített értéken állományba venni. A hivatkozott előírásból az is következik, hogy az egyéb vagyonkezelő köteles a számviteli politikájában meghatározott módon terv szerinti - szükség esetén terven felüli - értékcsökkenést elszámolni ugyanúgy, mint bármely más, nem vagyonkezelésbe vett eszköze esetében. A terv szerinti értékcsökkenést - az általános elő­írások szerint - értékcsökkenési leírásként az 5. számlaosztályban, a terven felüli értékcsökkenést egyéb ráfordításként a 8. számlaosztályban kell elszámolni. A ténylegesen elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés együttes összege jelenti a visszapótlási kötelezettséget. Ezt azonban az 1-4. számlaosztályban nem szabad könyvelni, indokolt azonban a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kimutatni. Az állami vagyon vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos törvényi követelmény, hogy annak értéke a vagyonkezelés időtartama alatt nem csökkenhet. A terv szerinti, illetve a terven felüli értékcsökkenés elszámolásával azonban csökken, hiszen a vagyonkezelésbe vett eszközök nettó értéke kevesebb, mint a vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos hosszú lejáratú kötelezettség. Ezt a csökkenést kell visszapótolni. A visszapótlás történhet az állami vagyonba tartozó eszköz megvalósításával, a vagyonkezelésbe vett eszközök (ingatlanok) értékének növelésével (értéknövelő beruházással és a számviteli előírásoknak megfelelő felújítással), a vagyonkezelésbe adó egyetértésével és hozzájárulásával. Ez esetben - ezek elszámolásánál - a Korm. rendelet 18. §-ának (3)-(4) bekezdésében foglaltakra kell tekintettel lenni. Ha a megvalósított értéknövelő beruházás, felújítás, illetve létrehozott új eszköz értéke kevesebb vagy éppen annyi, mint a visszapótlási kötelezettség, akkor - a társaságnál az értéknövelő beruházás, felújítás, illetve létrehozott új eszköz beruházásként elszámolt értékét az egyéb ráfordításokkal szemben ki kell vezetni, - az értéknövelő beruházás, felújítás, illetve létrehozott új eszköz piaci értékét - az áfa felszámításával - számlázni kell az MNV Zrt. felé, árbevételként, fizetendő áfaként történő elszámolása vevőkkel szembe történik. Tekintettel arra, hogy az értéknövelő beruházással, felújítással a vagyonkezelésbe adott eszközök értéke nő, illetve új eszközt kell vagyonkezelésbe adni, módosítani kell a vagyonkezelési szerződést, vagyonkezelésbe kell adnia az MNV Zrt.-nek az előbbi bekezdés szerint átvett értéknövekedéseket, új eszközöket, célszerűen ezeket az MNV Zrt. számlázza az egyéb vagyonkezelő felé. A vagyonkezelő ezen számla szerinti értékekkel növeli a vagyonkezelésbe vett eszközök bruttó értékét, illetve új eszközként állományba veszi, […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.