Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Euróban meghatározott munkabér adói

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. október 29. (Számviteli Levelek 434. szám, 8355. kérdés)

Kérdés: Külföldi tulajdonban lévő, Magyarországon működő társaság munkaviszonyban lévő ügyvezetőjének a munkabérét EUR-ban határozta meg, és EUR-ban szándékozza átutalni részére. [Az Mt. 209. §-ának (1) bekezdése szerint lehetővé tett eltérést alkalmazta.] Milyen árfolyamon kell forintosítani a jövedelmet ahhoz, hogy az adókat és a járulékokat forintban le lehessen vonni, illetve milyen árfolyamon kell a kifizetendő nettó összeget EUR-ra visszaváltani ahhoz, hogy az illetőnek kifizessük? Kifizetés esetén van-e különbség az árfolyam tekintetében a között, hogy HUF-ban vezetett bankszámláról, vagy EUR-ban vezetett bankszámláról utaljuk át az összeget? A 3674. kérdés megválaszolása hasonló helyzetet ír le, de a válasz 2008. évi, azóta szinte minden jogszabály megváltozott.

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]le lehessen vonni, illetve nettó összeget EUR-ra visszaváltani - a teljesítés időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Válaszható azonban az is, ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik, hogy a kifizető az adóelőleg megállapításához a bevétel, illetve a kiadás forintra történő átszámítására a bevétel megszerzése napját megelőző hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot alkalmazza.A kérdés második fele bonyolulttá teszi a választ, mivel egyrészt nem írja meg a kérdező, hogy a könyvviteli nyilvántartásokat euróban vagy forintban vezeti, másrészt az euróban való kifizetés a forint-, illetve euró­bankszámláról történik.A kérdés szerint az ügyvezető munkabérét euróban határozták meg, és euróban kívánják kifizetni.Először abból indulunk ki, hogy a könyvviteli nyilvántartásokat euróban vezetik. Ez esetben az euróban meghatározott bruttó munkabér a 471. Jövedelemelszámolási számla Követel oldalán van.Az euróban meghatározott munkabért terhelő adók és járulékok - fentiekben már körülírt módon meghatározott - forintértékének alapját jelentő euróösszeget levonásba helyezve kapjuk meg a ténylegesen euróban kifizetendő nettó munkabért. (Természetesen az adók és járulékok forintösszegeit a hó utolsó napja szerinti választott Ft/euró árfolyamon kell euróra átszámítani a könyveléshez. Az így számított euró és a forintérték alapját jelentő euróösszeg közötti különbözetet árfolyam-különbözetként kell könyvelni.)A 471. számlán a levonás után maradó összeg a nettó munkabér euróban, amelyet euróban fizetnek ki. Ha a kifizetés az euróbankszámláról történik, akkor - euróban vezetett könyvelés esetén - nincs árfolyam-különbözet. Ha a kifizetés a forintbankszámláról történik, akkor a nettó munkabérnek megfelelő eurót meg kell vásárolni, és ez esetben a megvásárolt euró összege és a Ft vételárnak a vételkori választott euró/Ft árfolyamon euróra átszámított összege közötti különbözet lesz árfolyam-különbözet.Ha a könyvviteli nyilvántartásokat forintban vezetik, akkor az adott hónap utolsó napján érvényes választott euró/Ft árfolyamon kell az euróban[…]

Figyelmébe ajánljuk

Felszámolás alá került a cég, és a munkabért nem fizették ki. A 2015. évi igazoláson az szerepel, mintha teljesen megkapta volna a dolgozó a jövedelmét, csak az igazolás alján tüntették fel megjegyzésben, hogy mennyivel tartoznak. Az szja-bevallásban csak a ténylegesen...

Tovább a teljes cikkhez

Az Szja-tv. 5. §-ának (1)-(2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jövedelem megállapítása során a bevételt és a költséget forintban kell meghatározni. A külföldi pénznemben keletkező bevételt az MNB hivatalos, a megszerzés napját megelőző hónap 15. napján érvényes...

Tovább a teljes cikkhez

Hogyan alakulnak a munkabérből eredeztethető jogviszonyok és kötelezettségek?

Tovább a teljes cikkhez

A bt. 2006-ban számfejtett 190.000 Ft munkabért a beltagnak, de a mai napig nem tudta kifizetni. Ha a beltag nyilatkozatban lemond, leírható-e a követelése? Ha igen, hogyan kell könyvelni?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére