200 ezer Ft alatti eszközök nyilvántartása


2021. 01. 01-től a beruházási és felújítási nyilvántartás során a 200 ezer Ft egyedi értékű tárgyi eszközök mentesülnek a nyilvántartási kötelezettség alól (1995. évi CXVII. törvény 5. sz. melléklet). Mi a helyzet a vagyoni értékű jogoknál? A társasági adó alá tartozó vállalkozásokra is van hasonló rendelkezés? Én sajnos nem találtam. Ha van, szíveskedjenek közölni a pontos paragrafust!


Megjelent a Számviteli Levelekben 2022. január 13-án (458. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8742

[…] vonatkozik a vagyoni értékű jogokra is, de a mentesítés nem. [A számviteli előírások szerint a nem anyagi javak (az immateriális javak) beszerzését nem lehet beruházásként elszámolni.]A társasági adó hatálya alá tartozó vállalkozásoknak kettős könyvvitelt kell vezetni, a társasági adó alapja meghatározásakor a számviteli adatokból kell kiindulni. A bizonylati elv és bizonylati fegyelem alapvető követelménye, hogy minden gazdasági eseményről bizonylatot kell kiállítani, és minden bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. Így könyvelni kell az eszközbeszerzéshez kapcsolódó minden tételt, tárgyi eszközöknél beruházásként, a nem anyagi javaknál a megfelelő immateriális javak számláján közvetlenül.A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök esetében - az Szt. hatálya alá tartozó, kettős könyvvitelt vezető vállalkozóknál - az elszámolás egyszerűsítése a rendeltetésszerű használatbavételhez kapcsolódhat akkor, ha a bekerülési értéket értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja (egyszer történik az értékcsökkenési leírás elszámolása, és nem évenként a hasznos élettartam alatt).Ha egy összegben leírásra került a bekerülési érték, akkor az adott eszköz […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.