Adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata

Kérdés: Az adóhatóság 2013. 12. 14-i II. fokú jogerős végzésével áfahiányt állapított meg 2008-2009. évekre. (A NAV szerint szójabeszállítónk - kereskedőcég - nem rendelkezett az áruval, amit nekünk iratokkal szerződés szerint leszállított, és bankszámlájukra átutalással kifizettünk.) A végzéssel szemben bírósági felülvizsgálati kérelmet adtunk be, illetve kértük a végrehajtás felfüggesztését a per végéig. A bíróság kérelmünknek helyt adott, az első tárgyalásra 2014. március hónapban kerül sor. 2013. évre el kell számolni ezt az adóhiányt? Ha igen, hogyan, milyen könyvelési tétellel?
Részlet a válaszából: […] ...kérelmet adott be, és a bíróság jogerős végzése még nem született meg. Az adott esetben a bíróság a végrehajtást (az adóhiány és a késedelmi pótlék befizetését) felfüggesztette, és tárgyalni fogja az ügyet, de még nincs jogerős végzése. (Ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 18.

Adóköteles ügyletet adómentesnek számoltak el

Kérdés: A felek a közöttük létrejött ügyletet adómentesnek tekintették, ezért az eladó a számlát az áfa feltüntetése nélkül állította ki. Árbevételt könyvelt, áfát nem. Az adóhatóság utólag megállapította, hogy az ügylet adóköteles volt. Az eladó nem tudja a vevőt utolérni. Hogyan kell az adóhatóság megállapítását könyvelni? Módosul az árbevétel összege? Szíveskedjenek a könyvelés kontírozását bemutatni!
Részlet a válaszából: […] Nyilvánvaló, hogy az adóhatóság megállapítását, az áfa hiányát elsődlegesen könyvelni kell. Tekintettel arra, hogy az áfaköteles ügylet számláját helytelenül állították ki, először a kibocsátott számlát (számlákat) kell helyesbíteni, a számlával egy tekintet alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 24.

Adóhiány megállapítása

Kérdés:

Társaságunk 2012-ben a 2009-2010. évekre utólagos adómegállapítást kapott a NAV ellenőrzése során. Az adóhiányt befizettük. Könyvvizsgálóval egyeztetve 2012-re könyveltük, ráfordításként elszámolható adóról van szó, annak összegével növeltük a társaságiadó-alapot. A vonatkozó évekre társaságiadó-önellenőrzésnek van-e helye az adózó javára, mivel 2009-2010. években nem szerepel a ráfordítások között?

Részlet a válaszából: […] ...el 6281-es válaszunkat is!A kérdésre egyértelmű válasz nem adható, mivel a kérdés nem tartalmazza azt, hogy milyen adóhiányt állapított meg a NAV.Ha 2009-2010. években nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően állapították meg például a helyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 25.

Adóhiányra, adóbírságra tartalék képzése?

Kérdés: Az adóhatósági ellenőrzés során az elsőfokú határozat már megszületett, jelentős összegű megállapításokkal: adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék. Nagy valószínűséggel a másodfokú határozat fenn fogja tartani az elsőfokú határozat megállapítását. Ebben az esetben a társaság mindenképpen bíróság elé kívánja vinni az ügyet. Felmerült a tartalékképzés lehetősége (kötelezettség). Kérdés, hogy ezt mikor kell megtenni? És milyen formában?
Részlet a válaszából: […] ...a 2009. évibeszámoló mérlegkészítés-időpontjáig, akkor az adóhatóság megállapításait, amegállapítások következményeit: az adóhiányt, az adóbírságot, a késedelmipótlékot 2009. évre mindenképpen könyvelni kell [az Szt. 19. §-ának (3)bekezdése alapján]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 29.

Adóhiány következményei

Kérdés: Társaságunk 2001. április 11-én egy alvállalkozói számlát (szállító) fogadott be, és a számlán feltüntetett teljesítési dátum alapján, a számla áfatartalmát társaságunk a márciusi adóbevallásban levonásba helyezte. A számlán szereplő szolgáltatásnyújtás meghiúsulása miatt a szállító sztornószámlát állított ki társaságunk részére 2001. 04. 23-i dátummal, melyen a teljesítés dátuma helytelenül megegyezett a sztornószámla kiállításának dátumával. Ennek alapján társaságunk a sztornószámla mínusz előjelű áfatartalmát az áprilisi adóbevallásában tüntette fel befizetendő adóként. Mindezek alapján társaságunk javára a 2001. 04. hónap tekintetében 6500 E Ft, és társaságunk terhére a 2001. 03. hónap tekintetében 6500 E Ft adókülönbözetet állapított meg az adóhatóság. Ennek következménye az adóhiány 50 százalékának megfelelő adóbírság, és 2001. 04. 23-tól 2004. 04. 23-ig a 6500 E Ft adóhiány után késedelmi pótlék került felszámításra, amelynek összege 3000 E Ft. A hibásan kiállított sztornószámla alapján az abban rögzített teljesítési időpont alapján könyvelt számla keletkeztethet kiszabható bírságot, illetve adóhiányt? A számlakibocsátó hibázott ugyan, de az általa befizetett áfa semmi esetre sem keletkeztetett adóhiányt. Nulla forint adóhiány esetén hogyan szabhat ki az adóhatóság 50 százalékos bírságot, továbbá késedelmi pótlékot, amely ugyan 1 hónapig állt fent, de mégis 3 évre számították ki?
Részlet a válaszából: […] ...adót, és annak esetleges kiutalását kérte, ez azadóhatóság részéről szankcionálható. Adóbírság alapját képezi ugyanis mind azadóhiány, mind a jogosulatlan visszaigénylés. Az adóhiány fogalmábabeletartozik az esedékességkor meg nem fizetett adó, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 19.

Áfahiány elszámolása

Kérdés: Az adóhatóság 2004-ben áfaellenőrzést végzett. Értékesítéseink egy részét nem ismerte el exportnak, azokat 25%-os értékesítésnek minősítette. A megállapított összeget lehet-e egyetlen könyvelési tételben export helyett belföldi értékesítésként könyvelni? A felszámítandó áfát nincs kire áthárítani? Azt az egyéb ráfordításokkal szemben könyvelhetjük? A határozat 2004-ben nem született meg, mert a jegyzőkönyvre észrevételt tettünk.
Részlet a válaszából: […] A választ azzal kell kezdeni, ha valamely értékesítést azadóhatóság - áfaszempontjából - 2004-ben nem ismert el exportként, az még nemjelenti azt, hogy az értékesítés az Szt. előírásai szerint nem volt export. AzSzt. 74. §-ának (2) bekezdése tartalmazza a számviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 11.

Adóhiány könyvelése

Kérdés: Társaságunknál az adóhatóság 2004-ben a 2002-2003. évekre utólagos ellenőrzést tartott és adóhiányt állapított meg. A megállapított adóhiány könyvelése 2004-ben: T 86 - K 466 tétellel történik?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válaszhoz ismerni kellene, hogy milyen adóhiányrólvan szó. A kérdésben szereplő számlaösszefüggés alapján áfahiányra lehetkövetkeztetni. Bár az egyéb ráfordításkénti elszámolás logikusnak tűnik, de nemmindegy, hogy az áfahiány miből adódott.Ha például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. július 21.

Az adószankciók átvállalása

Kérdés: Ha az ügyfélnél az adóhatóság az adótanácsadó, a könyvelő hibájára visszavezethetően adóhiányt állapít meg, annak áthárítása milyen adózási következményekkel jár? Hogyan érinti ez az szja-, illetve a társaságiadó-alapot?
Részlet a válaszából: […] ...(Szja-tv. 11. számú melléklet IV/2. pont).A könyvelőcég vagy egyéni vállalkozó által elkövetett hibás könyvelésből eredő adóhiány miatti szankciót - ha a könyvelőcég nem készíti vagy nem készítheti el az ügyfél adóbevallását, vagy nem jegyzi ellen -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. január 3.