Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Őrzés-védés kimenő számlái

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. június 18. (Számviteli Levelek 427. szám, 8243. kérdés)

Kérdés: Az őrzés-védésről szóló kimenő számlát folyamatos teljesítéssel 2020 januárjában állítják ki, és az áfa teljesítése is januári, azonban a szolgáltatás 2019. december hónapra vonatkozik. Aktív időbeli elhatárolást kell alkalmazni, vagy a teljes számlát le kell könyvelni 2019-ben? Passzív időbeli elhatárolásként kell-e könyvelni a könyvelési számlát, ami szintén decemberre szól, de 2020 januárjában állították ki, és az áfa teljesítése is 2020. januári? Bejövő telefonszámlákat el lehet-e határolni év végén, amelyek szintén december hónapra szólnak, de 2020 januárjában van a teljesítésük és az áfájuk is? A fent említett számlák fizetési határideje a 2020. évet érinti. Az időbeli elhatárolásoknál mikor kell úgymond szállítóra-vevőre könyvelni, illetve mikor kell az elhatárolást használni?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]szerinti teljesítés, és ehhez kell igazítani az Áfa-tv. szerinti teljesítést (nem változtatva azt meg!).Amennyiben az őrzés-védésről kibocsátott számlák esetében a társaság az ügyféllel az Áfa-tv. 58. §-a alkalmazásában állapodott meg, és az adott esetben a számla pénzügyi rendezése 2020 januárjában esedékes, és így az áfát is csak januárban kell bevallani, akkor a 2020 januárjában kibocsátott, de ténylegesen decemberben teljesített őrzés-védésről szóló számlát 2019-re kell könyvelni a következők szerint:- az áfa nélküli ellenérték (árbevétel): T 311 - K 91-92,- a fizetendő áfa: T 311 - K 4798.Az áfát csak 2020-ban lehet bevallani, az áfabevalláshoz az előbbi tételt kell módosítani: T 4798 - K 467.Időbeli elhatárolás (sem aktív, sem passzív) nem lehet!Kimenő könyvelési számla esetében az előbbiekben leírtak szerint kell eljárni! Időbeli elhatárolás ez esetben sem lehet!Bejövő könyvelési számla esetében, amely 2019. decemberi könyvviteli szolgáltatásról kerül kiállításra, és ami - áfa szempontjából - folyamatos teljesítésű, szintén 2019. évre kell könyvelni úgy, hogy- az áfa nélküli ellenértéket igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolni: T 529 - K 454;- az előzetesen felszámított áfa könyvelése: T 368 - K 454.Az áfát - folyamatos szolgáltatás miatt - levonásba helyezni csak 2020-ban lehet, az áfabevalláshoz az előbbi tételt kell módosítani: T 466 - K 368 (de ezt csak 2020-ban lehet könyvelni!).A bejövő számlák közül (jellemzően ilyenek a közüzemi számlák) azokat a számlákat kell időbelileg elhatárolni, amely számlákon az elszámolt igénybe vett szolgáltatást részben decemberben, részben januárban vette igénybe a társaság. Lehet ilyen számla a telefonszolgáltatásról kibocsátott számla is, ha azt például a szolgáltató a 2019. december 10. és 2020. január 10. közötti időszak szolgáltatásáról állította ki. Ha ezt a számlát a szolgáltató 2019. december 31-ig kiállította, de azt később továbbította, és az áfa csak 2020-ban vonható le, akkor ezt a számlát a szolgáltatás igénybevevőjének a 2019. évre könyvelnie kell a következők szerint:- az áfa nélküli ellenértéket (mint igénybe vett szolgáltatást): T 529 - K 454, de a számla szerinti összegnek a 2020-ra jutó részét (tételesen vagy legalább időarányosan) időbelileg el kell határolni: T 3923 - K 529 (az időbeli elhatárolás[…]

Figyelmébe ajánljuk

Cégünk bérbeadással foglalkozik, amelyhez kapcsolódóan, szerződéseink alapján, négyféle számlát bocsátottunk ki 2015-ben. A bérleti díjról, melyet minden hónap 5. napjáig 8 napos fizetési határidővel állítottunk ki, az áfa szerinti teljesítési időpont a számlán...

Tovább a teljes cikkhez

Gépjármű-értékesítő cég (aki a különbözeti adózást választotta továbbértékesítéseire) továbbértékesítési céllal vásárolt egy használt személygépkocsit alanyi adómentes cégtől. A cég a számláján nem tüntetett fel áfát. Hogyan kell ezt számláznunk...

Tovább a teljes cikkhez

Tehergépkocsi javítása esetén a javítási számla áfatartalma levonásba helyezhető. Abban az esetben is az egész számla áfatartalma levonható, ha csak az önrészt kellett megfizetni?

Tovább a teljes cikkhez

Munkavállalók az anyavállalatnál vannak. Együttműködési megállapodás rögzíti, hogy az anyavállalatnál lévő munkavállalók egy része kizárólag a leányvállalat feladatait látja el. Ezen munkavállalókhoz kapcsolódó alábbi költségeket közvetlenül viselheti-e a...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére