Osztalékfizetés tárgyi eszközzel


A kft. tulajdonosa részére jóváhagyott osztalékot nem készpénzben, hanem tárgyi eszköz formájában fizeti meg. Ez a tárgyi eszköz a jelenlegi piaci értéken egy 80 millió Ft értékű lakás. Kérem, térjenek ki az ezzel a gazdasági eseménnyel kapcsolatos valamennyi adózási tudnivalóra, illetve a kontírozásra is!


Megjelent a Számviteli Levelekben 2022. május 12-én (465. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8865

[…] hozzájárulási adó: T4792 - K 463-8;-készpénzben kifizethető osztalék: T 4792 - K 384, 381.Ha az osztalékot nem készpénzben kívánják kiadni, hanem tárgyi eszköz formájában, akkor is a fentiek szerint meg kell állapítani a személyi jövedelemadót, a szociális hozzájárulási adót, de ha a kiadásra kerülő tárgyi eszköz értéke magasabb, mint a kifizethető osztalék összege, akkor az adókülönbözetet (akár a teljes adó összegét) a tulajdonosnak az eszköz kiadása előtt meg kell fizetnie.Az adókkal csökkentett kötelezettség (a 4792. számlán) eszközátadással történő rendezésére az Szt. nem tartalmaz külön szabályt. Analóg esetek azonban vannak, mint például az áruszállításból [az Szt. 68. §-ának (5) bekezdése], pótbefizetés visszafizetéséből [az Szt. 38. §-ának (10) bekezdése] származó kötelezettségek rendezése. Az Szt. 72. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerint az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni a kötelezettség teljesítésére átadott vásárolt és saját termelésű készletek ... számlázott ... értékét. Az Szt. 77. §-a (3) bekezdésének e) pontja alapján a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételt elsődlegesen az egyéb bevételek között kell elszámolni. A kérdés szerinti esetben is e szerint kell eljárni, majd az értékesítésből adódó követelést a kötelezettség teljesítésébe - a Ptk. vonatkozó előírásainak figyelembevételével - beszámítani.-Könyvelés a kft.-nél: az áfát is magában foglaló piaci érték megállapítása, számlázása és elszámolása: T 311 - K 961, 467;-kapcsolódóan a lakás könyv szerinti értékének a kivezetése: T 861 - K 125 és T 129 - K 861;-a lakásértékesítés eredményének megállapítása: T961 - K 861, a kisebbik összegben történő átvezetés után valószínű, hogy a 961. számlán marad […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.