Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott konszolidálás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Konszolidált beszámoló alapítványnál

Kérdés: Az Szt. 9. §-ának (3) bekezdése alapján az anyavállalat éves beszámoló készítésére kötelezett. Belföldi székhelyű alapítvány több belföldi székhelyű vállalkozási tevékenységet végző gazdasági társaságot alapított. E társaságok alapításához rendelkezésre bocsátott pénzeszközöket az alapítvány a számviteli nyilvántartásaiban a befektetett pénzügyi eszközök között (részesedések) mutatja ki.
1. Az alapítvány az általa alapított gazdasági társaságok tekintetében az Szt. 3. §-a (2) bekezdésének 1. pontja szerint anyavállalatnak minősül? [Az Szt. 3. §-a (1) bekezdésének 2. pontja és (2) bekezdésének 1. pontja alapján az anyavállalat olyan vállalkozó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség és vagyonszerzés céljából, üzletszerűen, ellenérték fejében termelő- és szolgáltatótevékenységet végez.]
2. Amennyiben az alapítvány az általa tulajdonolt gazdasági társaságoktól osztalékjövedelmet kap, az osztalékbevétel vállalkozási tevékenységéből származó bevételnek minősül-e, figyelemmel arra, hogy az osztalékbevétel nem termelő- és nem szolgáltatótevékenységből származik?
3. Az első kérdés relációjában, ha az alapítvány anyavállalatnak minősül, abban az esetben éves beszámoló készítésére kötelezett?
Részlet a válaszból: […](az alapítvány nincs ezek között), ahol kötelező az Szt. előírásainak alkalmazása a rendeletben foglaltak figyelembevételével.A hivatkozott előírások alapján nem lehet egyértelmű választ adni arra, hogy a kérdésben szereplő esetben kötelező-e az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítése (a Korm. rendelet semmilyen formában nem utal rá), vissza kell menni a törvényi előírásokhoz, és azok alapján adni választ a kérdésekre.Az Szt. szerint "anyavállalat az a vállalkozó, ...". Atörvény tehát a vállalkozóhoz kapcsolja az anyavállalat értelmező rendelkezését a törvény alkalmazásában. Az alapítvány viszont nem vállalkozó, nem tartozik az Szt. 3. §-a (1) bekezdésének a 2. pontjában felsoroltak közé. Az alapítvány egyéb szervezet, a Korm. rendelet pedig nem írja elő számára az összevont (konszolidált) éves beszámolókészítési kötelezettséget. Az alapítványnak a Korm. rendelet 8. §-ának (3)-(4) bekezdésében leírt esetben kell éves beszámolót készítenie.Az alapítványnál is az általa tulajdonolt gazdasági társaságoktól kapott (járó) osztalékjövedelmet a pénzügyi műveletek bevételei között kell kimutatni. Ahhoz, hogy eldönthessük, hogy ez a bevétel az alapítvány alapcél szerinti tevékenységével összefüggő bevétele-e, segítségül kell hívni a Civil-törvény (a 2011. évi CLXXV. törvény) 20. §-át.A Civil-törvény 20. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján: a civil szervezet (ilyen az alapítvány is) az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége tekintetében elkülönítve mutatja ki legalább a következő bevételeket: ... az a)-e) pont hatálya[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8480
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Társult vállalkozás konszolidálása

Kérdés: Konszolidációnál, ha van egy társult cég, amelynek csak az eredményét konszolidáljuk, abban az esetben, ha ennek a társultnak van leányvállalata vagy társult vállalkozása, azokat konszolidálni kell a társulatba, és úgy kell a társult eredményét tovább konszolidálni?
Példa:
"A" cég 48%-kal tulajdonos "B" társaságban - ez társult vállalkozás. Ha "B" 90%-ban tulajdonosa "C"-nek, akkor őt teljeskörűen konszolidálni kell "B"-be, és az így kapott eredményt konszolidáljuk "A"-ba? Ha "B" 45%-ban tulajdonosa "C"-nek, akkor ez "A" szempontjából 21,6%, így az ő eredményét konszolidálni kell "B"-be, és az így kapott eredményt konszolidáljuk "A"-ba? Ha "B" 20%-ban tulajdonosa "C"-nek, akkor vele már nem kell foglalkozni, mert az "A" cég részesedése 9,6%, így ő már nem társult? Vagy mivel a "B"-nek társultja, ezért a "B"-be kell konszolidálni az eredményt, és az így kapott "B"-t kell konszolidálni "A" cégbe?
Részlet a válaszból: […]megegyezik -, akkor a "B" cég - a számviteli törvény 3. §-a (2) bekezdés 1. pontja alapján - anyavállalatnak minősül a "C" társaság tekintetében (a "C" társaság pedig leányvállalata). Így a "B" cégnek mint anyavállalatnak összevont (konszolidált) beszámolót kell készítenie - melybe a "C" céget is teljeskörűen be kell vonnia -, ha egyébként a számviteli törvény 116-119. §-aiban felsorolt valamelyik mentesítési lehetőséggel nem tud élni. Ha a "B" cég, mint az "A" cég társult vállalkozása, összevont (konszolidált) éves beszámolót készít, akkor azt kell az "A" cégnél a társult vállalkozás konszolidálásánál figyelembe venni (ez a konszolidált beszámoló azonban más leányvállalatok adatait is tartalmazhatja). Ha nem készít a "B" cég összevont (konszolidált) éves beszámolót, akkor a "B" cég éves beszámolója alapján kell a konszolidálást végrehajtani.Amennyiben a "B" cég 45%-ban vagy 20%-ban tulajdonosa a "C" cégnek - és a tulajdoni arány a szavazati aránnyal megegyezik -, akkor a "B" cég nem minősül anyavállalatnak, így összevont (konszolidált) éves beszámolót sem kell készítenie. Ebben az esetben a "B" céget a legutolsó éves beszámolója alapján kell konszolidálni az "A" cégnél, ezért a "C" cég beszámoló­adatai ez utóbbi két esetben nem értelmezhetőek az "A" cég konszolidációja szempontjából. Ha a "B" cég 45%-ban vagy 20%-ban tulajdonosa[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8400
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Konszolidálásnál a külföldi leányvállalat könyvvizsgálata

Kérdés: Anyavállalat a számviteli törvény alapján konszolidálásra kötelezett. Konszolidálásba bevont leányvállalatai közül több nem magyarországi vállalat. A számviteli törvény 155. § (2)-(5) pontjai alapján kötelező a könyvvizsgálat a konszolidálásba bevont vállalkozások számára. A külföldi leányvállalat a külföldi ország jogszabályai alapján nem köteles könyvvizsgálatra, és önként sem választotta azt. Hogyan járjon el ilyenkor az anyavállalat? Kötelezze-e külföldi leányvállalatát a konszolidáció miatti könyvvizsgálatra?
Részlet a válaszból: […]tartoznak a számviteli törvény hatálya alá, így ez az elő­írás nem vonatkozik rájuk. Ezt erősíti meg a számviteli törvény 118. §-a (3) bekezdésének az előírása is, amely azt tartalmazza, hogy minden leányvállalatnak - többek között - a beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést át kell adnia az anyavállalatnak, ha az éves beszámoló könyvvizsgálata megtörtént.Azt azonban a magyar székhelyű anyavállalatnak indokolt mérlegelnie, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolót ellenőrző könyvvizsgáló nagy valószínűséggel nem fogja a beszámolót hitelesíteni, ha a leányvállalatok éves beszámolóját nem ellenőrizte könyvvizsgáló. Amennyiben az összevont[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8291
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Konszolidálás magánszemély tulajdonosok esetében

Kérdés: A magánszemély többségi tulajdonosa az "A" kft.-nek, felesége a kisebbségi tulajdonos. A "B" kft.-nél többségi tulajdonos ugyanezen magánszemély felesége, kisebbségi tulajdonos a magánszemély (férj). Az "A" és "B" kft.-k nem rendelkeznek tulajdoni hányaddal egymásban. Van-e konszolidálási kötelezettség "A" és "B" társaságok beszámolói kapcsán, ha azok az előírt értékhatárokat meghaladják? A kérdező véleménye szerint nincs, és a kérdésben meg is indokolja véleményét.
Részlet a válaszból: […]anyavállalatnak minősül.Anyavállalat az a vállalkozó, amelyik egy másik vállalkozónál (leányvállalat) közvetlenül vagy a leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni, mert a törvényben meghatározott feltételek közül legalább eggyel rendelkezik.A kérdésben szereplő tulajdonosok (férj és feleség) azonban nem tekinthetők az Szt. szerinti vállalkozónak, mert saját nevükben és kockázatukra nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő- vagy szolgáltatótevékenységet (vállalkozási tevékenységet) nem végeznek. Ha mégis végeznek vállalkozási tevékenységet is, akkor azt egyéni vállalkozóként teszik. Az egyéni vállalkozóra viszont nem terjed ki a számviteli törvény hatálya [Szt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7140

5. találat: Konszolidálás, transzferár-nyilvántartás

Kérdés: Van négy magyar vállalkozás. Az Alfa Kft. értékadatai megalapozzák a konszolidációs kötelezettséget. Az Alfa Kft. 100%-os tulajdonosa B magánszemély. Béta Kft. 100%-ban az Alfa Kft. tulajdona. Gamma Kft. 100%-ban B magánszemély tulajdona. Delta Kft.-nek két tulajdonosa van, B magánszemély 80%-ban, C magánszemély 20%-ban, azonban a szavazati arány 50-50%. A társaságok között minden irányban van gazdasági kapcsolat.
1. -Alfa Kft. melyik céget, cégeket köteles konszolidálásba bevonni?
2. -Hogyan alakul a kötelezettség, ha B magánszemély német és Alfa Kft. is német társaság?
3. -A kapcsolt vállalkozások miként alakulnak, mind a négy cég köteles transzferár-nyilvántartást készíteni?
A tulajdonosi szerkezet:
Tag Alfa Béta Gamma Delta
Kft. Kft. Kft. Kft.
B magánszemély 100% 100% 80%*
Alfa Kft. 100%
C magánszemély 20%*
* Szavazati jog 50-50%.
Részlet a válaszból: […]évet megelőző két - egymást követő - üzleti évben a mérleg fordulónapján (a leányvállalat és a közös vezetésű vállalkozás tőkerészesedéssel arányos adataival együtt) a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket, feltéve hogy az anyavállalat vagy a leányvállalat részvényei, üzletrészei vagy az általuk kibocsátott értékpapír tőzsdei kereskedelme nem engedélyezett, és az engedélyezést nem is kérelmezték:a) a mérlegfőösszeg 5400 millió forintot,b) az éves nettó árbevétel 8000 millió forintot,c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.2. Ha Alfa Kft. német, akkor a német jog szerint kell a konszolidálást elvégezni, amelyhez a leányvállalatnak (Béta Kft.-nek) az anyavállalat által kért adatokat kell szolgáltatni.3. A Tao-tv.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6241
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Kapcsolt vállalkozás, konszolidáció

Kérdés: Két cég tulajdonosi szerkezete a következő: Megnevezés Alma Kft. Körte Kft. X. Y. 61% A. B. 39% X. Y.-né 61% A. B.-né 39% Kérdés, hogy 2008. január 1-jétől kapcsolt feleknek minősülnek-e a cégek a közeli hozzátartozói viszony alapján? Lesz-e év végén konszolidáltbeszámoló-készítési kötelezettsége a két cégnek? A társasági adóról szóló törvény értelmében a két cég közötti szerződésekre kell-e szokásos piaciár-nyilvántartást vezetni?
Részlet a válaszból: […]szerződésekre nem kell a szokásos piaci árra vonatkozó nyilvántartást készíteni. Az Szt. 3. §-a (2) bekezdésének 6. pontja szerint a konszolidálásban az anyavállalat, leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás vesz részt. Az Szt. ugyanezen szakaszának 1., 2. és 3. pontja az anyavállalatot, leányvállalatot és a közös vezetésű vállalkozást csak vállalkozók vagy csak gazdasági társaságok közötti viszonylatban értelmezi, így a többségi részesedéssel vagy a szavazatok több mint 50 százalékával rendelkező magánszemély nem minősül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3824
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Konszolidálásba bevont vállalkozás beszámolója

Kérdés: "A" kft. 50 százalékos tulajdonosa "B" kft.-nek (közös vezetésű vállalkozás), és 90 százalékban tulajdonosa "C" kft.-nek. Mindhárom kft. egyszerűsített éves beszámolót készített 2000-ig, a nagyságot jelző mutatóértékek alapján. Az új Szt. 3. §-a (2) bekezdésének 6. pontja alapján konszolidálásba bevont vállalkozásnak tekintendők, bár az Szt. 117. §-ának (1) bekezdése alapján mentesülnek a konszolidált éves beszámoló készítése alól, így nem konszolidálunk. Köteles-e mind a három kft. áttérni az éves beszámoló készítésére?
Részlet a válaszból: […]haladja meg az Szt.-ben megadott határértékeket.) Ha viszont az anyavállalatnak nem kell összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, akkor nincs konszolidálásba bevont vállalkozás sem. A kérdésben hivatkozott 3. § (2) bekezdésének 6. pontját csak úgy lehet értelmezni, ahogyan az megfogalmazásra került: a konszolidálásba bevont vállalkozások azok a vállalkozások, amelyeket a konszolidálásba ténylegesen bevontak. Ha nincs konszolidálás (mert az Szt. szerint nem kötelező és saját elhatározás alapján sem konszolidálnak), akkor értelmezhetetlen a konszolidálásba bevont vállalkozás. Ha a vállalkozást nem vonták be a konszolidálásba[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 926
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Leányvállalat beszámolója

Kérdés: A külföldi anyavállalat magyarországi leányvállalatát bevonja a konszolidálásba. Készíthet-e ez a leányvállalat egyszerűsített éves beszámolót?
Részlet a válaszból: […]tartozik-e vagy éppen külföldi. Olvasói észrevétel (megjelent a Számviteli Levelek 34. számában - 2002. 05. 09.): A Számviteli Levelek 23. számában a 466. kérdésre adott választ vitatja Olvasónk. Szerinte a konszolidálásba bevont leányvállalat kifejezés a beszámolókészítési kötelezettség tekintetében csupán az Szt. hatálya alá tartozó anyavállalatok által történő konszolidálásba történő bevonást jelenti. Érvelése alátámasztásaként korábbi levelezésre utal. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasó! A korábbi álláspont változatlan. Az Szt. 3. §-a (2) bekezdésének 6. pontja alapján konszolidálásba bevont vállalkozás a konszolidálásba bevont leányvállalat is. (Ha a leányvállalatot nem vonja be az anyavállalat a konszolidálásba, akkor készíthet egyszerűsített éves beszámolót!) Az igaz, hogy a külföldi anyavállalatra nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. december 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 466
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Letétbe helyezés, közzététel

Kérdés: A 2000. évi éves és konszolidált éves beszámoló letétbe helyezésére, közzétételére a régi Szt. vagy az új Szt. előírásait kellett alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni. Ebből következően, a 2000. évi éves és konszolidált éves beszámolót még a számvitelről szóló, többször módosított 1991. évi XVIII.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. november 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 412
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Kapcsolt vállalkozások besorolása

Kérdés: A kapcsolt vállalkozások besorolása a nyitóadatok alapján történik? Ha év közben változás következik be, a folyamatos könyvelés keretében át kell-e könyvelni, vagy csak az éves beszámoló összeállításakor?
Részlet a válaszból: […]először a konszolidálásba bevonják, akkor azt az anyavállalatnak külön közölnie kell, a tőkekonszolidáció miatt a bevonás időpontjának megjelölésével, továbbá a konszolidálásba bevont vállalkozások körének a feltüntetésével. A konszolidálásba már korábban bevont vállalkozásnál csak azt kell közölni, ha konszolidálás körébe tartozó vállalkozásokban (beleértve azt is, ha nem teljeskörűen bevontból teljeskörűen bevont vállalkozás lesz és fordítva) változás következik be, legkésőbb a változás bekövetkeztekor. Bár az összevont (konszolidált) éves beszámoló mérlege is a mérleg-fordulónapi vagyoni, pénzügyi helyzetről készül, amelynek elkészítéséhez a mérleg-fordulónapi adatok is elegendőek lehetnének, a jövedelmi helyzetet bemutató összevont (konszolidált) eredménykimutatás elkészítésénél szükséges a bevételek és a ráfordítások konszolidálása is (a halmozódások kiszűrése), amely csak úgy lehetséges, ha a konszolidációban érintett társaságok adatai elkülönítetten kerülnek rögzítésre. A leírtak alapján az adott társaságnak nemcsak azt kell ismernie, hogy ő a konszolidálási körbe tartozik-e (és milyen minőségben) vagy sem, hanem azon társaságok nevét is, amelyek a konszolidálási körbe tartoznak (már az év kezdetén, illetve éven belüli bevonáskor,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 184
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést