Adószám törlése, visszaállítása (számlák, áfa)


A bt. adószámát törölték be nem adott beszámoló miatt. A hiánypótlás után kértük az adószám visszaállítását, ami meg is történt. A törölt adószám hónapjai alatt érkezett számlák (közüzemi díj) és költségek (bankköltség) elszámolhatók-e költségként, az áfájuk levonásba helyezhető-e? A beszámoló időszaka teljes év, vagy csak az adószám visszaállításának dátumától kezdődik?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2020. október 15-én (433. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8330

[…] hivatalból jár el, és a céget - az állami adóhatóság kezdeményezését követő húsz munkanapon belül - megszűntnek nyilvánítja. Elő­fordulhat, hogy - amint az a leírt esetben is történt - az adószám törlésére okot adó mulasztás pótlásával az adó- és vámhatóság visszaállítja a társaság adószámát, így a cég megszűntnek nyilvánítására sem kerül sor. A társaság tehát ilyen esetben működhet, és - bár gazdasági tevékenységet nem folytathat - nem zárható ki, hogy költségszámlái keletkezzenek.Az áfalevonási jog tekintetében az Áfa-tv. 137. §-a, szankciós jelleggel, kifejezetten rendelkezik az adószám törlése esetén követendő eljárásról. Eszerint, ha az állami adó- és vámhatóság az adóalany adószámát törli, az adóalany adólevonási joga az adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válásának napjával elenyészik. Nincs azonban tiltó rendelkezés az adószám törlését elrendelő határozat véglegessé válását követően keletkezett, levonható adó levonását illetően. Vagyis ha a társaság az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységét az adószám törlése ellenére, azt követően is folytatja, az adószám törlését követően keletkezett adólevonási jog érvényesítésének nincs akadálya (természetesen amennyiben egyébként az adólevonás valamennyi törvényi feltétele fennáll).Az áfával szemben a Tao-tv. nem tartalmaz szankciós jellegű előírást az adószám törléséhez kapcsolódóan. Bár általános érvénnyel igaz az, hogy adószám hiányában gazdasági tevékenység nem folytatható, de az ez alatt az időszak alatt keletkezett, egyébként a vállalkozási […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.