Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Ajándékozások adókötelezettsége

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. február 4. (Számviteli Levelek 439. szám, 8424. kérdés)

Kérdés: Év végével a cégünk díjazni szokta a dolgozóit különböző kategóriákban. Pl. az év legjobb dolgozója, vezetője stb. Ehhez kapcsolódóan a díjazottak kapnak egy gravírozott emlékplakettet is. Van olyan plakett, ami 10 000 Ft-ba került, de van olyan is, ami 30 000 Ft-ba. Milyen járulék és adóteher terheli a céget ezekben az esetekben?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]magánszemélyek, ezért lényeges a juttatás értékének meghatározása. Ennek részleteit az Szja-tv. 5. § (4) bekezdése tartalmazza. A nem pénzben megszerzett vagyoni érték esetében bevételnek a vagyoni érték megszerzésének időpontjára megállapított szokásos piaci értéket kell tekinteni. Szokásos piaci érték az Szja-tv. 3. § 9. pontja alapján az az ellenérték, amelyet független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek, vagy érvényesítenének.A bevétel megszerzésének időpontjára tárgyi ajándék juttatása esetén az Szja-tv. 9. § (2) bekezdésének b) pontja irányadó: a tulajdonjog megszerzésének napja, vagy - ha az korábbi időpont - az a nap, amelyen azt a magánszemély vagy javára más személy birtokba vette.A juttatás leggyakoribb formája az üzleti ajándék, melynek juttatására akár reprezentációra okot adó esemény, rendezvény keretében, akár azon kívül is mód van. Emellett az Szja-tv. lehetőséget biztosít csekély értékű ajándékjuttatás biztosítására is. Az Szja-tv. 3. § 27. pontja alapján üzleti ajándéknak minősül (alkalomtól és értékhatártól függetlenül) a juttató tevékenységével összefüggő, többek között az üzleti, hivatali, szakmai, kapcsolatok keretében adott ajándék. Üzleti ajándék címén nem adható többek között nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áru, érme, ha a körülmények alapján megállapítható, hogy a juttatás nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének.Egyes meghatározott juttatásként biztosítható például az évi egy alkalommal - az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett - csekély értékű (a minimálbér 10 százalékát, azaz jelenleg a 16 100 forintot meg nem haladó) ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem, vagy többek között az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető - jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet. Továbbá idetartozik az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is)[…]

Figyelmébe ajánljuk

A térítés nélkül igénybe vett szolgáltatások értéke után kell-e ajándékozási illetéket fizetni?

Tovább a teljes cikkhez

A társaság egyszemélyes tulajdonosa újonnan alakított társaságát el kívánja ajándékozni magánszemély ismerősének. A társaság jegyzett tőkéje 3 millió forint. A társaságban egy lakóingatlan van, 22 millió forint értékben, amelynek forrása tagi kölcsön. Az ügylet...

Tovább a teljes cikkhez

A Számviteli Levelek 183-as számában megjelent 3818. Árva gyerek bankszámlájára átutalt összeg című tájékoztatással kapcsolatosan kérdezem, hogy a bankszámlára történő utalással teljesített ajándékozás esetén nincs szja-kötelezettség? Jelenti ez azt, hogy a társasági...

Tovább a teljes cikkhez

A kft. tagja jóváhagyott, de még ki nem fizetett osztalékköveteléssel rendelkezik a kft.-vel szemben, amelyet egy (a kft.-ben tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező) másik magánszemélynek ajándékoz. Milyen jogcímen lehet a másik magánszemély számára ezt a kifizetést...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére