Közösségen belül vásárolt alkatrész áfája

Kérdés: Áfaalany, negyedéves bevalló, közösségi adószámmal rendelkezik. Olaszországból vásárolt alkatrészt. A számlát euróban állították ki, adót nem tartalmaz a számla. A termék 27%-os áfás. Az áfabevallás melyik sorában kell szerepeltetni a beszerzést, illetve A 60-as összesítő nyilatkozatot is kell benyújtani? Ha a teljesítés napján érvényes számlavezető bank által alkalmazott eladási árfolyamot alkalmazom, az megfelel a könyvelésben és az áfabevallásban is?
Részlet a válaszából: […] A közösségi termékbeszerzés után 27 százalékos adómértékkel adózó ügyleteket az áfabevallás '65A-01-01 lapjának 14. sorában kell feltüntetni. Természetesen a tételnek szerepelnie kell a közösségi összesítő nyilatkozatban is, mégpedig az 'A60-02 lapon. Mind az Áfa-tv.,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 14.

Közösségen belüli beszerzés áfája

Kérdés: Cégünk tintapatronok és tonerek újratöltésével foglalkozik. Az alapanyagot uniós partnerünktől vásároljuk. Szállításkor a csomagszállító cégtől nem kapunk sem CMR-t, sem egyebet, de a csomagra rá van ragasztva az "azonosító cédula", amelyen rajta van a feladó címmel és az érkezési név és cím. Ezt tudjuk a számla mellé csatolni annak igazolására, hogy az alapanyag az EU más tagországából érkezett. Az áfabevallásban az EU-ból történő beszerzés fizetendő és levonható áfáját szerepeltetjük. Elegendő az "azonosító cédula" az EU-ból való érkezés dokumentálására? Ugyanezen szállítónk mintacsomagot küldött érték nélkül, amelyet a gyártásban felhasználtak. Hogyan kezelendő ez a számvitelben és az áfabevallásban?
Részlet a válaszából: […] A Közösségen belüli beszerzés elsődleges bizonylata az eladóáltal a vevő nevére kiállított számla, amely mind az eladó, mind a vevő EU-sadószámát tartalmazza. A termékbeszerzés tényleges megtörténtét igazolja(igazolhatja) a kérdésben szereplő "azonosító cédula". Erre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 11.

Közösségen belüli szolgáltatás (áfa)

Kérdés: Egyéni vállalkozó főtevékenysége építőipari szolgáltatás. Uniós adószámmal rendelkezik, és alanya az áfának. Németország területén végez szolgáltatást, a teljesítményt EUR-ban számlázza, áfamentesen. A megrendelő a számla összegére 19 százalékot rászámol, és az így kapott bruttó összeg 15 százalékát levonja, és befizeti a saját adóhatóságához. Pl.: számla végösszege: 2000 EUR bruttósított összeg: 2380 EUR levonás 357 EUR vállalkozónak fizetett 1643 EUR Az egyéni vállalkozó által csatolt eredetiségigazolást a megrendelő nem veszi figyelembe. Mi a teendő? Milyen jogcímen von le a megrendelő a számla összegéből? Minek tekintendő ez a levont összeg, amit a német adóhatóság le is igazolt? Van-e mód az összeg visszaigénylésére? Jól számláz-e a vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] Meglepődve olvastuk a kérdést, amely a kötelező uniósáfaharmonizációtól lényegesen eltérő gyakorlatot tükröz. Számunkra isértelmezhetetlen a bruttósított összeg 15 százalékának az áfa nélküli összegbőltörténő levonása. Felmerül a kérdés, hogy a német féllel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 22.

Alvállalkozó számlájának áfabeli megítélése Közösségen belül

Kérdés: Egyik alvállalkozónk mérnöki szolgáltatást nyújt – rajtunk keresztül – Ausztriában lévő üzem gépeinek, berendezéseinek karbantartásához. Mi, mint magyarországi székhelyű és nyilvántartású adóalany, saját nevünkben rendeljük meg az alvállalkozótól a mérnöki szolgáltatást, melyet továbbhárítunk egy osztrák adóalany részére (aki a berendezések tulajdonosa). Kérdésünk, hogy az alvállalkozó számláját áfásan vagy áfa nélkül nyújthatja be felénk? További kérdésünk, hogyan változik a számlázás módja, ha mi (a megrendelő) bejelentkezünk Ausztriában is adóalanyként?
Részlet a válaszából: […] A termékhez kapcsolódó mérnöki tevékenység teljesítési helyeaz Áfa-tv. 15. § (4) bekezdés d) pontja alapján az, ahol a szolgáltatásnyújtásténylegesen történik, azaz esetünkben nem belföld. Az alvállalkozó általkiállított számla áfát tehát nem tartalmaz, az ügylet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 27.

Német cégtől bérelt személygépkocsi áfája

Kérdés: Magyarországi áfaalany cég bérel német cégtől személygépkocsit. Ez esetben – véleményem szerint – az áfát fel kell számítani, és a személygépjárműre vonatkozó tétel miatt nem lehet levonásba helyezni? A németországi cég rendelkezik EU-adószámmal.
Részlet a válaszából: […] A személygépkocsi bérbeadásának teljesítési helyét azÁfa-tv. 15. §-ának (1) bekezdése szerint kell meghatározni, azaz aszolgáltatást nyújtó gazdasági tevékenységének székhelye határozza meg. AzÁfa-tv. 15. §-a (5) bekezdésének a) pontja nem alkalmazható, mert a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 19.

Német anyacég megrendelésére végzett megmunkálás

Kérdés: A német anyacég magyar leányvállalata (kft.) az Áfa-tv. 15. §-a (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott megmunkálást végez az anyacég vagy más közösségi tagállam adóalanya megrendelésére. A megmunkálandó alkatrészeket a megrendelő bocsátja rendelkezésére, és a megmunkált terméket minden esetben el is szállíttatja Magyarországról, legtöbbször saját telephelyére, de lehet, hogy más német céghez vagy más tagállamba viteti el. A kimenő számlák a német megrendelő nevére szólnak, az áru kiszállítását CMR fuvarokmány igazolja. Az Áfa-tv. 15/A. §-ának (12)-(13) bekezdéseiben előírtak szerint áfa hatályán kívüli teljesítésről van szó akkor is, ha a szállítási cím nem a megrendelő tagállamában van?
Részlet a válaszából: […] A konkrét esetben- mivel a magyar kft. megrendelője minden esetben a német anyacég vagy mástagállambeli megrendelő – az Áfa-tv.-nek a Közösségen belüliszolgáltatásnyújtások teljesítési helyét meghatározó 15/A. §-a alkalmazandó,feltéve ha a termék nem a külföldi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 8.

Külföldi utazáshoz kapcsolódó áfa

Kérdés: Németországi tulajdonoshoz több esetben megbeszélésre kiutazunk, az üzemanyag- és reprezentációs jellegű költségekkel jár. Az utazás üzemanyagköltségét és áfáját üzemanyagköltségként számoljuk el a számla alapján. Az áfabevallásban Közösségen belüli kötelezettségként kimutatjuk, szállítóközösségen belüli kötelezettségeként nem, mert az áfa nem vonható le. Ebből adódóan a főkönyvi könyvelés és a bevallás áfája jelentősen eltér. Mi a helyes eljárás a számvitelben, illetve az áfabevallás készítésekor?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben megfogalmazottak nem egyértelműek, ezért előszöra kérdést pontosítjuk. A Németországba történő kiutazás során (feltételezve,hogy a kiutazás kiküldetésnek minősül!) az üzemanyag-vásárlás, illetve areprezentációs jellegű beszerzés történhet Magyarországon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 12.

Mérnöki szolgáltatás a Közösségen belül (áfa)

Kérdés: Ügyfelem mérnöki szolgáltatást végez egy másik EU-tagállam adóalanya részére. Az ellenértéket áfa nélkül számlázza, a számlán feltüntetve, hogy az adó fizetésére a vevő kötelezett. Az áfabevallásban a 80. sorban állítjuk be a 4 millió forintos bevételi küszöbérték megállapításához. Helyesen járunk el?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre nem lehet egyértelmű igennel vagy nemmelválaszolni.Az Áfa-tv. 15. §-a (5) bekezdésének d) pontja alapján a mérnökiszolgáltatásoknál általában a szolgáltatást saját nevében megrendelő gazdaságitevékenységének székhelye... határozza meg a szolgáltatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 16.

Igénybe vett szolgáltatás áfájának visszaigénylése

Kérdés: Vevőszolgálatunkon németországi áfaalanytól vásárolt számítógépes programmal dolgozunk. A német cég részére év végén licencdíjat fizetünk. A program karbantartását magyar cég végzi, tevékenységéért havi rendszerességgel – áfás számla alapján – fizetünk. Sikerült a németekkel megállapodni, hogy az így felmerült költségeinket átvállalják, amelyet a német fél felé számlázunk. A számlán feltüntetjük, hogy az "áfatörvény területi hatályán kívüli", továbbá azt, hogy a szolgáltatást saját nevében megrendelő adóalany kötelezett az adófizetésre. A magyar szolgáltató számlájában szereplő áfa visszaigényelhető?
Részlet a válaszából: […] A számítógépes programért a német cégnek fizetettlicencdíjat a német fél – amelyiknek magyar közösségi adószáma nincs – akérdező cég felé – feltételezzük – számlázza, és a magyar fél az igénybe vettszolgáltatás áfáját – mint a szolgáltatás megrendelője...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 16.

Magyarországon végzett bérmunka áfája

Kérdés: Magyarországon bejegyzett kft. német adóalany megrendelő részére végez bérmunkát. A Magyarországra szállított alkatrészeket az összeszerelést követően a német megrendelő részére a kft. szállítja ki. Hogyan alakul az ügylet áfakötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 15. §-a (4) bekezdésének c) pontja alapján a termékszerelésénél, javításánál, karbantartásánál, felújításánál, átalakításánál ésmegmunkálásánál a teljesítés helyének azt a helyet kell tekinteni, ahol aszolgáltatásnyújtás ténylegesen történik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 24.
1
2