Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Közösségen belüli termékértékesítés helyesbítése

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. február 4. (Számviteli Levelek 439. szám, 8425. kérdés)

Kérdés: Közösségen belüli termékértékesítésre november 30-án kerül sor, a számla kiállítása december 4-én történik. A számlán december 4-i számladátum és november 30-i teljesítés szerepel. Melyik napi árfolyammal kell Ft-ra átszámítani? Melyik havi áfabevallásba kerül be? A fenti ügylethez negatív összegű módosító számla kerül kiállításra 2021. január 10-én, mivel az eredeti számlán az ár rosszul lett feltüntetve. A módosító számla esetén mi a teljesítés napja, és milyen árfolyammal kell Ft-ra átszámolni? Melyik havi áfabevallásba kell bekerülnie?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]kibocsátásának napján, de legkésőbb a teljesítés napját magában foglaló hónapot követő hónap 15. napján keletkezik [Áfa-tv. 60. § (4) bekezdés]. Amennyiben tehát az adóalany november 30-án értékesített Közösségen belülre terméket, és a számlát december 4-én bocsátotta ki, akkor a december hónapról benyújtandó áfabevallásban (és összesítő nyilatkozatban) kell az ügyletet feltüntetnie.A külföldi pénznemben kifejezett adóalap forintban történő meghatározásához főszabály szerint a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell figyelembe venni [Áfa-tv. 80. § (1) bekezdés c) pontja]. Az ügylet sajátosságaira tekintettel ettől eltérő szabály alkalmazandó azon ügyletekre, amelyek tekintetében az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja az Áfa-tv. 58. §-a, 59. §-a, 60. §-a, illetve 63. §-a alapján állapítandó meg. Tekintve, hogy adott esetben a teljesítést tanúsító számla kibocsátása a teljesítést követő hónap tizenötödik napjához képest hamarabb történik meg, vagyis a számlakibocsátáshoz kötődve keletkezik az adókötelezettség, a számla kiállításának napján, tehát december 4-én érvényes árfolyamot kell alkalmazni.A korrekciós bizonylatnak külön teljesítési időpontja nincs, azon - kivéve, ha a teljesítési időpont hibás volta miatt kell a számlát módosítani - az eredeti teljesítési időpontot kell feltüntetni, amellett, hogy a kibocsátás dátuma természetesen mindig az aktuális tárgynapi dátum. Ezen szabályozásból következik, hogy a devizában kiállított eredeti számla esetén a számlával egy tekintet alá eső okiratban (módosító számlában) is az eredeti, devizában kiállított számlában alkalmazott árfolyamot kell használni, a devizás összegek forintra történő átszámítása esetén.Amennyiben az adó alapja az Áfa-tv.[…]

Figyelmébe ajánljuk

Piackutatásról, adatgyűjtésről végzett szolgáltatás esetén hogyan alakul az áfakötelezettség, ha a megrendelő EU-tagállambeli vagy harmadik országban bejegyzett adóalany?

Tovább a teljes cikkhez

Közösségi adószámmal rendelkező társaság Magyarországon beszerzett anyagot visz ki Bécsbe, ott beépíti a magánszemély megrendelő építési munkái során. Miként kell az építési munkákat és a felhasznált anyagokat számlázni? Be kell-e a kinti adóhatósághoz jelentkezni,...

Tovább a teljes cikkhez

Szállítmányozó cég vagyunk. Megbízunk egy másik céget, hogy szállítsa el az árut a következők szerint: a felrakás helye: Unión belüli ország (nem Magyarország), a lerakás helye: Záhony, innen vasúton megy tovább az áru EU-n kívüli országba. Ezt CMR és T-okmány...

Tovább a teljes cikkhez

Magyarországi székhellyel rendelkező társaság EU-tagállambeli partnerétől marketingszolgáltatásról kap számlát. Közösségi adószámmal rendelkezik a külföldi fél, az áfa visszaigényelhető-e? Ha a szolgáltatást nyújtónak nincs közösségi adószáma, változik-e az...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére