Arányosítással megosztott, le nem vonható áfa

Kérdés: Arányosítással megosztott, le nem vonható áfa számviteli kezelésével kapcsolatos a kérdésem. Az Szt. 47. §-a (3) bekezdésének hatályos előírása alapján a bekerülési (beszerzési) érték tekintetében a közvetlen hozzárendelhetőség elsődleges követelmény, ezért a törvénymódosítás rögzíti, hogy az egyéb módszerekkel történő megosztás esetén sem lehet a bekerülési érték része az áfa megosztott, le nem vonható hányada, az így le nem vonható áfát egyéb ráfordításként kell elszámolni. A telefonszámla 30%-ára eső le nem vonható áfát telefonköltségként vagy egyéb ráfordításként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a telefonszámla 30%-ára jutó le nem vonható áfát egyéb ráfordításként kell könyvelni.Az Szt. 47. §-ának (3) bekezdését módosító, a 2021. évi LXIX. törvény 147. §-ának 2. pontja szerinti rendelkezés a hivatkozott bekezdésből az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 28.
Kapcsolódó címkék:  

Áfaarányosítás

Kérdés: A K+F tevékenységgel foglalkozó kft. szerződést köt egy kórházzal, minden hónapban ügyelet ellátására, ami mentes az adó alól. A kft. ennek a feladatnak az ellátásával megbíz egy bt.-t. Az ügyelettel kapcsolatban a bt. által számlázott díjon kívül más költség nem merül fel. A könyvelési díj áfás! Szükséges-e arányosítani?
Részlet a válaszából: […] A kérdező pontatlanul fogalmazott. Ha a kft. K+F tevékenységgel foglalkozik, akkor az áfaköteles. Feltételezzük, hogy az ügyeletet nem a kórház teljesíti, hanem a kft., illetve megbízása alapján a bt. Nehezen képzelhető el, hogy akár a kft., akár a bt. a kórháznak olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 4.
Kapcsolódó címke:

Áfa arányosítása

Kérdés: Cégünk építőipari tevékenységet folytató, áfás adóalany. A főtevékenység mellett részt vesz a közfoglalkoztatási programban. A közalkalmazottak bér- és járulékköltségét, munkaruha-, védő­eszköz-, tárgyieszköz-költségét a munkaügyi központ utólagosan havonta megtéríti. A fenti beszerzések áfáját nem igényeljük vissza. Az áfa­törvény 5. mellékletének 2. pontja szerint a kapott támogatás növeli-e az arányos megosztás nevezőjét?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés kapcsán mindenekelőtt fontos emlékeztetni arra,hogy az Áfa-tv. 123. §-ának (2) bekezdése alapján az adólevonásra jogosító ésarra nem jogosító tevékenységet egyaránt végző adóalanynak elsősorban tételesenel kell különítenie a kétféle tevékenységhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 17.
Kapcsolódó címkék:  

Áfaarányosítás 2004-2005. évi szabályainak hatályon kívül helyezése

Kérdés: Az európai bíróság hatályon kívül helyezte az áfaarányosításra vonatkozó szabályokat. A 2004. 05. 01. és 2005. 12. 31. közötti időszakban a törvényelőírások miatt le nem vont áfát önellenőrzéssel helyesbíthetem?
Részlet a válaszából: […] ...kimondót,illetve az említett arányosítási szabályozás hatályon kívül helyezését célzótsem!). Egyébként pedig a szóban forgó áfaarányosítás hatályon kívülhelyezése 2006. január 1-jével megtörtént, ám mivel rendelkezéseinek eltörlésenem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 26.
Kapcsolódó címkék:  

Szállodaüzemeltetés és bérbeadás esetén áfaarányosítás

Kérdés: A cég 2006-ban vásárolt egy ingatlant, melyből az átalakításokat és modernizálásokat követően 2007-ben rendeltetésszerű használatbavételi dátummal szállodát kíván nyitni és üzemeltetni, de bérbe is kíván adni az ingatlan területéből étterem üzemeltetéséhez. 2006-ban az áfa tekintetében kell-e arányosítani a 2007-es előzetes adatok alapján?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. arányosításra vonatkozó rendelkezései értelmébenaz adóalany a rendeltetésszerű használatbavétel évét követő 9 évben köteles alevonható és a le nem vonható adó összegét utólag módosítani, amennyiben ahasználatbavétel évére vonatkozó végleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 19.
Kapcsolódó címke:

Kamattámogatás az áfaarányosításnál

Kérdés: Cégünk mezőgazdasággal foglalkozó cég, jogosult kamattámogatás igénybevételére a 2002-ben, 2003-ban, 2004-ben felvett gépbeszerzési hitelekhez és EU-hitelhez. A 2006-ban kapott kamattámogatások miatt kell-e az áfát arányosítani? Jogosultak vagyunk még földalapú és gázolaj-támogatásra. Ezek miatt kell-e arányosítani az áfát 2006-ban?
Részlet a válaszából: […] ...módosult 2006. január1-jével. A módosítás lényege, hogy megszűnt az adóalapot nem képezőállamháztartási támogatások miatti áfaarányosítási kötelezettség. A módosultelőírás csak a 2006. évi beszerzéseknél alkalmazható, az állami támogatás csak2006-tól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 14.
Kapcsolódó címke:

Áfaarányosítás üzletrész értékesítésekor

Kérdés: Kell-e a beszerzések áfáját arányosítani üzletrész-értékesítés esetén?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 3. sz. melléklete I/2c. pontjának előírásaértelmében nem kell arányos adómegosztást alkalmazni, ha az adóalany a 2. sz.melléklet 6., 8., 11. pontjaiban tárgyalt szolgáltatások nyújtását esetijelleggel végzi (a 8. pont az üzletrész, részvény). A kérdés szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 10.
Kapcsolódó címke:

Dotáció az áfaarányosításnál

Kérdés: Az áfaarányosításnál a 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM rendelet alapján igényelt dotációt figyelembe kellett-e venni? Ha igen, akkor hogyan kell az árbevétel és a dotáció arányát meghatározni? Milyen időközönként kell igényelni?
Részlet a válaszából: […] A 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM rendelet szerinti dotáció 2004.és 2005. évben arányosítási kötelezettség alá esett. Ugyanakkor a rendelet29-29/A §-a alapján a kijelölt célszervezetek, a szociális foglalkoztatók,továbbá azok a célszervezeti kijelöléssel nem rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 13.
Kapcsolódó címkék:  

Hitelközvetítés miatti arányosítás

Kérdés: Egy autókereskedés szervizszolgáltatás és autó-, valamint alkatrész-értékesítés mellett bankoknak közvetít hitelt, ezért tárgyi adómentesen számláz jutalékot. Ez utóbbi szolgáltatáshoz nincs áfás beszerzése. Ettől függetlenül kell-e arányosítani az áfát a többi beszerzésre?
Részlet a válaszából: […] Az a tény, hogy a tárgyi adómentes közvetítőitevékenységéhez nem kapcsolódik beszerzés, pusztán azt jelenti, hogy a tételeselkülönítés nem alkalmazható. Azonban minden olyan beszerzés, amely egyarántkapcsolódik a tárgyi adómentes (hitelközvetítés), illetve az adóköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 13.
Kapcsolódó címkék:  

Tagdíjbevétel az áfaarányosításnál

Kérdés: A vadásztársaság (önálló jogi személy, áfaalany, társaságiadó-köteles) tagdíjbevételei miatt kell-e a beszerzései után az előzetesen felszámított áfát arányosítania? Nincs-e ellentmondás a Számviteli Levelek 1831. és 2173. kérdésekre adott válaszokban?
Részlet a válaszából: […] A második kérdésre válaszolunk először. Rövid a válasz, az,hogy nincs. A Számviteli Levelek 89. számában, az 1831. kérdésre adottválaszban utalás van az akkor hatályos Áfa-tv. 38. §-ának (3) bekezdésére, de aSzámviteli Levelek 106. számában, a 2173. kérdésre adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. március 30.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3