Saját beruházások vagyonkezelésbe adása


100%-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. vagyunk. Számos épület van az önkormányzattól a vagyonkezelésünkben. Amikor vagyonkezelésbe vesszük az eszközt, akkor az 1. eszközszámla a 4421. hosszú lejáratú kötelezettségre kerül, a szerződésben foglalt bekerülés értékében. Hogyan vezessem ki az eszközt, ha kikerül a mi vagyonkezelésünkből, és visszakerül az önkormányzathoz? Az addig használt értékcsökkenést hogyan kell kivezetni? Másik kérdésünk a visszapótlási kötelezettség kiszámításának a könyvelése: Jelenleg csak az általunk végrehajtott beruházásokat számlázzuk ki, amelyek nagyságrendileg nem fedik le az értékcsökkenést, tehát mindig van a következő évre átvitt visszapótlási kötelezettség, amit a 4422-es számlán tartok nyilván.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. február 23-án (480. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9110

[…] vagyonkezelésbe vett eszközöknél az értékcsökkenés elszámolása az általános előírások szerint kell, hogy történjen, azaz T 571 - K 129. Ezzel egy­idejűleg és ezzel azonos összegben elő kell írni a visszapótlási kötelezettséget a vagyonkezelésbe vett eszköz forrásszámlájával szemben: T 4491 - K 4492. (Az eszközérték csökkenéséhez kapcsolódik a forrásának a csökkenése is, a csökkenéssel azonos a visszapótlási kötelezettség növekedése.) A visszapótlási kötelezettség elkülönített számlán történő kimutatását indokolja az is, hogy maga a visszapótlás nem feltétlenül egyetlen eszközhöz fog kapcsolódni, továbbá az is, hogy a visszapótlási kötelezettség keletkezése és a tényleges visszapótlás között időbeli eltérés jelentős lehet.A kft. által végrehajtott, majd az önkormányzat tulajdonát képező beruházások megvalósításának ráfordításait elkülönítetten kell a beruházások között könyvelni. (Ha saját vállalkozásban történik a beruházás, akkor elsődlegesen saját termelésű készletként könyvelendő.) Ha a beruházás befejeződött, az eszköz rendeltetésszerűen használatba vehető, akkor az önkormányzati tulajdont képező eszközt át kell adni az önkormányzatnak, ahogyan írja, számlázással.Ha a beruházás pénzügyi forrását az önkormányzat biztosítja, akkor T 311 - K 961, a könyv szerinti érték kivezetése: T 861 - K 161, a 961. és a 861. számlák egyenlege jelenik meg az eredménykimutatásban, pénzügyi rendezése: T 384 - K 311.Ha a beruházást a visszapótlási kötelezettség terhére számolhatják el, […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.