Keresés eredménye

32 találat a megadott adóalap-kedvezmény tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye
Kérdés: a) Nemzetközi és belföldi árufuvarozással foglalkozó társaság a 2012-2013. években vásárolt és üzembe helyezett új kamionja után igénybe veheti-e a kisvállalkozói kedvezményt az adóbevallásában? b) Elsődlegesen mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozás a 2012-2013. évben vásárolt és üzembe helyezett új mezőgazdasági erő- és munkagépe után igénybe veheti-e a kisvállalkozói kedvezményt az adóbevallásában?
a) kérdés
Részlet a válaszból: […]regionális támogatás, vagy a 15. cikk szerinti támogatás nyújtható (800-as rendelet, 2. cikk, 17. pont). Mind a két cikk alapján az elszámolható költség a támogatás alapja. Az elszámolható költség általánosan (12. cikk) és a 15. cikk esetében is tárgyi eszközök és (egyes) immateriális javak formájában történő beruházást jelent. A szállítási eszköz a magyar számviteli előírások szerint tárgyi eszköznek minősül. A 800-as rendelet azonban a fogalmak között (2. cikk) leszűkíti a tárgyi eszköz körét, amikor elő­írja, hogy"E rendelet alkalmazásában:10. »tárgyi eszközök«: földterülethez, épületekhez, üzemekhez, gépekhez és berendezésekhez kapcsolódó eszközök, a 17. cikk 12. pontjának sérelme nélkül. A szállítási ágazatban - a közúti szállítás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5910
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Beruházási adóalap-kedvezmény
Kérdés: Van egy mikrovállalkozásnak minősülő cég, amely 2007-ben vásárolt egy 131 főkönyvi számon műszaki berendezésként aktivált gépet. Erre a gépre a 0729-es társaságiadó-bevallásban beruházási kedvezményt vett igénybe. A kérdés, hogy e gépet szankció nélkül mikor adhatja el legkorábban? Már 2011-ben, vagy csak 2012-ben?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4925
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye III.
Kérdés: A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontjában foglalt adóalap-csökkentő kedvezmény igénybevételével kapcsolatban kérdés, hogy korábban még használatba nem vett szellemi termék beszerzése esetén az adóalap-kedvezmény igénybevételéhez vizsgálandó-e, hogy a szellemi termék a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgálja-e, vagy ezt "csak" az ingatlanok és műszaki berendezésesek esetén kell vizsgálni? Konkrétan a cég gyártással foglalkozik, és kb. 25 millió forintért vásárolt (speciálisan számára készített) elektronikus kereskedelmi és ügyfélkapcsolati rendszert, mely nem a gyártást irányítja, hanem anyag, saját termelésű készlet, vásárolt készlet készletnyilvántartását, készlet gyártásba történő kiadása, a késztermék bevételezése, vevőrendelések kezelése, számlázás stb. Igénybe vehető-e az adóalap-kedvezmény minden szoftverre?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4430
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye II.
Kérdés: A cég a kkv-tv. szerint kisvállalkozásnak minősül. Az elkészült szoftver értékével a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerint az adóalap csökkenthető-e a 2009. évi társasági adó bevallásakor, figyelemmel a következőkre: 1. A szoftver készítőjétől, eladójától kell kérni egy nyilatkozatot, hogy a szoftver tulajdonjogát vagy csak a használati jogát értékesítették? Ez a számlából nem derül ki. 2. A szoftver "üzembe helyezése" (használatbavétele) 2010. január 1-jén lesz. A bekerülés értékével a beszerzés évében, 2009-ben, vagy csak 2010-ben csökkenthető az adóalap, ha a szoftver tulajdonjogának a megvásárlása megtörtént? 3. Amennyiben a szoftver tulajdonjogának a megvásárlása megtörtént, akkor a teljes bekerülési értékre (50% pályázattal elnyert támogatás) érvényesíthető-e a beruházási adóalap-kedvezmény, vagy csak a kisvállalkozás által finanszírozott 50%-ra?
Részlet a válaszból: […]ha a feltételei fennállnak - attól, hogyan dönt. Ha a beruházás, a szellemi termék elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, akkor annak támogatástartalma az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglalt támogatásként vehető igénybe, minden más esetben az adózó választása szerint a) az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, vagy b) a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekintendő. A vonatkozó közösségi támogatási rendeletek megfogalmazzák, hogy milyen feltételekkel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4429
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye I.
Kérdés: Egy kft. panzió építését kezdte el, amire az építési engedély szerint 3 ütemben van meghatározva a használatbavételi engedélyezés (időkorlát nélkül, műszaki megfeleltség alapján!): 1 ütem: alapingatlan szobákkal, 2. ütem: medence, sportlétesítmények, 3. ütem: egyéb. A beruházások értékét a Tao-tv. szabályai szerint adóalap-csökkentő tételként figyelembe vette a cég. Az első ütemre a használatbavételi engedélyt 2009-ben megkapta, így azok aktiválásra is kerülnek. Kérdés, hogy a 4 éves szabály alapján - bár egy projektről van szó (üzleti szempontból legalábbis), de 3 különböző beruházási időpont, beruházási érték és legfőképp 3 különböző aktiválási határidő van - a Tao-tv. szerinti kedvezmény igénybe vehető-e?
Részlet a válaszból: […]alapján kell vizsgálni, hogy az adóalap-kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóév utolsó napjáig megtörténik-e az üzembe helyezés, a használatbavétel. Például, ha a kérdésben szereplő 1. ütemhez tartozó építési beruházás 3 évig tartana, és minden évben csökkenti az adózó az adóalapot, akkor ahhoz, hogy az első évi levonással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4428
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Beruházási adóalap-kedvezmény
Kérdés: Mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó, az adóév utolsó napján középvállalkozónak minősülő részvénytársaság a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján vehet-e igénybe beruházási adóalap-kedvezményt, figyelemmel a tulajdonosi összetételre [Tao-tv. 7. §-ának (11) bekezdése], és az értékhatárra is [Tao-tv. 7. §-ának (12) bekezdése], ha a részvénytársaság 2008. évben saját részvényként szerezte meg egyetlen jogi személyiségű részvényese valamennyi részvényét 2008. 01. 01. napjára visszamenő hatállyal? Ennek eredményeként jogilag 2008. 01. 01. napján a részvénytársaságnak kizárólag magánszemély részvényesei voltak, illetve vannak. Kérdés, hogy a Tao-tv. 2008. adóévre hatályos rendelkezése alapján az adózás előtti eredményt csökkentő kedvezményt igénybe vehetik-e?
Részlet a válaszból: […]Tao-tv. 19. § -a szerint számított adótartalom) az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában állami támogatásnak minősül. Mezőgazdasági elsődleges termelési tevékenységet végző adózó ilyen támogatást az elsődleges mezőgazdasági termelést is szolgáló beruházáshoz akkor vehet igénybe, ha megfelel az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglalt feltételeknek. Az 1857/2006/EK rendelet hivatkozott előírása szerint nem nyújtható (nem vehető igénybe) támogatás például - termelési jogok, állatok vásárlásához; - víztelenítő vagy öntözőberendezések megvásárlásához, kivéve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3894
7. találat: Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye
Kérdés: A 2007. adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő cég zárt végű pénzügyi lízing finanszírozással vásárolt 2007. év nyarán egy új gépet. Azt 2007 nyarán üzembe is helyezte. Kérdés, hogy igénybe vehető-e a 2007. évi társasági adó megállapításánál a beruházás alapján járó adóalap-kedvezvény? Egy másik cég importból beszerzett szintén egy új gépet 2007. év őszén. A külföldi eladó által számlázott összeget átszámlázta a lízingcégnek kiegyenlítés céljából. A lízingcég zárt végű pénzügyi lízing szerződést kötött a céggel, a finanszírozás érdekében. A gép üzembe helyezése 2007. decemberben megtörtént. Kérdésem: ez esetben is igénybe vehető-e a 2007. évi társasági adó megállapításánál a beruházás alapján járó adóalap-kedvezmény?
Részlet a válaszból: […]eredményt. b) Ennél a kérdésnél azt kell eldönteni, hogy az importból beszerzett, majd elidegenített és visszavásárolt gép a visszavásárlást követően korábban még használatba nem vett műszaki gépnek, berendezésnek minősült-e. Ez akkor teljesül, ha az importálás előtt még nem volt más (akár külföldi) személynél használatba véve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3814
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye
Kérdés: Mikro-, kisvállalkozói kedvezményre egyébként jogosult kft. által vásárolt új irodaépületre igénybe vehető-e a kedvezmény, ha az ingatlan értékének kiegyenlítése nem történik meg a kedvezmény igénybevétele évében, és a fizetés biztosítékául az előző tulajdonos által jelzálog kerül bejegyzésre?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3597
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye
Kérdés: Egy kft. 2005. év végén új üzletet vásárolt bérbeadás céljából. Az épület után 2005. évben kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe, de a létesítményt nem helyezték üzembe, csak 2006. évben. A 2005. évi befejezetlen beruházás értéke nem tartalmazta az illeték értékét. 2006. évben a beruházás értéke csak az illeték értékével növekedett. Igénybe lehet-e venni a 2006. évben kifizetett és befejezetlen beruházásként lekönyvelt illeték értékének épületre eső összege után a kisvállalkozói kedvezményt 2006. évben?
Részlet a válaszból: […]adókötelezettsége megállapításakor az új üzlet vásárlása alapján beruházásként elszámolt összeget (legfeljebb az adózás előtti nyeresége és legfeljebb 30 millió forint összegben) adóalapja csökkentéseként. Ezenkívül, ha az illetéket az Szt. 47. §-a (2) bekezdésének a) pontja, illetve 47. §-ának (9) bekezdése alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3077
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Iparűzési adó címen adóalap-kedvezmény
Kérdés: Élhetünk-e mezőgazdasági középvállalkozásként a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének x) pontjában foglalt adóalap-csökkentő tételével, a helyi iparűzési adó 50%-os mértékének figyelembevételével?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2647
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 32 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés