A kivaalanyiság választása megalapozatlan volt

Kérdés: Az adózó bejelentkezett a kivába 2018 decemberében, 2019. 01. 01. kezdéssel, és azóta is folyamatosan kivaadóalany, de bejelentkezése jogsértő volt, nem tehette volna meg, mert kapcsolt vállalkozásával együttesen a létszáma meghaladta az 50 főt. Az a kérdés, hogy jövőre, öt év elteltével és az azt követő években az adóhivatal kifogásolhatja a bejelentkezést? Mert ha igen, akkor a 2023 utáni években az el nem évült évekre megállapíthatja a kiva, a tao és a szocho közti adóeltéréseket, ha nem, akkor 5 év után a kivás adózást már jogszerűen alkalmazhatja? Vagyis a kérdés arra irányul, hogy a helytelen bejelentkezés is elévül-e 5 év múlva, vagy azt bármilyen későbbi időpontban kifogásolhatja a NAV?
Részlet a válaszából: […] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 16-19. §-aiban foglalt rendelkezések alapulvételével a kivaalanyiság akkor jön létre, ha az adózó megfelel a Katv. szerinti feltételeknek, és a kiva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 14.

Kapcsolt vállalkozás, közeli hozzátartozó

Kérdés: "A" társaság: 100%-os tulajdonos a férj, és egyben az ügyvezető. "B" társaság: tulajdonos "A" társaság 96%-ban, a férj 4%-ban, ügyvezető a férj. "C" társaság bt.: beltag-tulajdonos a férj 50%-ban, kültag-tulajdonos a feleség 50%-ban, ügyvezető. Fennáll-e kapcsolt vállalkozási viszony?
Részlet a válaszából: […] "B" társaságban a Tao-tv. 4. § 23. pont a) alpont szerint a férj közvetve, "C" bt. -ben a Tao-tv. szerint közvetlenül többségi befolyással rendelkezik. A Tao-tv. 4. § 23. pont c) alpontja alapján így "B" és "C" társaság kapcsolt vállalkozásnak minősül. A Tao-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Transzferár-nyilvántartás társvállalat részére történő értékesítés esetén

Kérdés: Társaságunk olyan terméket gyárt, amelyet (márkaépítés céljából) egy társvállalatán (kapcsolt vállalkozásán [melynek tulajdonosa a cégünk, valamint a cégünk magánszemély tulajdonosa]) keresztül visz piacra. Fontos kitétel, hogy belföldön társaságunk kizárólag a társvállalata felé értékesít, és a társvállalat (azaz a kapcsolt vállalkozás) sem vásárol máshonnan az adott termékből; ezáltal a cégünk által gyártott termék első piaci szereplője a társvállalatunk. Könnyű belátni, hogy társaságunk valamivel a piaci ár alatt értékesít a társvállalat felé, amely társaság immár a piaci áron tud megjelenni a piacon a termékkel. Amennyiben társaságunk nem a piaci ár alatt értékesítene, hanem piaci áron, úgy a társvállalat - a termék "tényleges" forgalomba hozója - csak a piaci ár felett tudna értékesíteni, hiszen a társvállalatot egyéb költségek is terhelik, ekképp nem lenne versenyképes (létjogosultsága - mely szerint társaságunk "meghosszabbítása" - megkérdőjeleződne). Ebben az esetben (ebben a sajátos piaci helyzetben) is szükséges-e társaságunknak transzferár-nyilvántartást vezetnie, a piaci ártól való eltérést adóalap-növelő tételként beállítania, holott a kapcsolt vállalkozást csak és kizárólag azon célzattal hozta létre, hogy a társaságunk által termelt árucikkel elsődleges piaci szereplőként a piacon megjelenjen.
Részlet a válaszából: […] Igen, a társaságnak szükséges transzferár-nyilvántartást készíteni, ha nem felel meg a Tao-tv. 18. §-ában vagy a 32/2017 (X. 18.) NGM rendeletben előírt valamely mentességnek. A nyilvántartás elkészítése során szokásos piaci árnak nem a társvállalkozás által a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 31.

Ázsiós tőkeemelésnél a tőketartalékba helyezés

Kérdés: Társaságunk (anyavállalat) egyik leányvállalatában ázsiós tőkeemelést hajtott végre. A jegyzett-tőke-részt forintban, az ázsiós részt euróban teljesítettük, egy anyavállalat által jóváhagyott, euróban leszerződött beruházás fedezetére. Elszámolás az anyavállalatnál, a könyvekben nyilvántartott euró bekerülési értéken: a pénzeszközökkel szemben nő a tartós részesedés a leányvállalatban. Az ázsiós rész elszámolása a leányvállalatnál: a tőketartalék növekményeként a jóváírás napján érvényes MNB-középárfolyamon (mind az anyavállalat, mind a leányvállalat számviteli politikájának megfelelően). A számviteli politikában rögzített, a fentiekben leírt elszámolást követően a leányvállalat milliós nagyságrendben több tőkejuttatáshoz jutott forintra átszámítva, mint ami az alapítói határozatban szerepel. A tulajdonos nem írta elő a leányvállalat számára az árfolyam-különbözetből adódó "többlettőke-juttatás" visszafizetését. A "többlettőke-juttatást" az anyavállalatnál véglegesen kapott, a leányvállalatnál véglegesen adott pénzeszközként számoljuk el. (A társaságiadó-vonzatot kezeljük, aszerint hogy az anyavállalat adózás előtti eredménye meghaladja-e a kapott pénzeszközökből adódó eredményt, vagy sem.) Helyes ez az elszámolás? Illetékvonzata van az ügyletnek?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy nem helyes a leírt elszámolás! Csak valós gazdasági eseményeket lehet a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni. Ha a leányvállalat nem fizeti vissza a többletjuttatást, akkor sem forintban, sem euróban nincs pénzmozgás, így könyvelni sem lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 13.

Beolvadáshoz kapcsolódó kérdések

Kérdés: "A" kft. beolvad "B" kft.-be. A "B" kft. - mint átvevő - jogutód. Az ismétlések elkerülése érdekében az alkérdésekre a konkrét kérdés után válaszolunk.
1. A "B" kft. mint jogutód átvevő társaság vagyonmérleg-tervezetében (az "A" kft.-vel együtt) a saját tőke 105, amelyből a jegyzett tőke +18, a lekötött tartalék +120, az eredménytartalék -33. Átalakulással létrejövő jogutód vagyonmérleg-tervezetében negatív előjelű eredménytartalék esetében annak összegét meg kell szüntetni a tőketartalék és/vagy a jegyzett tőke egyidejű csökkentésével. A fenti esetben nincs tőketartalék, és a jegyzett tőke sem elég, az eredménytartalék pedig -33. Mi ilyenkor a teendő? Hogyan lehet a mínusz eredménytartalékot megszüntetni? Melyik oszlopba tesszük a vagyonmérleg-tervezetben?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 140. §-ának (1) bekezdése szerint a beolvadással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének a jogutód gazdasági társaság vagyonát tartalmazó oszlopában (a harmadik oszlopban) a saját tőke tételében jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 15.

Saját üzletrész névértéken történő eladása

Kérdés: Egy kft. 2022. évben visszavásárolta egyik tagjától saját üzletrészét (visszavásárlási érték: 26 M Ft, névérték 1 M Ft). A társaság jelenlegi saját tőkéje 158 M Ft (jegyzett tőkéje 5 M Ft). A társaság azt tervezi, hogy a visszavásárolt üzletrészt névértéken eladja a bent maradt tagoknak egyenlő részben (4×250 E Ft-ért). A társaság a kiva hatálya alatt adózik.
1. Az ügylet után milyen adófizetési kötelezettség terheli az egyes tagokat és a társaságot?
2. Az ügylet hatással lesz-e az értékesítésévi kivaadóalapra?
Részlet a válaszából: […] A magánszemély tagnak az Szja-tv. 77/A. § (1) bekezdése alapján keletkezik jövedelme, amely azonos az üzletrész megszerzése időpontjára megállapított szokásos piaci ár és a megszerzésére fordított igazolt ki­adás (érték) és a kapcsolódó járulékos költségek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 15.

Kapcsolt vállalkozások

Kérdés: Egy vállalkozásnak (A) van egy 90%-osan tulajdonolt leányvállalata (B). C vállalkozásnak ugyanaz az ügyvezetője, mint az A vállalkozásnak. B és C kapcsolt vállalkozásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […]

Önmagában az, hogy B vállalkozás a többségi befolyás alapján, C vállalkozás pedig az ügyvezetés egyezősége alapján A vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, nem teszi B és C vállalkozást kapcsolt vállalkozássá.

(Kéziratzárás: 2023. 04. 20.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 11.

Kapcsolt vállalkozások

Kérdés: Egy vállalkozásnak (A) van egy 90%-osan tulajdonolt leányvállalata (B). C vállalkozásnak ugyanaz az ügyvezetője, mint az A vállalkozásnak. B és C kapcsolt vállalkozásnak minősül-e?
Részlet a válaszából: […]

Önmagában az, hogy B vállalkozás a többségi befolyás alapján, C vállalkozás pedig az ügyvezetés egyezősége alapján A vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, nem teszi B és C vállalkozást kapcsolt vállalkozássá.

(Kéziratzárás: 2023. 04. 20.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 27.

Kapcsolt vállalkozás készíthet-e mikrogazdálkodói beszámolót?

Kérdés: Két kft. között kapcsolt vállalkozás viszonya áll fenn. Külön-külön megfelelnek a mikrogazdálkodói beszámoló követelményeinek, azonban a kapcsoltságuk már kizárná őket a mikrogazdálkodói körből. Készíthető-e mikrogazdálkodói beszámoló abban az esetben, ha kapcsolt vállalkozásról beszélünk, és a kkv-besorolása alapján év végén nem minősülnek mikrovállalkozásnak?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 9. § (6) bekezdése szerint mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készíthet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, ha a jogi személy könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozó, és két egymást követő üzleti évben a mérleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 23.

Kapcsolt vállalkozások a mérlegben

Kérdés: "A" Zrt. 100%-os tulajdonosa a "B" Kft.-nek. Alapítottak egy társaságot, "C" Kft.-t, amelynek 50%-os tulajdonosa az "A" Zrt. és 50%-os tulajdonosa a "B" Kft. A tulajdoni hányadokkal megegyezőek a szavazati jogok. A társaságok között nincs különmegállapodás, taggyűlési hatáskör a vezető tisztségviselő megválasztása és visszahívása a "C" Kft.-ben. A fordulónapi részesedések, követelések és kötelezettségek besorolásához kérek iránymutatást. "A" Zrt. beszámolójában hova kell besorolni a "C" társaságban lévő részesedést? A "B" Kft. mérlegében hogyan sorolható be a "C" Kft.-ben lévő részesedés, követelés és kötelezettség? "C" Kft. beszámolójában az "A" Zrt.-vel és a "B" Kft.-vel szemben fennálló követelések és kötelezettségek melyik mérlegsorba kerülnek?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz "C" Kft. szempontjából rögzítendő, hogy az "A" Zrt. is, a "B" Kft. is "anyavállalata" a "C" Kft.-nek. Az Szt. 3. §-a (2) bekezdése 1. pontjának a) alpontja alapján az "A" Zrt. anyavállalata a "C" Kft.-nek, mert közvetlenül és leányvállalatán keresztül közvetetten...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 23.
1
2
3
35