Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Közműfejlesztési hozzájárulás nyilvántartása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. január 14. (Számviteli Levelek 438. szám, 8408. kérdés)

Kérdés: Társaságunk víziközmű-szolgáltató. A 2011. évi CCIX. törvény 72. §-ának (2) bekezdése szerint a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató szedi be az ellátásért felelős javára, és jogosult azt jogszabály vagy hatóság által előírt vagy az üzemeltetési szerződésből fakadó felújítási, pótlási és beruházási kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékig felhasználni, összhangban a hivatal által jóváhagyott gördülő fejlesztési tervvel. Állásfoglalásunkat olyan esetre szeretnénk kérni, hogy helyes eljárásnak tekinthető az, ha
-az ellátásért felelős önkormányzat tulajdonában áll a víziközművagyon, társaságunk az önkormányzattal kötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretében üzemelteti azt, és gondoskodik a víziközmű-szolgáltatás biztosításáról;
-a nem lakossági felhasználók a közműfejlesztési hozzájárulást társaságunk részére fizetik meg, amelyről társaságunk a befizetést követően kiállítja a számlát;
-társaságunk a befizetett hozzájárulást elkülönítetten halasztott bevételként tartja nyilván;
-a rendelkezésre álló közműfejlesztési hozzájárulást az ellátásért felelős önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-rendszeren végzett felújítási, bővítési munkákra használja fel.
Amennyiben a fenti eljárás helyes, további kérdésünk, hogy
-az önkormányzati tulajdonon elvégzett beruházási, illetve felújítási munkák (létrejött új eszközök, illetve felújítások) milyen módon és milyen bizonylati alátámasztással/megállapodással, illetve milyen számviteli elszámolással (könyvelési tételek megjelölésével) kerülhetnek az önkormányzat részére átadásra;
-a befizetett közműfejlesztési hozzájárulás felhasználása (a halasztott bevétel feloldása) milyen számviteli elszámolással lehetséges.
Kérjük, hogy állásfoglalásukban szíveskedjenek a jogszabályi hivatkozásokat is feltüntetni a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódóan. Amennyiben a fenti vázolt eljárásunk - véleményük szerint - nem megfelelő, kérjük, hogy a szabályos eljárási menetet az azt alátámasztó bizonylatolással és kapcsolódó könyvelési tételek megjelölésével szíveskedjenek megadni.

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]hozzájárulás sem szolgáltatás, sem termékértékesítés ellenértékének nem tekinthető.A 72. § (4) bekezdése szerint a víziközmű-szolgáltató a beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról és annak felhasználásáról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet. Ez azt jelenti, hogy mind a pénzeszközöket, mind a beszedett pénzeszközök forrását elkülönítetten kell nyilvántartani (forrásként elsődlegesen a véglegesen fejlesztési célra átvett pénzeszközök számlát indokolt használni), könyvelése: T 3853 - K 9646. Természetesen időbelileg el kell határolni: T 9646 - K 4832.Az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének a 7. pontja a beruházás, 8. pontja a felújítás értelmező rendelkezését tartalmazza. A 72. § (2) bekezdéséből következik, hogy csak a számviteli előírásoknak megfelelő felújítási, pótlási és beruházási kötelezettség teljesítésére használható fel a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás pénzeszköze (T 455 - K 3853). A pénzeszköz felhasználásakor azonban a passzív időbeli elhatárolás nem szüntethető meg. (Kapcsolódóan megjegyzendő, a pótlás minden esetben azt jelenti, hogy a meglévő eszközt ki kell cserélni, helyette újat kell beállítani.)A ténylegesen elvégzett felújítási, beruházási, pótlási munkák számlázott, illetve közvetlenül felmerült költségeit a 161. Beruházások, a 162. Felújítások számlán kell könyvelni a szállítóval, illetve az aktivált saját teljesítményekkel szemben: T 161, 162, 466 - K455, 582.Amikor a beruházási, pótlási, felújítási munkák befejeződtek, azokról külön-külön jegyzőkönyvet, illetve átadási/átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni az illetékes önkormányzat képviselőjének egyetértésével. Ajegyzőkönyvnek mindenképpen tartalmaznia kell az azonosításhoz szükséges adatokat, az átadásra kerülő munka minősítését (felújítás, beruházás, pótlás), annak a bekerülési értékét stb.Azért kell jegyzőkönyvet felvenni, mert a víziközműn végzett beruházás, felújítás, pótlás a bevezetőben hivatkozott jogszabályi előíráson alapul, az átadás a víziközmű tulajdonosa részére történik. Tehát a jegyzőkönyvnek[…]

Figyelmébe ajánljuk

Cégünk használtautó-kereskedelemmel is foglalkozik. Alakulásunkkor az általános szabályok mellett az árrésadózást választottuk ezen tevékenységünkre. 2019. 05. 17-én az adóhatóság olyan irányú jogértelmezést tett közzé, mely alapján érdemes volt kilépnünk az...

Tovább a teljes cikkhez

Könyvelőirodánk szerződésben vállalja a bizonylatok teljes körű feldolgozása mellett a házipénztár vezetését is. Partnerünk a pénzkezelési szabályzatát ennek szellemében állítja össze, belefoglalja abba, hogy a házipénztár-kezelést a könyveléssel megbízott társaság...

Tovább a teljes cikkhez

Társaságunk víziközmű-szolgáltató. A 2011. évi CCIX. törvény 72. §-ának (2) bekezdése szerint a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató szedi be az ellátásért felelős javára, és jogosult azt jogszabály vagy hatóság által előírt vagy az...

Tovább a teljes cikkhez

A kft. a GINOP-1.2.8-20-2020 támogatási rendszerében támogatásra jogosult, a támogatói okirat rendelkezésünkre áll (Covid-19 járvánnyal összefüggő). A kft. előleget igényelt és kapott is 2020 őszén. A támogatás visszatérítendő támogatásnak minősül, amely bizonyos...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére