Értékvesztés vagy terven felüli értékcsökkenés
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 406. számában (2019. május 30.), 7934. kérdésszám alatt

Kérdés: Szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozik a szövetkezet. Növendék marhákat tenyésztésbe állításkor (leelléskor), ha - évek óta - a piaci érték kb. 200 E Ft, az előállítási érték 400 E Ft értékvesztést (készlet) vagy terven felüli értékcsökkenést (tenyészállat) lehet elszámolni? A bekerülési érték, illetve könyv szerinti érték (készletnél) tartósan és jelentősen magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára. A tárgyi eszköz (tenyészállat) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb a piaci értéknél. A terven felüli értékcsökkenés elszámolása társaságiadó-alapot növelő. Hogyan kapja vissza a szövetkezet a tenyészállat kivezetésekor, kényszervágáskor, értékesítéskor... a növelésként elszámolt adóalap-növelőt?
Válasz (részlet): […]csökkenteni.Ha a kérdés szerinti növendék marha beszerzése (előállítása) 2018. december 31-e előtt megtörtént, és a tenyésztésbe állítása csak 2019. január 1-jével vagy azt követően, akkor a számviteli törvény hivatkozott előírása alapján a 2018. évi üzleti év mérlegkészítésének időszakában értékvesztést kell elszámolni, a piaci érték és az előállítási érték különbözete összegében. Az értékvesztés elszámolt összegével a társasági adó alapját nem kell növelni.Ha a tenyésztésbe állítás 2018. december 31-e előtt megtörtént, akkor két lehetőség van:- az egyik, ha a növendék állat a szövetkezet könyveiben már 2017-ben is szerepelt, akkor a 2017. év készletértékelése önellenőrzésével kell a 2017. év eredményét módosítani, és 2017. évre értékvesztést[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére