Kapcsolt vállalkozásnak minősül-e?

Kérdés:

Kérdés: Az alábbi két zrt. kapcsolt vállalkozásnak minősül? A Tao-törvény (1996. évi LXXXI.) 4. § 23/f. pontja szerint kapcsolt az az adózó is, ahol "az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg".
A két társaság kiemelt adatai a következők:

Név

Tulajdoni arány (%)

Cégjegyzés módja

 

BDF Zrt.-ben

EGH Zrt.-ben

BDF Zrt.-ben

EGH Zrt.-ben

XY

47%

62%

önálló

együttes bármely ig.-i taggal

XA (XY lánya)

0%

0%

nincs

együttes XY-nal

AD

18%

0%

együttes

nincs

AV (AD lánya)

23%

32%

együttes

együttes XY-nal

A 2021. évi beszámoló szerint a BDF Zrt. mérlegfőösszege 5 Mrd Ft, az EGH Zrt.-é pedig 1,1 Mrd Ft volt. Informálisan is jelentős XY és AV befolyása mindkét cégben. A két társaság között évi 50 millió Ft-nál lényegesen nagyobb üzleti kapcsolat valósul meg. Ha két zrt. a NAV szerint kapcsoltnak minősíthető, akkor szükséges-e transzferár-nyilvántartást készíteni? Ha igen, annak mit kell tartalmaznia?

Részlet a válaszából: […] ...két társaság a Tao-tv. 4. § 23/f) pont alapján nem minősül kapcsolt vállalkozásnak. Nem minősül kapcsolt vállalkozásnak a két társaság a tulajdoni részesedés alapján sem, ha- XY és AD nem közeli hozzátartozók a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerint vagy-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 11.

Kapcsolt vállalkozás bejelentési kötelezettsége

Kérdés: A kft. tulajdonosa anya, apa, lánya és az ő férje. Az anya szavazati aránya: 43,34%, az apa szavazati aránya: 3,33%, a lányuk szavazati aránya: 3,33, a lányuk férjének szavazati aránya: 50%. Ebben az arányban oszlik meg a tulajdoni hányad is. Az ügyvezető az anya. A kft. üzemanyagtöltő állomást üzemeltet, a lány férje egyéni vállalkozóként vásárol üzemanyagot a kft.-től a szokásos piaci áron. A kft. 2022. 01. 01-től a kiva alanya. A fentiek alapján a lány férjének egyéni vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e a kft.-vel? Amennyiben igen, kérem szíveskedjenek kitérni az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségekre is!
Részlet a válaszából: […] ...befolyással rendelkeznek. Aférj többségi befolyással rendelkezik az egyéni vállalkozásában, így a kft. és az egyéni vállalkozó kapcsolt vállalkozás a Tao-tv. 4. § 23/c) pont alapján.Bejelentési kötelezettség az adóigazgatási eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 24.

Magánszemélyek kapcsolt vállalkozásai

Kérdés: Tényállás: "A" Kft.-ben 50-50%-os tulajdonos két magánszemély (X és Y), az ügyvezetést a két tulajdonos magánszemély látja el önállóan (Xés Y). "B" Bt.-ben (katás) a kft. egyik tagja (X) 90%-os befolyással bír, és a bt. ügyvezetését a beltag (X) látja el, aki ugyanaz a személy, mint a kft. egyik ügyvezetője és 50%-os tulajdonosa (X). Tudomásom szerint a részesedés alapján a fenti két vállalkozás nem minősül kapcsoltnak. Az ügyvezetés kapcsán felmerül a két cég között a kapcsolt vállalkozás fogalma?
Részlet a válaszából: […] ...Katv. 2. § 9. pontja szerint kapcsolt vállalkozás a Tao-tv. 4. § 23. pontja szerinti vállalkozás. Tekintettel arra, hogy a kft. és a bt. önálló döntésre, és így az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásolására jogosult ügyvezető személye azonos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 10.

Magánszemély tulajdonosok által felvett kölcsön adózása

Kérdés: Egy kft. tulajdonosai természetes személyek, férj és feleség. A tulajdonlás 50-50%-os arányban áll fenn. Mindketten ügyvezetők. Kérem válaszukat arra vonatkozóan, hogy a cég és a természetes személyek között fennáll-e kapcsolt vállalkozás! Ha a tulajdonos átmeneti hitelt szeretne felvenni a cégtől, azt milyen módon teheti meg: kapcsolt vállalkozásként, vagy nem, és milyen kamatfeltételek mellett?
Részlet a válaszából: […] ...Tao-tv. 4. § 23/a pont alapján a férj és a feleség - mint közeli hozzátartozók - kapcsolt vállalkozás a kft.-vel. A Tao-tv. 18. §-a alapján azonban a kft.-nek a magánszemélyek és a kft. között, a szokásos piaci ártól eltérő áron (például kamatmentesen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Alapkamat-növekedés kapcsolt vállalkozásnak nyújtott kölcsönnél

Kérdés: Adott egy kft., amely a kapcsolt vállalkozói viszonyban lévő másik kft.-nek 2019-ben kölcsönt nyújtott. A kölcsön kamata fix, a szerződés szerint a folyósításkori jegybanki alapkamat + 5% volt. Most, 2021-2022-ben, mivel a jegybanki alapkamat már 2,9%, felmerül-e a két kft.-nél bármilyen korrekció emiatt? Vagy azzal, hogy a folyósításkori kamat mértéke megfelelt anno a piaci árnak, le vannak védve?
Részlet a válaszából: […] A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X. 18.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az adózó a nyilvántartást - figyelemmel a (7) bekezdésben foglaltakra is - adóévenként készíti el. Ez pedig azt jelenti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.

Kapcsolt vállalkozás egyéni vállalkozók között?

Kérdés: Férj és feleség mindketten egyéni vállalkozók. A köztük mint egyéni vállalkozók között létrejövő ügylet tekintetében terheli őket a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó bejelentési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó között a kapcsolt vállalkozási viszony nem értelmezhető. A kapcsolt vállalkozás fogalmát a Tao-tv. határozza meg, és az egyéni vállalkozó nem tartozik a Tao-tv. hatálya alá. Mivel egyikük sem társaságiadó-alany, így nem kapcsolt vállalkozások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 10.

Magánszemély tulajdonosok társaságai kapcsolt vállalkozások?

Kérdés: Társaságunk a kiva hatálya alá szeretne bejelentkezni. Az adózó cégben anya és fia (vezető tisztségviselő is) a tulajdonosok, a másik cégben apa (vezető tisztségviselő) és lánya a tagok, a gyerekek féltestvérek. Az a kérdésünk, hogy a kata/kiva törvény 16. § (3) bekezdésében írtak alapján a két társaság kapcsolt vállalkozásnak minősül-e a Tao-tv. 4. § 23. c) vagy f) pontjában foglaltakra tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...Tao-tv. 4. § 23/c) pont alapján a két gazdasági társaság kapcsolt vállalkozás, mivel az anya az egyik, az apa a másik gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkezik a Ptk. 8:2. § (1) és (5) bekezdése alapján. Az egyik gazdasági társaságban ugyanis az anya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 10.

Magánszemély és társaság mikor kapcsolt vállalkozás?

Kérdés: Adott egy "A" Kft. ahol egy magánszemély 35%-ban tulajdonos (ő az ügyvezető), 27,5%-ban egy francia társaság, 37,5%-ban pedig egy német társaság. Az "A" Kft.-ben ügyvezető magánszemély tag létrehoz egy másik "B" Kft.-t, amelyben egyedüli tulajdonos ő lesz, azaz 100%-ban. Viszont ebben az új kft.-ben nem ő lenne az ügyvezető. Akét cég üzleti kapcsolatban lenne, sőt az "A" Kft.-től bérelné az új "B" Kft. a tevékenység végzéséhez a telephelye egy részét. Fennáll ekkor a két cég között a kapcsolt vállalkozás (kapcsolt partnervállalkozás, kapcsolódó vállalkozás)?
Részlet a válaszából: […] ...két társaság - "A" és "B" Kft. - nem minősül a Tao-tv. 4. § 23. pont szerint kapcsolt vállalkozásnak, mert-a magánszemély nem rendelkezik mind a két kft.-ben többségi befolyással, ha a szavazati joga a 35%-os részesedéssel arányos, és nem rendelkezik "A" Kft.-ben a Ptk....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 25.

Kapcsolt vállalkozás magánszemély tulajdonosok esetében

Kérdés: Az alábbi tulajdonosi szerkezetű "X" és "Y" Kft. a számviteli törvény értelmében kapcsolt vállakozásnak minősül-e? "X" Kft. tulajdonosai: "A" magánszemély: 51%, "B" magánszemély: 31%, "C" és "D" magánszemélyek 9-9%. "Y" Kft. tulajdonosai: "A" magánszemély: 45,82%, "B" magánszemély: 27,84%, "C" és "D" magánszemélyek 8,08-8,08%, valamint "X" Kft. 10,18%. A, B, C, D magánszemélyek egyenes ági rokonok, férj-feleség-gyerekek.
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerint a kapcsolt vállalkozási viszonyt az anyavállalat és a leányvállat, illetve a közös vezetésű vállalkozások között értelmezi. A kérdésben szereplő X és Y vállalkozás között anya-, leányvállalati jogviszony [Szt. 3. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 11.

Egyéni vállalkozó kapcsolt vállalkozási jogviszonya

Kérdés: Egy belföldi kft. tagjai XX belföldi magánszemély, YY belföldi magánszemély és ZZ belföldi magánszemély. XX és YY testvérek. XX részesedése 15%, YY részesedése 15%, ZZ részesedése 70%. XX mellékfoglalkozású munkaviszonyban a kft. ügyvezetője, emellett van a kft.-től független helyen főfoglalkozású munkaviszonya, és emellett kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó.
1. Ha XX magánszemélyként ingatlant ad el a kft.-nek, ebben az ügyletben kapcsolt vállakozás-e XX és a kft.?
2. Ha XX egyéni vállalkozóként szolgáltatást nyújt a kft.-nek, ebben az ügyletben kapcsolt vállalkozás-e XX és a kft.?
Részlet a válaszából: […] ...Tao-tv. 4. § 23. pont a) pontja szerint XX akkor lenne a kft.-vel kapcsolt vállalkozási viszonyban, ha a kft.-ben - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezne a közeli hozzátartozó szavazati jogával együtt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 14.
1
2
3
14