Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Belföldi ingatlannal rendelkező társaság szervezetiforma-váltása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2015. július 16. (Számviteli Levelek 328. szám, 6720. kérdés)

Olvasói kérdés Adott egy zrt. ingatlan vagyonnal, 100 jegyzett tőkével, amiben 80%, 5%, 10% és 5% részesedéssel rendelkezik egy offshore cég, egy belföldi társaság és egy-egy magánszemély. Kedvezményezett-e a kft.-vé történő átalakulás, ha a 100 jegyzett tőkében a tulajdoni részek: 20% offshore cég, 5% belföldi társaság, 74% és 1% magánszemély összetételre változnak? Keletkezik-e illetékfizetési kötelezettség, ha az offshore cég a 20% részesedést eladja egy olyan kft.-nek, ahol a 74% részesedésű magánszemély 50%-ban tulajdonos? Érinti-e az esetleges kedvezményezett minősítést, ha a jegyzett tőke 10-re csökken a tőketartalékkal szemben (rendezés), miközben az új 20-5-74-1% tulajdoni arányok nem változnak?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]százalékát meghaladó pénzeszközt, akkor az átalakulás kedvezményezettnek minősülhet. Nem zárja ki a kedvezményezett átalakulássá minősítést az sem, ha csökken a jegyzett tőke az átalakulás keretében [Tao-tv. 4. §-ának 23/a) pontja].2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) előírása szerint a belföldi ingatlannal rendelkező társaságban lévő vagyoni betét megszerzése akkor illetékköteles, haa) a vagyonszerző, illetve - magánszemély vagyonszerző esetén - annak házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke, szülője,b) az a) pontban felsoroltak - önálló vagy együttes - többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,c) az a) és b) pontban felsoroltakkal a Tao-tv. szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő gazdálkodó szervezet,tulajdonában álló vagyoni betétek aránya önállóan vagy együttesen eléri vagy meghaladja az összes vagyoni betét 75 százalékát [Itv. 18. §-a (2) bekezdésének h) pontja és (4) bekezdése].Abban az esetben tehát, ha a 74 százalék és az 1 százalék tulajdoni részesedéssel rendelkező magánszemélyek (legyen X és Y) között fennáll az a) pontban felsorolt viszony, akkor illetékkötelezettség keletkezik, akkor, amikor X részesedése 74 százalékra nő.Az offshore[…]

Figyelmébe ajánljuk

Olvastam, hogy a behajtási költségátalányról új törvény lépett hatályba, amely szerint a kötelezettet terhelő, kereskedelmi ügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei...

Tovább a teljes cikkhez

A behajtási költségátalánnyal kapcsolatos elszámolások a szabályozás módosulásával tisztázódtak. Mi a helyzet a késedelmi kamattal?

Tovább a teljes cikkhez

Állásfoglalást szeretnék kérni a Ptk. 301/A. §-a (3) bekezdésében rögzített 40 eurós behajtási költségátalány gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. Értelmezésünk szerint, amennyiben egy másik gazdasági társaság tartozik társaságunknak, az adós a 40 eurós behajtási...

Tovább a teljes cikkhez

A 6441. és 6449. kérdésre adott válaszukat olvasva, azok elgondolkodtattak. A szerződésekkel, kötelmekkel kapcsolatosan általános szabály, hogy az új törvényt a Ptk. hatálybalépését - azaz 2014. március 15-ét - követően keletkezett tényekre, megtett jognyilatkozatokra kell...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére