Bankkártyával történő kifizetések elszámolása


A 4776. számú válaszhoz kapcsolódóan az általam feltett kérdés a társaság bankkártyával történő (valutás) készpénz-kiegyenlítéseiről, valutafelvétellel történő készpénzes devizaszámlák kiegyenlítéséről, valamint a fennmaradó összeg házipénztárban történő kezelésének menetében kér segítséget. Kérdésem arra irányul, hogy a tartós (többnapos, esetleg hetes) külföldi bankkártyahasználat során a felvett összegek pénztárban történő "aznapi" kezelése nem valós, hiszen a felvett összeg nem kerül a házipénztárba, csak a megmaradt, az ügyvezető által visszahozott része.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2012. március 8-án (261. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5337

[…] fizetések elszámolására (36131), – másrészt a bankkártyával felvett készpénz (valuta) elszámolására (36132) szolgáló számlákra. Az elszámoltatáshoz – az előbbi megbontásban – célszerű a kiküldöttel a bizonylatokat jegyzékbe foglaltatni. E jegyzék és a bizonylatok alapján a bizonylatok szerinti devizaértékeket – a teljesítéskori (a bankkártyával történt fizetéskori) választott devizaárfolyamon – könyvelni kell a megfelelő eszköz-, illetve költségszámlával, valuta felvétele esetén a valutaelszámolási számlával (36132) szemben: T 1, 2, 3, 5 (36132) – K 36131. (Ezek a tételek a pénztárban nem jelennek meg, közvetlenül a főkönyvi számlákra kell könyvelni!) Amikor a bankkivonat megérkezik, akkor ellenőrizhető, hogy a kiküldött a bankkártya használatával kapcsolatos minden bizonylatot a társaság rendelkezésére bocsátotta-e, és ezáltal könyvelhető a pénzeszköz csökkenése a 36131. számla terhelésével. Ha a társaság nevére szóló – külföldön használt – bankkártya devizaszámlához kapcsolódik, akkor a devizacsökkenéseket a csökkenéskor érvényes könyv szerinti forintértéken indokolt könyvelni (T 36131 – K 386). Ha a társaság nevére szóló – külföldön használt – bankkártya az elszámolási betétszámlához kapcsolódik, akkor azt a forintértéket kell könyvelni, amelyet a bank az egyes bizonylatokhoz kapcsolódóan leemelt (T 36131 – K 384). A bizonylatok, azok pénzügyi rendezésének könyvelése után a 36131. számlán mutatkozó egyenleg az egyes tételekhez kapcsolódó árfolyam-különbözet összevont értéke, amelyet jellegének megfelelően árfolyamnyereségként, illetve árfolyamveszteségként kell elszámolni. A bankkártyával külföldön felvett valuta elszámolása A társaság nevére szóló bankkártyával a külföldön felvett készpénz (valuta) elszámoltatásához szükséges bizonylatokat indokolt külön jegyzékbe foglalni. Ezen jegyzék és a bizonylatok alapján a bizonylatok szerinti devizaértékeket – a teljesítéskori választott devizaárfolyamon - könyvelni kell a megfelelő eszköz-, illetve költségszámlával szemben: T 1, 2, 3, 5 – K 36132, de könyvelni kell a valuta felvételét is a 36131. számlával szemben: T 36132 – K 36131. Természetesen könyvelni kell a külföldi napidíjat is, ha azt a kiküldött a bankkártyával külföldön valutában vette fel, a kiküldetés befejező (utolsó) napján érvényes választott (és nem az Szja-tv. szerinti) devizaárfolyamon […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.