Transzferár-dokumentációs nyilvántartás


A transzferár-dokumentációs nyilvántartással kapcsolatosan az alábbi kérdésekben kérném állásfoglalásukat. Annak megállapítása, hogy kell-e transzferár-dokumentációt készíteni, szerintünk a következő:
1. Ha fennáll a Tao-törvény szerinti kapcsolt vállalkozási viszony két adóalany között, akkor ők a rendelet hatálya alá tartoznak.
2. A Tao-tv. 18. § (5) bekezdése alapján azonban csak a kisvállalkozónak nem minősülő cégek esetében áll fenn ezen kötelezettség. Az, hogy az 1. pont szerint érintett fél minek minősül, azt pedig a Kkv-tv. szerint tudom megállapítani. És ez esetben az adatok összevonását csak a cég a cégben relációval rendelkezők esetében kell elvégezni. Így tehát ahol nem áll fenn egymásban való részesedés, azon cégeknél az önálló adataik alapján tudom megállapítani a cégméretet.
Jól gondoljuk a fenti levezetést? Ha a fentiek alapján az egyik cég középvállalkozónak minősül, a másik pedig kisvállalkozónak, akkor csak az előbbinek kell transzferár-dokumentációt készítenie, vagy esetleg mindkettőnek? Kell-e bármilyen nyilvántartással, számítással rendelkeznie annak a cégnek, amely fenti levezetés alapján nem köteles transzferár-dokumentációval rendelkezni? Avagy kell-e írásos formában bizonyítania, és ha igen, milyen módon azt, hogy ő az adott ügyletet a szokásos piaci ár mellett hajtotta végre? Például, ha ingatlanokat ad bérbe kapcsolt félnek is, és harmadik félnek is, elegendő-e a szerződés, amelyből látható, hogy nem érvényesít a kapcsolt féllel szemben torzított (alacsony vagy magas) árat?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2022. május 12-én (465. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8861

[…] minősülő adózóra, a közhasznú nonprofit gazdasági társaságra, és arra az adózóra, amelyben az állam (az önkormányzat nem tartozik ide) rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással. Ezenkívül az NGM rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt szerződésekhez sem kell dokumentációt készíteni, figyelemmel az NGM rendelet 1. § (3)-(6) bekezdésében foglaltakra is.Kisvállalkozásnak a Tao-tv. 4. § 24. pontja szerinti adózók minősülhetnek. A kisvállalkozási méretet a Kkv-tv. 3. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján kell meghatározni, figyelemmel a Kkv-tv. 3. § (4)-(5) bekezdésében, valamint az 5. §-ában foglaltakra. Avállalkozásokat a kapcsolódó és partnervállalkozásaik adatait is figyelembe véve kell besorolni, továbbá egy besorolás akkor változhat meg, ha a mutatók két beszámolási időszakban túllépik az adott határértékeket, vagy elmaradnak azoktól. A partner- és kapcsolódó vállalkozás jellemzően egy cég másik cégben történő közvetlen vagy közvetett szavazati jogát, vagy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjai többségének megválasztási, visszahívási jogát jelenti, kivéve a Kkv-tv. (5) bekezdésében foglalt esetet, amikor az azonos természetes személy tulajdonosi kör alapján is kapcsolódó vállalkozás lehet két cég. Ezért lehet olyan eset, amikor nem áll fenn egymásban részesedés, és mégis össze kell vonni az adatokat.Ha az egyik cég középvállalkozásnak minősül, […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.