Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott beltag (elhunyt) tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Betéti társaság beltagja meghalt

Kérdés: A kéttagú betéti társaság egyik tagja elhalálozott. A férj volt a beltag, a feleség a kültag. Tulajdoni hányaduk 50-50%. Egy nagykorú gyerme­kük van. A bt. működését folytatni akarják. A hagyatéki tárgyalásra tekintettel kell ilyenkor soron kívüli mérlegzárást végezni? A cégvezetésre jogosult tag (a feleség is) a hagyatéki tárgyalás előtt beveheti a cégbe a nagykorú gyermeket?
Részlet a válaszból: […]elkészítéséhez a beltag halála napjával az Szt. 21. §-a szerint közbenső mérleget kell összeállítani az analitikus és főkönyvi nyilvántartások adatai alapján (ez nem soron kívüli mérlegzárás, de) a mérlegtételek üzleti év végi értékelésére vonatkozó előírásainak figyelembevételével, eredménykimutatással alátámasztottan, utólag is ellenőrizhető módon, leltár alapján. Az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások azonban nem zárhatók le.Ha elkészült az Szt. 21. §-a szerinti közbenső mérleg, és a bt.-nek vannak olyan eszközei, amelyek piaci értéke meghaladja a könyv szerinti értéküket, akkor a társasági vagyonban indokolt a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözetét is számításba venni úgy, hogy a közbenső mérleget kiegészítve ezen különbözetekkel, vagyonmérleget állítanak össze. A közbenső mérleg, illetve a vagyonmérleg szerinti saját tőke egyenlő a társasági vagyonnal, amelynek 50 százaléka illeti meg az elhunyt beltag örökösét.Az elhunyt beltag örökösét azonban nemcsak a társasági vagyon meghatározott hányada (jelen esetben 50%-a) illeti meg, még mindazon összegek, amelyek az elhunyt tagnak a társasággal szembeni követelései. Ilyen lehet a beltag által adott tagi kölcsön, a ki nem fizetett, de jóváhagyott osztalék, a ki nem fizetett munkabér, személyes közreműködésének az ellenértéke (az osztalékot, a munkabért terhelő adók és járulékok összegével csökkentett összegben).A hagyatéki tárgyalásra a leírtaknak megfelelő vagyonkimutatással indokolt menni.Az új Ptk. 3:149. §-a alapján a meghalt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6801
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Elhunyt tag öröksége

Kérdés: A bt. egyik tagja elhunyt. Az örökös nem akar a bt.-ben tagként maradni. A bt. kiszámolja az örökösnek járó összeget: a vagyoni betét 5 E Ft, 10 000 E Ft a vagyoni betétre arányosan jutó vagyon. Hogyan és mikor adózik a 10 000 E Ft?
Részlet a válaszból: […]összegben, amelyet a tag a bt.-ből való kilépésekor ténylegesen megkaphatott volna. Az Szja-tv. 68. §-a alapján a vállalkozásból kivont jövedelmet személyi jövedelemadó és az Eho-tv. alapján 14 százalék egészségügyi hozzájárulás is terheli, maximum 450 ezer forintig. (Nincs vállalkozásból kivont jövedelem, ha az örökös a bt. tagja lesz. De van örökség!)Mivel az örökös nem akar tag lenni, a vállalkozásból kivont jövedelemből megszerzett örökségénél nemcsak az a fontos, hogy milyen összegű az, hanem az is, hogy a bt. az örökséget pénzben fizeti ki, vagy egyéb, nem pénzbeli eszköz átadásával. Ez utóbbi esetben az örökségen belül el kell különíteni egymástól az örökség részét képező ingatlant, gépjárművet, pótkocsit, ingó eszközöket, illetve pénzeszközt.A kérdésből nem derül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6408
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,