Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Behajtási költségátalányról lemondás

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2014. október 9. (Számviteli Levelek 313. szám, 6449. kérdés)

Olvasói kérdés

A NAV állásfoglalása szerint a behajtási költségátalány rendkívüli bevételnek minősül, ha a jogosult eltekint attól, az Önök válaszában az elengedett kötelezettség az egyéb ráfordítást csökkenti. Ezt 2014. 01. 01-től kell alkalmazni. Melyik megoldás a helyes? Minden esetben írásban kell lemondania a jogosultnak? Eddig egyetlen ügyfelünktől sem kaptunk ilyen levelet. Mi sem küldtünk a vevőinknek. Ezt sürgősen pótolni kell?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]rendezett behajtási költségátalányt tartja nyilván, a behajtási költség­átalányról való lemondást nem kell könyvelnie. Az új Ptk. szerint (de az előtte hatályos Ptk. szerint is), ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak az MNB késedelmikamat-fizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. Ebből az előírásból egyértelműen következik, hogy a kötelezettnek (például a vevőnek) a fizetésikésedelembe-esés napján tételesen könyvelnie kell a behajtási költségátalány miatti tartozásának a forintösszegét (T 8632 - K 479), függetlenül attól, hogy azt a jogosult (a szállító) kéri-e vagy sem. A Ptk. előírását megszegve járt el az a kötelezett, amelyik a 2014. január 1-jétől nem könyvelte a költségátalány miatti tartozását. (A jogalkotó nyilvánvaló szándéka az volt, hogy a kötelezett ezen kötelezettségét a késedelembe esés napjával pénzügyileg is rendezze, függetlenül a pénztartozása rendezésétől!) A jogosult számára a behajtási költségátalány esedékességét, nagyságát ismertté tette a Ptk. vonatkozó elő­írása. Így a kötelezettet nem terheli az a feladat, hogy a jogosultat a behajtási költségátalányról tájékoztassa. A NAV-tájékoztató szerint a jogosultnak azt követően kellene kifejezett nyilatkozattal lemondania a behajtási költségátalányról, amikor azt a kötelezett már kötelezettségként kimutatta, de a jogosult részére még nem utalta át. Mivel a jogosult a nyilatkozattal - könyveiben ki nem mutatott - követeléséről mond le, ennek a nyilatkozatnak a számviteli bizonylatokkal szembeni követelményeknek kell megfelelnie. Ezért azt csak írásban teheti meg a jogosult és behajtási költségátalányonként[…]

Figyelmébe ajánljuk

A behajtási költségátalánnyal kapcsolatos elszámolások a szabályozás módosulásával tisztázódtak. Mi a helyzet a késedelmi kamattal?

Tovább a teljes cikkhez

A 6441. és 6449. kérdésre adott válaszukat olvasva, azok elgondolkodtattak. A szerződésekkel, kötelmekkel kapcsolatosan általános szabály, hogy az új törvényt a Ptk. hatálybalépését - azaz 2014. március 15-ét - követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra kell...

Tovább a teljes cikkhez

Olvastam, hogy a behajtási költségátalányról új törvény lépett hatályba, amely szerint a kötelezettet terhelő, kereskedelmi ügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei...

Tovább a teljes cikkhez

Állásfoglalást szeretnék kérni a Ptk. 301/A. §-a (3) bekezdésében rögzített 40 eurós behajtási költségátalány gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. Értelmezésünk szerint, amennyiben egy másik gazdasági társaság tartozik társaságunknak, az adós a 40 eurós behajtási...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére