Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

32 találat a megadott adóalap-kedvezmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye

Kérdés: a) Nemzetközi és belföldi árufuvarozással foglalkozó társaság a 2012-2013. években vásárolt és üzembe helyezett új kamionja után igénybe veheti-e a kisvállalkozói kedvezményt az adóbevallásában? b) Elsődlegesen mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozás a 2012-2013. évben vásárolt és üzembe helyezett új mezőgazdasági erő- és munkagépe után igénybe veheti-e a kisvállalkozói kedvezményt az adóbevallásában?
a) kérdés
Részlet a válaszból: […]támogatás igénybevételét az 1. cikk 1/g) pontban kizárja, amikor úgy fogalmaz, hogy"E rendeletet valamennyi ágazat vállalkozásai részére odaítélt támogatásra alkalmazni kell, a következők kivételével:g) a teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások számára nyújtott támogatás".A 800-as rendelet alapján beruházáshoz regionális támogatás, vagy a 15. cikk szerinti támogatás nyújtható (800-as rendelet, 2. cikk, 17. pont). Mind a két cikk alapján az elszámolható költség a támogatás alapja. Az elszámolható költség általánosan (12. cikk) és a 15. cikk esetében is tárgyi eszközök és (egyes) immateriális javak formájában történő beruházást jelent. A szállítási eszköz a magyar számviteli előírások szerint tárgyi eszköznek minősül. A 800-as rendelet azonban a fogalmak között (2. cikk) leszűkíti a tárgyi eszköz körét, amikor elő­írja, hogy"E rendelet alkalmazásában:10. »tárgyi eszközök«: földterülethez, épületekhez, üzemekhez, gépekhez és berendezésekhez kapcsolódó eszközök, a 17. cikk 12. pontjának sérelme nélkül. A szállítási ágazatban - a közúti szállítás és a légi közlekedés kivételével - a szállítási eszközök és felszerelések elfogadható eszközöknek tekinthetők, kivéve regionális támogatás esetén, és kivéve a közúti árufuvarozást és légi szállítást."E fogalom szerint tehát, a rendelet alkalmazásában a szállítóeszközök nem minősülnek elfogadható tárgyi eszköznek a regionális támogatás szempontjából, illetve a közúti árufuvarozás és légi szállítás tekintetében.b) kérdésAz elsődlegesen mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozás a 2012-2013. évben vásárolt és üzembe helyezett új mg-i erő- és munkagépe után a Tao-tv. 7. § (12) bekezdése szerint akkor veheti igénybe a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti kedvezményt, ha megfelel a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglaltaknak. E 4. cikk előírásai közül - a támogatási intenzitás betartása mellett - különösen a következőnek kell megfelelni:"A beruházásnak különösen a következő célkitűzésekre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5910
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Beruházási adóalap-kedvezmény

Kérdés: Van egy mikrovállalkozásnak minősülő cég, amely 2007-ben vásárolt egy 131 főkönyvi számon műszaki berendezésként aktivált gépet. Erre a gépre a 0729-es társaságiadó-bevallásban beruházási kedvezményt vett igénybe. A kérdés, hogy e gépet szankció nélkül mikor adhatja el legkorábban? Már 2011-ben, vagy csak 2012-ben?
Részlet a válaszból: […]elszámolt összeg kétszeresével akkor kell növelni, ha a beruházást, szellemi terméket vagy a beruházás alapján üzembe helyezett tárgyi eszközt az adózó a csökkentés adóévét (ez a példában 2007. adóév) követő negyedik adóév (2011) végéig elidegeníti. Elidegenítésnek számít a juttatáskénti átadás, értékesítés, apportálás, térítés nélkül átadás, valamint
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4925
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye III.

Kérdés: A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontjában foglalt adóalap-csökkentő kedvezmény igénybevételével kapcsolatban kérdés, hogy korábban még használatba nem vett szellemi termék beszerzése esetén az adóalap-kedvezmény igénybevételéhez vizsgálandó-e, hogy a szellemi termék a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgálja-e, vagy ezt "csak" az ingatlanok és műszaki berendezésesek esetén kell vizsgálni? Konkrétan a cég gyártással foglalkozik, és kb. 25 millió forintért vásárolt (speciálisan számára készített) elektronikus kereskedelmi és ügyfélkapcsolati rendszert, mely nem a gyártást irányítja, hanem anyag, saját termelésű készlet, vásárolt készlet készletnyilvántartását, készlet gyártásba történő kiadása, a késztermék bevételezése, vevőrendelések kezelése, számlázás stb. Igénybe vehető-e az adóalap-kedvezmény minden szoftverre?
Részlet a válaszból: […]szellemi termék bekerülési értékével csökkenthető. E kedvezménynél nem írja elő a törvény, hogy annak közvetlenül kellene a vállalkozási - a példa szerinti esetben a termelő - tevékenységet szolgálni. Ebből következően az elektronikus
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4430
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye II.

Kérdés: A cég a kkv-tv. szerint kisvállalkozásnak minősül. Az elkészült szoftver értékével a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerint az adóalap csökkenthető-e a 2009. évi társasági adó bevallásakor, figyelemmel a következőkre: 1. A szoftver készítőjétől, eladójától kell kérni egy nyilatkozatot, hogy a szoftver tulajdonjogát vagy csak a használati jogát értékesítették? Ez a számlából nem derül ki. 2. A szoftver "üzembe helyezése" (használatbavétele) 2010. január 1-jén lesz. A bekerülés értékével a beszerzés évében, 2009-ben, vagy csak 2010-ben csökkenthető az adóalap, ha a szoftver tulajdonjogának a megvásárlása megtörtént? 3. Amennyiben a szoftver tulajdonjogának a megvásárlása megtörtént, akkor a teljes bekerülési értékre (50% pályázattal elnyert támogatás) érvényesíthető-e a beruházási adóalap-kedvezmény, vagy csak a kisvállalkozás által finanszírozott 50%-ra?
Részlet a válaszból: […]§-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti adóalap-kedvezménynek a Tao-tv. 19. §-a (1) bekezdése szerinti adókulccsal számított értéke az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában állami támogatásnak minősül. Ahhoz, hogy a kedvezmény érvényesíthető legyen, be kell tartani azt az előírást is, amit az a közösségi támogatási rendelet előír, amelynek megfelelteti az adózó a támogatást. Az, hogy milyen állami támogatásnak kell tekinteni, attól függ, hogy milyen tevékenységet végez a vállalkozás, illetve - ha a feltételei fennállnak - attól, hogyan dönt. Ha a beruházás, a szellemi termék elsődleges mezőgazdasági termelést szolgál, akkor annak támogatástartalma az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglalt támogatásként vehető igénybe, minden más esetben az adózó választása szerint a) az adóévben igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, vagy b) a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági rendeletben foglaltak szerinti támogatásnak tekintendő. A vonatkozó közösségi támogatási rendeletek megfogalmazzák, hogy milyen feltételekkel lehet a támogatást igénybe venni. Milyen mértékű lehet a támogatás intenzitása, amelyen az érvényesített támogatás és az elszámolható költség hányadosát (mindkettőt jelenértéken számítva) kell érteni, melyek az elszámolható költségek és a kizáró feltételek, illetve hogyan kell kezelni a több forrásból származó támogatásokat. Az 1857/2006/EK rendelet 4. cikke például megfogalmazza, hogy nem nyújtható beruházási támogatás (amelynek része lehet szoftver is) termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlásához, egynyári növények telepítéséhez, víztelenítő- vagy öntözőberendezések megvásárlásához, kivéve ha a beruházás következtében a vízfelhasználás a korábbi szint legalább 25 százalékával csökken, egyszerű pótló (szinten tartást szolgáló) beruházásokhoz. Ha tehát például ez a szoftver szinten tartásnak számít, amelyre fogalmat is ad az említett EK rendelet, akkor a kedvezmény nem érvényesíthető. E támogatásnál más támogatással együtt a támogatásintenzitás nem haladhatja meg a megengedett mértékét, amely az e rendelet hatálya alá tartozó beruházásoknál 40%, legfeljebb három adóévben 400 000 euró. Ha tehát a támogatást ezen EK rendelet alapján kellene igénybe venni, akkor a kapott 50%-os támogatás sem lenne érvényesíthető. (Tekintettel arra, hogy az adózó más forrásból 50% támogatást kapott, feltételezhető, hogy nem elsődlegesen mezőgazdasági termelést szolgáló szoftver beszerzése történt.) A másik - a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozó bizottsági - rendelet a 800/2008/EK rendelet, amelynek alapján a támogatás - a kapott 50%-os támogatással együtt - nem lehet több kisvállalkozás esetében a régió szerinti támogatás 20 százalékponttal növelt értékénél, közepes vállalkozás esetében a régió szerinti támogatás 10 százalékponttal növelt értékénél. (A plusz 20,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4429
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye I.

Kérdés: Egy kft. panzió építését kezdte el, amire az építési engedély szerint 3 ütemben van meghatározva a használatbavételi engedélyezés (időkorlát nélkül, műszaki megfeleltség alapján!): 1 ütem: alapingatlan szobákkal, 2. ütem: medence, sportlétesítmények, 3. ütem: egyéb. A beruházások értékét a Tao-tv. szabályai szerint adóalap-csökkentő tételként figyelembe vette a cég. Az első ütemre a használatbavételi engedélyt 2009-ben megkapta, így azok aktiválásra is kerülnek. Kérdés, hogy a 4 éves szabály alapján - bár egy projektről van szó (üzleti szempontból legalábbis), de 3 különböző beruházási időpont, beruházási érték és legfőképp 3 különböző aktiválási határidő van - a Tao-tv. szerinti kedvezmény igénybe vehető-e?
Részlet a válaszból: […]adózás előtti eredményét, önálló tárgyi eszközként vehető-e használatba. Ennek alapján kell vizsgálni, hogy az adóalap-kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóév utolsó napjáig megtörténik-e az üzembe helyezés, a használatbavétel. Például, ha a kérdésben szereplő 1. ütemhez tartozó építési beruházás 3 évig tartana, és minden évben csökkenti az adózó az adóalapot, akkor ahhoz, hogy az első évi levonással ne kelljen növelni az adózás előtti eredményt, az első levonás évét követő negyedik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. január 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4428
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Beruházási adóalap-kedvezmény

Kérdés: Mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó, az adóév utolsó napján középvállalkozónak minősülő részvénytársaság a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján vehet-e igénybe beruházási adóalap-kedvezményt, figyelemmel a tulajdonosi összetételre [Tao-tv. 7. §-ának (11) bekezdése], és az értékhatárra is [Tao-tv. 7. §-ának (12) bekezdése], ha a részvénytársaság 2008. évben saját részvényként szerezte meg egyetlen jogi személyiségű részvényese valamennyi részvényét 2008. 01. 01. napjára visszamenő hatállyal? Ennek eredményeként jogilag 2008. 01. 01. napján a részvénytársaságnak kizárólag magánszemély részvényesei voltak, illetve vannak. Kérdés, hogy a Tao-tv. 2008. adóévre hatályos rendelkezése alapján az adózás előtti eredményt csökkentő kedvezményt igénybe vehetik-e?
Részlet a válaszból: […]társaságnak), akkor ez nem akadálya a kedvezmény érvényesítésének. Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy az adózás előtti eredménycsökkentés révén érvényesített támogatás (a levont összegnek a Tao-tv. 19. § -a szerint számított adótartalom) az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában állami támogatásnak minősül. Mezőgazdasági elsődleges termelési tevékenységet végző adózó ilyen támogatást az elsődleges mezőgazdasági termelést is szolgáló beruházáshoz akkor vehet igénybe, ha megfelel az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 1857/2006/EK rendelet 4. cikkében foglalt feltételeknek. Az 1857/2006/EK rendelet hivatkozott előírása szerint nem nyújtható (nem vehető igénybe) támogatás például - termelési jogok, állatok vásárlásához; - víztelenítő vagy öntözőberendezések megvásárlásához, kivéve ha a beruházás a vízfelhasználást a korábbi szint legalább 25 százalékával csökkenti; - egyszerű pótló beruházásokhoz. "Pótló beruházás": az a beruházás, amely egy új és korszerű épülettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3894

7. találat: Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye

Kérdés: A 2007. adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő cég zárt végű pénzügyi lízing finanszírozással vásárolt 2007. év nyarán egy új gépet. Azt 2007 nyarán üzembe is helyezte. Kérdés, hogy igénybe vehető-e a 2007. évi társasági adó megállapításánál a beruházás alapján járó adóalap-kedvezvény? Egy másik cég importból beszerzett szintén egy új gépet 2007. év őszén. A külföldi eladó által számlázott összeget átszámlázta a lízingcégnek kiegyenlítés céljából. A lízingcég zárt végű pénzügyi lízing szerződést kötött a céggel, a finanszírozás érdekében. A gép üzembe helyezése 2007. decemberben megtörtént. Kérdésem: ez esetben is igénybe vehető-e a 2007. évi társasági adó megállapításánál a beruházás alapján járó adóalap-kedvezmény?
Részlet a válaszból: […]helyezte üzembe - jogosult a beruházás értékével csökkenteni az adózás előtti eredményt. b) Ennél a kérdésnél azt kell eldönteni, hogy az importból beszerzett, majd elidegenített és visszavásárolt gép a visszavásárlást követően korábban még használatba nem vett műszaki gépnek, berendezésnek minősült-e. Ez akkor teljesül, ha az importálás előtt még nem volt más (akár külföldi) személynél használatba véve a gép, a lízingbe adó azt nem helyezte üzembe, és a cégnél az üzembe helyezés a visszavásárlást[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3814
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye

Kérdés: Mikro-, kisvállalkozói kedvezményre egyébként jogosult kft. által vásárolt új irodaépületre igénybe vehető-e a kedvezmény, ha az ingatlan értékének kiegyenlítése nem történik meg a kedvezmény igénybevétele évében, és a fizetés biztosítékául az előző tulajdonos által jelzálog kerül bejegyzésre?
Részlet a válaszból: […]adóévben elszámolt beruházás értéke, legfeljebb az adózás előtti nyereség és legfeljebb 30 millió forint vonható le az adózás előtti eredményből. Részletre történő vásárláskor is a teljes összeget számlázza az eladó, és ezt kell beruházásként elszámolni. Így önmagában
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3597
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye

Kérdés: Egy kft. 2005. év végén új üzletet vásárolt bérbeadás céljából. Az épület után 2005. évben kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe, de a létesítményt nem helyezték üzembe, csak 2006. évben. A 2005. évi befejezetlen beruházás értéke nem tartalmazta az illeték értékét. 2006. évben a beruházás értéke csak az illeték értékével növekedett. Igénybe lehet-e venni a 2006. évben kifizetett és befejezetlen beruházásként lekönyvelt illeték értékének épületre eső összege után a kisvállalkozói kedvezményt 2006. évben?
Részlet a válaszból: […]feltételek teljesültek - a kft. jogszerűen vette igénybe a 2005. adóévi adókötelezettsége megállapításakor az új üzlet vásárlása alapján beruházásként elszámolt összeget (legfeljebb az adózás előtti nyeresége és legfeljebb 30 millió forint összegben) adóalapja csökkentéseként. Ezenkívül, ha az illetéket az Szt. 47. §-a (2) bekezdésének a) pontja, illetve 47. §-ának (9) bekezdése alapján 2006-ban kellett elszámolnia beruházásként, akkor ezt az összeget 2006-ban érvényesítheti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3077
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Iparűzési adó címen adóalap-kedvezmény

Kérdés: Élhetünk-e mezőgazdasági középvállalkozásként a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének x) pontjában foglalt adóalap-csökkentő tételével, a helyi iparűzési adó 50%-os mértékének figyelembevételével?
Részlet a válaszból: […]ne legyen az állami és az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása; - ‑legyen legalább annyi adózás előtti nyeresége, mint a kedvezmény, tekintettel arra, hogy a levonható összeg nem lehet több, mint a helyi iparűzési adó 50%-a, és nem lehet több, mint az adózás előtti nyereség; - ‑a mezőgazdasági tevékenységet
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2647
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 32 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést