Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye

Kérdés: a) Nemzetközi és belföldi árufuvarozással foglalkozó társaság a 2012-2013. években vásárolt és üzembe helyezett új kamionja után igénybe veheti-e a kisvállalkozói kedvezményt az adóbevallásában? b) Elsődlegesen mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozás a 2012-2013. évben vásárolt és üzembe helyezett új mezőgazdasági erő- és munkagépe után igénybe veheti-e a kisvállalkozói kedvezményt az adóbevallásában?
a) kérdés
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerinti kedvezmény a Tao-tv. 7. §-ának (12) bekezdése szerint az állami támogatásra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában állami támogatásnak minősül. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a Tao-tv. előírásának, hanem a vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 11.

Beruházási adóalap-kedvezmény

Kérdés: Van egy mikrovállalkozásnak minősülő cég, amely 2007-ben vásárolt egy 131 főkönyvi számon műszaki berendezésként aktivált gépet. Erre a gépre a 0729-es társaságiadó-bevallásban beruházási kedvezményt vett igénybe. A kérdés, hogy e gépet szankció nélkül mikor adhatja el legkorábban? Már 2011-ben, vagy csak 2012-ben?
Részlet a válaszából: […] Csak 2012-ben, mert a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének u)pontja szerint az adózás előtti eredményt azon beruházás, szellemi termékbekerülési értékéből korábban csökkentéseként elszámolt összeg kétszeresévelakkor kell növelni, ha a beruházást, szellemi terméket vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 24.

Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye I.

Kérdés: Egy kft. panzió építését kezdte el, amire az építési engedély szerint 3 ütemben van meghatározva a használatbavételi engedélyezés (időkorlát nélkül, műszaki megfeleltség alapján!): 1 ütem: alapingatlan szobákkal, 2. ütem: medence, sportlétesítmények, 3. ütem: egyéb. A beruházások értékét a Tao-tv. szabályai szerint adóalap-csökkentő tételként figyelembe vette a cég. Az első ütemre a használatbavételi engedélyt 2009-ben megkapta, így azok aktiválásra is kerülnek. Kérdés, hogy a 4 éves szabály alapján - bár egy projektről van szó (üzleti szempontból legalábbis), de 3 különböző beruházási időpont, beruházási érték és legfőképp 3 különböző aktiválási határidő van - a Tao-tv. szerinti kedvezmény igénybe vehető-e?
Részlet a válaszából: […] ...az adózó az adózás előtti eredményét, önálló tárgyieszközként vehető-e használatba. Ennek alapján kell vizsgálni, hogy azadóalap-kedvezmény érvényesítését követő negyedik adóév utolsó napjáigmegtörténik-e az üzembe helyezés, a használatbavétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 7.

Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye II.

Kérdés: A cég a kkv-tv. szerint kisvállalkozásnak minősül. Az elkészült szoftver értékével a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerint az adóalap csökkenthető-e a 2009. évi társasági adó bevallásakor, figyelemmel a következőkre: 1. A szoftver készítőjétől, eladójától kell kérni egy nyilatkozatot, hogy a szoftver tulajdonjogát vagy csak a használati jogát értékesítették? Ez a számlából nem derül ki. 2. A szoftver "üzembe helyezése" (használatbavétele) 2010. január 1-jén lesz. A bekerülés értékével a beszerzés évében, 2009-ben, vagy csak 2010-ben csökkenthető az adóalap, ha a szoftver tulajdonjogának a megvásárlása megtörtént? 3. Amennyiben a szoftver tulajdonjogának a megvásárlása megtörtént, akkor a teljes bekerülési értékre (50% pályázattal elnyert támogatás) érvényesíthető-e a beruházási adóalap-kedvezmény, vagy csak a kisvállalkozás által finanszírozott 50%-ra?
Részlet a válaszából: […] ...amely 2010-ben merül fel,akkor az a rész a 2010. adóév adóalapját csökkenthetné.A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja szerintiadóalap-kedvezménynek a Tao-tv. 19. §-a (1) bekezdése szerinti adókulccsalszámított értéke az állami támogatásokra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 7.

Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye III.

Kérdés: A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontjában foglalt adóalap-csökkentő kedvezmény igénybevételével kapcsolatban kérdés, hogy korábban még használatba nem vett szellemi termék beszerzése esetén az adóalap-kedvezmény igénybevételéhez vizsgálandó-e, hogy a szellemi termék a vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgálja-e, vagy ezt "csak" az ingatlanok és műszaki berendezésesek esetén kell vizsgálni? Konkrétan a cég gyártással foglalkozik, és kb. 25 millió forintért vásárolt (speciálisan számára készített) elektronikus kereskedelmi és ügyfélkapcsolati rendszert, mely nem a gyártást irányítja, hanem anyag, saját termelésű készlet, vásárolt készlet készletnyilvántartását, készlet gyártásba történő kiadása, a késztermék bevételezése, vevőrendelések kezelése, számlázás stb. Igénybe vehető-e az adóalap-kedvezmény minden szoftverre?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján azadózás előtti eredmény a korábban még használatba nem vett szellemi termékbekerülési értékével csökkenthető. E kedvezménynél nem írja elő a törvény, hogyannak közvetlenül kellene a vállalkozási - a példa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 7.

Beruházási adóalap-kedvezmény

Kérdés: Mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó, az adóév utolsó napján középvállalkozónak minősülő részvénytársaság a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján vehet-e igénybe beruházási adóalap-kedvezményt, figyelemmel a tulajdonosi összetételre [Tao-tv. 7. §-ának (11) bekezdése], és az értékhatárra is [Tao-tv. 7. §-ának (12) bekezdése], ha a részvénytársaság 2008. évben saját részvényként szerezte meg egyetlen jogi személyiségű részvényese valamennyi részvényét 2008. 01. 01. napjára visszamenő hatállyal? Ennek eredményeként jogilag 2008. 01. 01. napján a részvénytársaságnak kizárólag magánszemély részvényesei voltak, illetve vannak. Kérdés, hogy a Tao-tv. 2008. adóévre hatályos rendelkezése alapján az adózás előtti eredményt csökkentő kedvezményt igénybe vehetik-e?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján adózáselőtti eredménycsökkentéssel az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnakminősülő, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításának minősülőtevékenységet végző adózó is élhet, ha az adóév...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 20.

Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye

Kérdés: A 2007. adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő cég zárt végű pénzügyi lízing finanszírozással vásárolt 2007. év nyarán egy új gépet. Azt 2007 nyarán üzembe is helyezte. Kérdés, hogy igénybe vehető-e a 2007. évi társasági adó megállapításánál a beruházás alapján járó adóalap-kedvezvény? Egy másik cég importból beszerzett szintén egy új gépet 2007. év őszén. A külföldi eladó által számlázott összeget átszámlázta a lízingcégnek kiegyenlítés céljából. A lízingcég zárt végű pénzügyi lízing szerződést kötött a céggel, a finanszírozás érdekében. A gép üzembe helyezése 2007. decemberben megtörtént. Kérdésem: ez esetben is igénybe vehető-e a 2007. évi társasági adó megállapításánál a beruházás alapján járó adóalap-kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] a) Az adózás előtti eredmény csökkentésére a Tao-tv. 7. §-a(1) bekezdésének zs) pontjában és (11)-(12) bekezdésében előírt feltételek megléteesetén a pénzügyi lízingszerződés alapján beszerző társaság - feltéve hogy alízingbe adó azt nem helyezte üzembe -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 25.

Kis- és középvállalkozások beruházási adóalap-kedvezménye

Kérdés: Mikro-, kisvállalkozói kedvezményre egyébként jogosult kft. által vásárolt új irodaépületre igénybe vehető-e a kedvezmény, ha az ingatlan értékének kiegyenlítése nem történik meg a kedvezmény igénybevétele évében, és a fizetés biztosítékául az előző tulajdonos által jelzálog kerül bejegyzésre?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapján afeltételeknek megfelelő tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében az adóévbenelszámolt beruházás értéke, legfeljebb az adózás előtti nyereség és legfeljebb30 millió forint vonható le az adózás előtti eredményből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 3.

Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye

Kérdés: Egy kft. 2005. év végén új üzletet vásárolt bérbeadás céljából. Az épület után 2005. évben kisvállalkozói kedvezményt vett igénybe, de a létesítményt nem helyezték üzembe, csak 2006. évben. A 2005. évi befejezetlen beruházás értéke nem tartalmazta az illeték értékét. 2006. évben a beruházás értéke csak az illeték értékével növekedett. Igénybe lehet-e venni a 2006. évben kifizetett és befejezetlen beruházásként lekönyvelt illeték értékének épületre eső összege után a kisvállalkozói kedvezményt 2006. évben?
Részlet a válaszából: […] ...Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének zs) pontja alapjánérvényesíthető adóalap-kedvezménynek nem feltétele, hogy a beruházást az adózóaz érvényesítés adóévében helyezze üzembe. Ennek megfelelően - feltéve, hogy azegyéb törvényi feltételek teljesültek - a kft...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 19.

Iparűzési adó címen adóalap-kedvezmény

Kérdés: Élhetünk-e mezőgazdasági középvállalkozásként a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének x) pontjában foglalt adóalap-csökkentő tételével, a helyi iparűzési adó 50%-os mértékének figyelembevételével?
Részlet a válaszából: […] Ezzel az adózás előtti eredménycsökkentéssel minden adózóélhet, ha a feltételeknek megfelel. Feltétel, hogy- ‑az adóév (adott esetben 2005) utolsó napján nelegyen az állami és az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása;- ‑legyen legalább annyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 8.
1
2
3
4