Szövetkezeti tag üzletrészének megszűnése


A 2020. évben elhunyt szövetkezeti tag üzletrésze (pénzbeni vagyoni hozzájárulás) 100 ezer forint. A törvényes örökös nem kíván tag lenni a szövetkezetben, ezért kérte a vagyoni hozzájárulás kifizetését. A közjegyző 2022. júliusi hagyatékátadó végzés alapján 63.586 forintban határozta meg annak értékét a 2020. évi éves beszámoló alapján. A szövetkezet beszámolójában a jegyzett tőke 2900 ezer forint, a saját tőke értéke 1844 ezer forint (negatív eredménytartalék: -975 ezer forint). A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv. alapján és az Szt. rendelkezései figyelembevételével milyen értékben fizethető ki vagyoni hozzájárulás, tekintettel arra, hogy a tagsági jogviszony alatt nincs vagyonnövekmény? Szükség van-e kifizetést megelőzően a szövetkezet sajáttőke-értékének rendezésére? Ha kifizethető a hagyatéki végzésben meghatározott érték, akkor mi a helyes könyvelés?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2022. október 27-én (474. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9005

[…] keletkezett, a vagyoni hozzájárulásra jutó saját tőke - lekötött tartalékkal csökkentett - összege illeti meg abban az esetben, ha az a veszteség fedezésére nem került felhasználásra. A hagyatéki eljárás során a közjegyző lényegében az előbbieknek megfelelően állapította meg a meghalt tag örökösének járó összeget. (A saját tőke:jegyzett tőke arányában.) [Zárójelben meg kell jegyezni, a kérdés szerinti saját tőke és az eredménytartalék együttes összege kevesebb, mint a jegyzett tőke, 81 ezer forinttal. Feltételezhetően ez az érték nem változtatja meg a saját tőke összegét, csak olyan összeg, amit elfelejtettek a kérdésbe beírni.]A Ptk. hivatkozott előírása alapján a törvényes örököst megillető összeg könyvelése:- a vagyoni hozzájárulás kiadása: T 411 - K 4792,100 000 forint;- a tagsági jogviszony időtartama alatt keletkezett saját tőke (eredménytartalék) tagi vagyoni hozzájárulására jutó része [ez az adott esetben a negatív eredménytartalékból járó összeg, amely csökkenti a vagyoni hozzájárulásként kiadandó összeget, (2900 - 1844 = 1056): 2900 = 0,36414×100.000 = 36.414]: T 4792 - K 413 36.414 […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.