Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Adószám törlése, visszaállítása (számlák, áfa)

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. október 15. (Számviteli Levelek 433. szám, 8330. kérdés)

Kérdés: A bt. adószámát törölték be nem adott beszámoló miatt. A hiánypótlás után kértük az adószám visszaállítását, ami meg is történt. A törölt adószám hónapjai alatt érkezett számlák (közüzemi díj) és költségek (bankköltség) elszámolhatók-e költségként, az áfájuk levonásba helyezhető-e? A beszámoló időszaka teljes év, vagy csak az adószám visszaállításának dátumától kezdődik?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]hivatalból jár el, és a céget - az állami adóhatóság kezdeményezését követő húsz munkanapon belül - megszűntnek nyilvánítja. Elő­fordulhat, hogy - amint az a leírt esetben is történt - az adószám törlésére okot adó mulasztás pótlásával az adó- és vámhatóság visszaállítja a társaság adószámát, így a cég megszűntnek nyilvánítására sem kerül sor. A társaság tehát ilyen esetben működhet, és - bár gazdasági tevékenységet nem folytathat - nem zárható ki, hogy költségszámlái keletkezzenek.Az áfalevonási jog tekintetében az Áfa-tv. 137. §-a, szankciós jelleggel, kifejezetten rendelkezik az adószám törlése esetén követendő eljárásról. Eszerint, ha az állami adó- és vámhatóság az adóalany adószámát törli, az adóalany adólevonási joga az adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válásának napjával elenyészik. Nincs azonban tiltó rendelkezés az adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válását követően keletkezett, levonható adó levonását illetően. Vagyis ha a társaság az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységét az adószám törlése ellenére, azt követően is folytatja, az adószám törlését követően keletkezett adólevonási jog érvényesítésének nincs akadálya (természetesen amennyiben egyébként az adólevonás valamennyi törvényi feltétele fennáll).Az áfával szemben a Tao-tv. nem tartalmaz szankciós jellegű előírást az adószám törléséhez kapcsolódóan. Bár általános érvénnyel igaz az, hogy adószám hiányában gazdasági tevékenység nem folytatható, de az ez alatt az időszak alatt keletkezett, egyébként a vállalkozási[…]

Figyelmébe ajánljuk

Kérdésem az Áfa-tv. módosított 137. § (2)-(3) bekezdéseivel kapcsolatos:
-ha egy cégnek 2020. 09. 25-én törölték az adószámát, majd kérésre 2020. 10. 06-án visszaállították, a jelen szabályok alapján a 09. 25-ig le nem vont áfa le nem vonhatóvá válik, a törlés...

Tovább a teljes cikkhez

A számviteli törvény a 2020. évtől bevezette a "szerződés elszámolási egysége" fogalmát. A "szerződés elszámolási egysége" - áfát nem tartalmazó - teljes szerződéses ellenértékének mérlegfordulónapi teljesítési fok arányában számított összege, valamint a...

Tovább a teljes cikkhez

A munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos számlázással kapcsolatban merültek fel az alábbi kérdéseim:
1. Amennyiben a számla folyamatos teljesítésű, és 2020. évi időszakot számlázok ki 2021. évben, a számla fordított vagy egyenes adózású? (Nem építőipari ágazathoz...

Tovább a teljes cikkhez

2021. január 1-jétől a számviteli törvény létszám alatt a foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma meghatározást használja. Hogyan kell az Szt. szerint ezen létszámot számítani, milyen jogviszonyok számítanak bele, és hogyan kell éves szinten számítani? Például...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére