Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Sajátos törzstőkefeltöltés

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2015. július 16. (Számviteli Levelek 328. szám, 6719. kérdés)

Olvasói kérdés Az új Ptk. a kft.-k esetében sajátos törzstőke­feltöltésről rendelkezik. Hogyan kell ezt a rendelkezést értelmezni? Hogyan kell számvitelileg elszámolni?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]saját vagyonukból, hanem a társaság egyébként felosztható nyereségéből fedezzék a törzstőke összegét. A társasági szerződésben ilyenkor is meg kell határozni a törzstőke és a törzsbetétek összegét, de azt a tagoknak nem kell megfizetniük a társaság részére, hanem a társaság eredményes működése során megtermelt nyereségből lehet megteremteni a fedezetét. (Az indokolás a garanciális szabályok kapcsán visszatartott nyereségről szól!)Az új Ptk. előírásának és a kapcsolódó indokolásának összeolvasásából, együttértelmezéséből az következik, hogy a tagok számára a felkínált lehetőség mindenképpen előnyökkel jár, különösen annak ismeretében, hogy a törzstőkét 2016. március 15-e előtt 3 millió forintra fel kell emelni. De hogyan kell elszámolni?Az új Ptk. nem tartalmaz elszámolási szabályt. Sőt a számviteli törvény 2015. évi módosítása sem. Így a jogalkalmazónak kell az új Ptk. hivatkozott előírását a jogalkotó elképzeléseinek megfelelően értelmeznie!Az indokolás szerinti "a társaság felosztható nyereségéből fedezzék", továbbá az új Ptk. szerinti "a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség" szövegrészek nem értelmezhetők másként, a "nyereség" csak az adózott eredmény lehet, és az az eredményfelosztás során csökkenti a jegyzett, de még be nem fizetett tőke összegét. A kérdés csak az lehet, hogy közvetlenül vagy közvetett módon?Mivel az adózott eredményből rendezett befizetés a tagok helyett történik, így az a tagok befizetéseként kezelendő. Ha viszont a tagok befizetése, akkor "az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség" csak úgy értelmezhető, hogy azt először osztalékként kell elszámolni (T 493 - K 4792), majd az osztalékot terhelő személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás levonása után (T 4792 - K 462, 463-10) a különbözet a jegyzett, de még be nem fizetett tőke összeget fogja csökkenteni (T 4792 - K 355). Ez esetben a magánszemély tulajdonosok a nekik járó osztalékot "fizették be" a társasághoz törzsbetéteik arányában, csökkentették a jegyzett, de még be nem fizetett tőke miatti kötelezettségüket, így a törzsbetéteik szerzési értéke is nő az így "befizetett" összeggel.A leírtak bemutatását a következő példával szemléltetjük:A kft.-t három magánszemély alapítja 1-1 millió forint értékű törzsbetéttel. A törzstőke 3 millió forint, amelynek az egésze pénzbeli vagyoni hozzájárulás, amelyből a tagok tagonként 200-200 ezer forintot a társaság cégjegyzékbe történő bejegyzése előtt a társaság rendelkezésére bocsátottak. A társasági szerződésben úgy rendelkeztek, hogy élnek az új Ptk. 3:162. §-ának (1) bekezdésében biztosított lehetőséggel, a különbözetet, két üzleti évet követően a nyereségből rendezik, vállalják a Ptk.-ban előírt - ezzel kapcsolatos - követelményeket. Könyvelési tételek a kft.-nél:- a tagok által - a cégjegyzékbe történő bejegyzés előtt (a cégnyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig)[…]

Figyelmébe ajánljuk

Állásfoglalást szeretnék kérni a Ptk. 301/A. §-a (3) bekezdésében rögzített 40 eurós behajtási költségátalány gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. Értelmezésünk szerint, amennyiben egy másik gazdasági társaság tartozik társaságunknak, az adós a 40 eurós behajtási...

Tovább a teljes cikkhez

A 6441. és 6449. kérdésre adott válaszukat olvasva, azok elgondolkodtattak. A szerződésekkel, kötelmekkel kapcsolatosan általános szabály, hogy az új törvényt a Ptk. hatálybalépését - azaz 2014. március 15-ét - követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra kell...

Tovább a teljes cikkhez

A behajtási költségátalánnyal kapcsolatos elszámolások a szabályozás módosulásával tisztázódtak. Mi a helyzet a késedelmi kamattal?

Tovább a teljes cikkhez

Az új Ptk. szerint a pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. Hogyan kell a pénzeszköztől eltérő eszköz átadását, átvételét, mint pótbefizetést, illetve...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére